Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

 Sint-Maartenscollege
 Aart van der Leeuwkade 14 
 2274 KX  VOORBURG

 tel:  (070) 386 72 72 
 fax: (070) 387 72 75 
 e-mail school:   info@st-maartenscollege.nl

e-mail website: vdb@st-maartenscollege.nl

kaart

vacatures
Vacatures


Voor het schooljaar 2014-2015 hebben wij de volgende vacatures:

- docent Engels m/v  eerste- en tweedegraads, ca. 37 lesuren

- docent Frans m/v  tweedegraads, ca. 10 lesuren
- docent biologie m/v  eerstegraads, ca. 15 lesuren (waarvan 6 lesuren ter vervanging
   voor het hele schooljaar)
- docent natuurkunde m/v  eerstegraads, ca. 16 lesuren

- docent wiskunde m/v  eerstegraads, ca. 18 lesuren


Stuurt u uw sollicitatie met curriculum vitae naar mevrouw K. van den Berg,

P&O functionaris Scholengroep Spinoza, berg@scholengroepspinoza.nlWerken op...

Het Sint-Maartenscollege is een rooms-katholieke scholengemeenschap voor mavo,
havo, atheneum, gymnasium en tweetalig vwo (atheneum en gymnasium). 


Onze katholieke identiteit staat voor: 
* samen leren
* respect voor elkaar 
* veiligheid, geborgenheid en vertrouwen

Als u ervoor kiest om te gaan werken op het Sint-Maartenscollege, bent u automatisch in dienst van de Stichting Scholengroep Spinoza. Deze stichting behartigt de belangen van bijna alle scholen in Leidschendam-Voorburg en nog een paar scholen in Den Haag. Rechtpositioneel valt u onder de CAO-VO.

U kunt een open sollicitatie richten aan de rector van het Sint-Maartenscollege, 
drs M.B.M. Veraart (vrt@st-maartenscollege.nl).


Weekagenda

 

maandag 14 april
- 4 mavo: CPE KV2
- 18.30-22.30 uur TAFELTJESAVOND

dinsdag 15 april
- derde klassen: excursie biologie Blijdorp
- 20.00-22.30 uur musical SPAMALOT

woensdag 16 april
- 19.30-22.30 uur MR-vergadering
- 20.00-22.30 uur musical SPAMALOT

donderdag 17 april
- interlyceaal hockeytoernooi
- 6 vwo afronding CPE tekenen
- 20.00-22.30 uur musical SPAMALOT

vrijdag 18 april  Goede Vrijdag
- 3 mavo/havo/vwo definitieve sector-/profiel-
  keuze (ook afstromers 3V-4H en 3H-4M)
- les tot en met 12.50 uur
- 09.20-10.05 uur Paasviering brugklassen
- 10.10-10.55 uur Paasviering tweede klassen
- 11.15-12.00 uur Paasviering derde klassen
-  Paasvieringen bovenbouw in de lessen


maandag 21 april t/m maandag 5 mei
MEIVAKANTIE

dinsdag 6 mei
 huiswerkvrij