Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

 Sint-Maartenscollege
 Aart van der Leeuwkade 14 
 2274 KX  VOORBURG
 tel:  070 - 386 72 72
 fax: 070 - 387 72 75
 e-mail school (administratie):  
 info@st-maartenscollege.nl

 e-mail website (P.N. van der Burg):
 
vdb@st-maartenscollege.nl 


Sint-Maartenscollege op de kaart


vacature 
economie/M&OWelkom » Groep8 » Onderwijs
Onderwijs
 
Het Sint-Maartenscollege is een school voor MAVO, HAVO en VWO. Alleen leerlingen met een basisschooladvies VMBO-T- (MAVO), VMBO-T/HAVO, HAVO, HAVO/VWO of VWO kunnen worden aangenomen.

Er zijn vier verschillende soorten brugklas:
- een brugklas MAVO/HAVO, waaruit 2/3 van de leerlingen doorstroomt naar 2 MAVO
  en 1/3 naar 2 HAVO gaat;
- een brugklas HAVO/ATHENEUM, waaruit 2/3 van de leerlingen doorstroomt naar
  2 HAVO en 1/3 naar 2 ATHENEUM gaat;
- een brugklas VWO-GYMNASIUM, waaruit de leerlingen in principe doorstromen naar 
  2 GYMNASIUM; 
- een brugklas TWEETALIG VWO, waar een groot deel van de vakken in het Engels
  wordt gegeven. Over het TVWO kunt u links in het menu (Tweetalig VWO) meer lezen. 

Over alle afdelingen staat meer informatie onder de knop 'Onderwijs'

         

Het onderwijs op het Sint-Maartenscollege staat voor ‘respectvol, kansrijk en uitdagend’. Leerlingen krijgen kansenonderwijs; dat wil zeggen dat ze in de brugklas de mogelijkheid krijgen om het ‘hogere’ niveau te behalen. Onze leerlingen grijpen bovengemiddeld vaak hun kans om door te stromen naar een niveau hoger (ongeveer 30%).

De omgangsvormen zijn gebaseerd op het hebben van respect voor elkaar. Leraren worden bij ons op school met meneer of mevrouw aangesproken, van de leerlingen verlangen wij dat ze 'u' zeggen. De leerlingen hebben een mentor (klassenleraar) waar ze behalve een bepaald vak ook nog extra (mentor)uren van krijgen. Deze mentor is het hele jaar bezig om 'zijn' leerlingen te begeleiden en te helpen als er problemen zijn. Voor de ouders is de mentor dan ook het eerste aanspreekpunt op school. De afdelingsleider brugklassen, de heer Buskop, coördineert de activiteiten binnen de afdeling brugklassen. Hij wordt terzijde gestaan door een coördinerend docent, de heer Van der Burg. 

              

De lessen op school worden in principe klassikaal gegeven. Het Sint-Maartenscollege werkt niet met leergebieden en/of ‘het nieuwe leren’. Bij ons worden alle vakken apart gegeven in lessen van 45 minuten. Leerlingen zitten in de klas twee aan twee in rijtjes, maar werken ook in groepjes (vooral in de praktijklokalen). Zij krijgen les volgens het zogenaamde ‘KUNST’-model. Dat wil zeggen dat de lessen gebaseerd zijn op het nakijken van het huiswerk en het eventueel nog eens uitleggen van de stof, het uitleggen van nieuwe stof en het werken aan het huiswerk voor de volgende les (het toepassen van de nieuwe stof). Per les krijgen de leerlingen zo’n 10 à 15 minuten de tijd om alvast aan hun huiswerk te beginnen. Als zij deze tijd goed besteden, scheelt dat in hun huiswerktijd voor thuis.

In de onderbouw (eerste, tweede en derde klas) hebben de leerlingen per jaar twee projecten. Daarin krijgen ze vakoverstijgend les. In de brugklas zijn de projecten ‘Brugklaswendagen' en ‘Brugge: een stad in de Middeleeuwen’. De brugklassers sluiten het eerste jaar op de middelbare school ook af met een bezoek aan Brugge in België (voor meer informatie klikt u links in het menu op ‘projecten’).
Weekagenda

 

maandag 22 september
- 4 mavo 08.30-12.50 uur: SE 1 instromers
  (lok. 223)
- 4 vwo    19.30-21.00 uur: ouderavond+
  decaan+mentor (aula)
- 5 vwo    20.30-22.00 uur: ouderavond+
  decaan+mentor (aula)

dinsdag 23 september
- 4 mavo 08.30-12.50 uur: SE 1 instromers
  (lok. 223)
- 6 vwo   19.30-21.00 uur: ouderavond+
  decaan+mentor (aula)

woensdag 24 september
- 1G1, 1T1, 1T2 11.15-16.00 uur: bezoek
  Archeon
- 4 havo 13.30-15.00 uur: bezoek Tweede
  Kamer (maatschappijleer)
- brugklassen 19.30-21.30 uur: ouderavond
  +mentor+minilessen

donderdag 25 september
- 4 havo 13.30-15.00 uur: bezoek Tweede
  Kamer (maatschappijleer)
- 4 havo 15.00-16.30 uur: bezoek Tweede
  Kamer (maatschappijleer)
- 4 mavo 19.30-21.30 uur: ouderavond+decaan
  +mentor (aula)

vrijdag 26 september
-
 2T1-leerlingen geven Engelse lesjes op hun
  oude basisschool
- 5 havo: excursie Ieper (geschiedenis, Engels,
  Frans)
- wiskundetoernooi Nijmegen