Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

 Sint-Maartenscollege
 Aart van der Leeuwkade 14 
 2274 KX  VOORBURG
 tel:  070 - 386 72 72
 fax: 070 - 387 72 75
 e-mail school (administratie):  
 info@st-maartenscollege.nl

 e-mail website (P.N. van der Burg):
 
vdb@st-maartenscollege.nl 


Sint-Maartenscollege op de kaart


vacature 
economie/M&OOnderwijs

Regelmatige lesdag
Leerlingen in de brugklas en tweede klas hebben een regelmatige lesdag. Dit betekent dat de schooldagen meestal dezelfde begin- en eindtijden hebben. De lessen van incidenteel uitvallende docenten worden opgevangen door klassensurveillanten. Zij zorgen ervoor dat het lesprogramma zo soepel mogelijk voortgezet kan worden. Ouders kunnen er op rekenen dat hun kinderen zoveel mogelijk op de aangegeven tijden op school zijn.

Onderbouw
In de onderbouw van het Sint-Maartenscollege worden leerlingen breed opgeleid: naast een breed aanbod van vakken en uitstel van sector- en profielkeuze tot in het derde leerjaar, krijgen alle leerlingen ‘Maartensbreed’ drama, sport en muziek.
Samenhang in het onderbouwprogramma wordt bereikt door vakoverstijgende projecten. De leerlingen leren samen in klassenverband, via afwisselende en activerende werkvormen. We bieden leerlingen in de derde klassen ruimte voor verdieping van de onderbouwstof en om vooruit te blikken op lesstof en vaardigheden in de bovenbouw. Er is aandacht voor oriëntatie op studie en beroep. Aan de leerlingen worden reële kansen geboden en haalbare eisen gesteld. Maartensleerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun studievoortgang en voor de juiste omgang met anderen.

KUNST-model: Hoe ziet een les(dag) eruit?
In de onderbouw werken wij met het zogenaamde KUNST-model. Een les duurt 45 minuten. De meeste lessen zien er zo uit:
K = Kijk na, kom terug op het huiswerk: was het goed wat ik gemaakt heb?
U = Uitleg: de leraar probeert zo kort en helder mogelijk uit te leggen.
NS = Nieuwe stof: de docent geeft het huiswerk (nieuwe stof) op en licht dat uitvoerig toe, zodat de leerlingen precies weten wat ze moeten doen!
T = Toepassen: aan het einde van elke les kunnen de leerlingen ongeveer 15 minuten zelfstandig werken aan hun huiswerk. De docent is er voor het beantwoorden van vragen. Als deze tijd goed besteed wordt, hoeven leerlingen thuis niet meer heel veel te doen.

Tweede Fase op HAVO en VWO
Na de onderbouw nemen de leerlingen in de Tweede Fase steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen studie. In de derde klas bereiden de leerlingen zich al voor op de Tweede Fase, in de vaklessen  en verder onder andere tijdens het profielkeuzeproject 3 HAVO / 3 VWO. Naast het leerwerk dat op schriftelijke of mondelinge wijze wordt getoetst, moeten de leerlingen ook werkstukken en praktische opdrachten maken. De docent neemt geleidelijk de rol van begeleider aan. Niet alles kauwen de docenten voor.

Ook bij het zelfstandig werken hoort het Maartenswerkuur. Per week moeten de leerlingen 3 à 4 uur zelfstandig werken aan een opdracht onder toezicht van een docent of medewerker mediatheek. Het aantal uur hangt af van het profiel dat gekozen is. Dit zelfstandige uur noemen we op het Maartens het Maartenswerkuur.

Keuzevakken
Naast het gekozen profiel: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek en de algemene vakken kiest de Tweede-Faseleerling binnen het zogenaamde vrije deel één of meerdere keuzevakken. Het aanbod van de keuzevakken is groot: informatica, management en organisatie en de profielvakken uit andere profielen. Op die manier kan een leerling een evenwichtig vakkenpakket samenstellen. Het gekozen profiel kan uitgebreid worden en de leerlingen kunnen zich meer specialiseren of kiezen voor een breder vakkenpakket.

    

Weekagenda

 

maandag 22 september
- 4 mavo 08.30-12.50 uur: SE 1 instromers
  (lok. 223)
- 4 vwo    19.30-21.00 uur: ouderavond+
  decaan+mentor (aula)
- 5 vwo    20.30-22.00 uur: ouderavond+
  decaan+mentor (aula)

dinsdag 23 september
- 4 mavo 08.30-12.50 uur: SE 1 instromers
  (lok. 223)
- 6 vwo   19.30-21.00 uur: ouderavond+
  decaan+mentor (aula)

woensdag 24 september
- 1G1, 1T1, 1T2 11.15-16.00 uur: bezoek
  Archeon
- 4 havo 13.30-15.00 uur: bezoek Tweede
  Kamer (maatschappijleer)
- brugklassen 19.30-21.30 uur: ouderavond
  +mentor+minilessen

donderdag 25 september
- 4 havo 13.30-15.00 uur: bezoek Tweede
  Kamer (maatschappijleer)
- 4 havo 15.00-16.30 uur: bezoek Tweede
  Kamer (maatschappijleer)
- 4 mavo 19.30-21.30 uur: ouderavond+decaan
  +mentor (aula)

vrijdag 26 september
-
 2T1-leerlingen geven Engelse lesjes op hun
  oude basisschool
- 5 havo: excursie Ieper (geschiedenis, Engels,
  Frans)
- wiskundetoernooi Nijmegen