Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

      Sint-Maartenscollege
      Aart van der Leeuwkade 14 
      2274 KX  VOORBURG
      tel:  070 - 386 72 72
      fax: 070 - 387 72 75
      e-mail voor absentie leerlingen:
      absentie@st-maartenscollege.nl
      e-mail school (administratie):

     info@st-maartenscollege.nl
     e-mail website (P.N. van der Burg):
     vdb@st-maartenscollege.nl             

  Gezonde kantine

 

Atheneum
 
Op het atheneum (vwo, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) van het Sint-Maartenscollege komen de leerlingen in de regel uit de brugklas havo/atheneum.
Anders dan bij het gymnasium, wordt op het atheneum geen Latijn of Grieks gegeven.
De coördinator van 2 en 3 vwo is de heer F. van Poelgeest, decaan is de heer drs. V.M. Deegens. De afdelingsleider vwo is de heer drs. A. Mens. Hij is verantwoordelijk voor de hele afdeling en begeleidt zelf 4, 5 en 6 vwo.

In 2 en 3 vwo (onderbouw) volgen de leerlingen nog alle vakken. Aan het eind van de derde klas kiezen de leerlingen voor een profiel (Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek) in het beroepsstageproject. In het vrije deel (keuzevakken) kunnen de leerlingen kiezen uit tekenen, informatica en M&O. Aan het begin van de bovenbouw vwo (4, 5 en 6 vwo) gaan de leerlingen op internationalisering (uitwisseling met andere scholen). In 5 vwo gaan alle leerlingen op buitenlandse reis (Barcelona, Berlijn, Parijs, Sardinië, Rome of Nederland). 

In het examenjaar staat alles uiteraard in het teken van het (school)examen. Daarnaast moeten de leerlingen in duo's een profielwerkstuk maken en oriënteren de leerlingen zich, onder leiding van de decaan, op een vervolgstudie.

        
Weekagenda


maandag 15 april

- 19.30 - 21.00 uur: eindexamenexpositie
  tekenen 4M/5H/6V

dinsdag 16 april

- 4H/5V tekenen excursie


woensdag 17 april

- Uitwisseling met de Deutsche 

  Internationale Schule (2T1 intern)

- 2e uur: Paasviering brugklassen

- 3e uur: Paasviering tweede klassen

- 4e uur: Paasviering derde klassen

- 5e uur: Paasviering 4H en 5V

- 6e uur: Paasviering 4M/5H/6V


donderdag 18 april

- Uitwisseling met de Deutsche 

  Internationale Schule (2T1 extern)

- 15.00 uur: bijeenkomst buitenlandse 

   reizen 4H/5V


vrijdag 19 april

GOEDE VRIJDAG (school gesloten)


zaterdag 20 april t/m

zondag 5 mei 

MEIVAKANTIE


maandag 6 mei

- examentrainingen 4M/5H/6V

- 13.30 uur: excursie Hofwijck gs 4V


dinsdag 7 mei

- examentrainingen 4M/5H/6V

- 4V gymnasium excursie Amsterdam

- 19.30 - 21.30 uur: beroepenavond 4H/5V

woensdag 8 mei


donderdag 9 mei

- start CSE 4M/5H/6V

- excursie duinen 3V bio en ak


vrijdag 10 mei

- CSE 4M/5H/6V
- excursie duinen 3H bio en ak


- GPW week 2 onder- en bovenbouwzaterdag 20 januari 

- 09.30 - 13.30 uur: Open school

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 9 maart

- publicatie rooster tafeltjesavonden