Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

 Sint-Maartenscollege
 Aart van der Leeuwkade 14 
 2274 KX  VOORBURG
 tel:  070 - 386 72 72
 fax: 070 - 387 72 75
 e-mail school (administratie):  
 info@st-maartenscollege.nl

 e-mail website (P.N. van der Burg):
 
vdb@st-maartenscollege.nl 


Sint-Maartenscollege op de kaart


vacature 
economie/M&OWelkom » Groep8 » Projecten
Projecten
  
De brugklassers op het Sint-Maartenscollege hebben te maken met twee projecten. Het eerste project zijn de ‘Brugklaswendagen’ en het tweede project is ‘Brugge - een stad in de Middeleeuwen’. De projecten zijn allebei vakoverstijgend, waarbij geschiedenis, aardrijkskunde, tekenen, Nederlands en godsdienst een bijdrage leveren.

Voor leerlingen die aan het begin van het schooljaar (nog) geen bijlessen spelling en/of rekenen nodig hebben is er ook het project ‘Romeinen in Voorburg’. Dit project neemt de leerlingen mee naar de tijd van de Romeinen. Deze periode hebben ze op dat moment (oktober) nog niet gehad bij geschiedenis. Mede hierdoor beperkt het project zich tot de eigen omgeving. De leerlingen leren door middel van omgevingsonderwijs de grote gebeurtenissen (Romeinse rijk, gebouwen etc.) te plaatsen in hun eigen leefomgeving. Het eindproduct is de volledig ingevulde projectreader. 

         

Het project ‘Brugge’ wordt gezien als de afsluiting van de brugklas. Dit project draait om het leven in een stad in de Middeleeuwen. Het project bestrijkt drie lesdagen, waarin de leerlingen werken uit het ‘Bruggeboek’, op de computer virtueel 'leven' in een Middeleeuwse stad en een groepspresentatie houden. Het eindproduct is het Bruggeboek, de eindpresentatie en de wandeling door Brugge. In het project zit ook een bezoek aan Brugge zelf. In deze Belgische stad kijken de leerlingen naar de Middeleeuwse kenmerken van Brugge, geven zij elkaar een rondleiding door de stad (iedereen moet iets vertellen over een bepaald gebouw) en genieten zij natuurlijk ook van de dag zelf en van de Vlaamse frieten. De excursie naar Brugge is altijd op de middelste dag zodat de leerlingen het bezoek eerst een dag voorbereiden, alles dan in het echt kunnen zien en daarna het eindproduct kunnen maken.

In de tweede klas gaan de leerlingen aan het begin van het jaar zeilen op de Waddenzee. Dit project staat vooral in het teken van natuur en milieu en is ook een mooi project om kennis te maken met de klas (vanaf de tweede klas blijven alle leerlingen -als het goed is- tot aan hun diploma bij elkaar). Aan het eind van de tweede klas gaan de leerlingen in het Gouden Eeuw project ook nog een dag naar Amsterdam (Rijksmuseum en het VOC-schip 'De Amsterdam'). 

         

In de derde klas gaan de leerlingen rond de Kerstdagen naar Keulen. Dit project is vooral vanuit het vak Duits opgezet. Later in het jaar krijgen de leerlingen te maken met hun profielkeuze (vakkenpakket) en werken zij een week lang de beroepsstage af (meelopen met een bedrijf / beroepen intresse test).

In 4 VWO gaan de leerlingen op uitwisseling met scholen uit Italië, Frankrijk, Duitsland en Spanje. Medio november gaan de leerlingen van het Sint-Maartenscollege voor een week naar het buitenland en medio maart komen de anderen onze kant op. Deze twee weken staan vooral in het teken van internationale betrekkingen en de Europese Unie.

Uiteraard zijn er in verschillende klassen ook nog diverse excursies per jaar. Voor meer informatie over een van deze excursies óf over een van de bovengenoemde projecten klikt u bovenaan in het menu 'Onderwijs'.
Weekagenda

 

maandag 22 september
- 4 mavo 08.30-12.50 uur: SE 1 instromers
  (lok. 223)
- 4 vwo    19.30-21.00 uur: ouderavond+
  decaan+mentor (aula)
- 5 vwo    20.30-22.00 uur: ouderavond+
  decaan+mentor (aula)

dinsdag 23 september
- 4 mavo 08.30-12.50 uur: SE 1 instromers
  (lok. 223)
- 6 vwo   19.30-21.00 uur: ouderavond+
  decaan+mentor (aula)

woensdag 24 september
- 1G1, 1T1, 1T2 11.15-16.00 uur: bezoek
  Archeon
- 4 havo 13.30-15.00 uur: bezoek Tweede
  Kamer (maatschappijleer)
- brugklassen 19.30-21.30 uur: ouderavond
  +mentor+minilessen

donderdag 25 september
- 4 havo 13.30-15.00 uur: bezoek Tweede
  Kamer (maatschappijleer)
- 4 havo 15.00-16.30 uur: bezoek Tweede
  Kamer (maatschappijleer)
- 4 mavo 19.30-21.30 uur: ouderavond+decaan
  +mentor (aula)

vrijdag 26 september
-
 2T1-leerlingen geven Engelse lesjes op hun
  oude basisschool
- 5 havo: excursie Ieper (geschiedenis, Engels,
  Frans)
- wiskundetoernooi Nijmegen