Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

      Sint-Maartenscollege
      Aart van der Leeuwkade 14 
      2274 KX  VOORBURG
      tel:  070 - 386 72 72
      fax: 070 - 387 72 75
      e-mail voor absentie leerlingen:
      absentie@st-maartenscollege.nl
      e-mail school (administratie):

     info@st-maartenscollege.nl
     e-mail website (P.N. van der Burg):
     vdb@st-maartenscollege.nl             

  Gezonde kantine

 

Gymnasium
  
Op het gymnasium (vwo, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) van het Sint-Maartenscollege komen de leerlingen in de regel uit de brugklas gymnasium. 
De coördinator van 2 en 3 vwo is de heer F. van Poelgeest, decaan is de heer drs. V.M. Deegens. De afdelingsleider vwo is de heer drs. A. Mens. Hij is verantwoordelijk voor de hele afdeling en begeleidt zelf 4, 5 en 6 vwo.

Het Sint-Maartenscollege kent naast atheneum en tvwo ook een volwaardige gymnasium-opleiding. Op ons klassieke gymnasium krijgen in de leerlingen aparte gymnasiumklassen een breed onderwijsaanbod aangeboden met veel ‘klassieke’ activiteiten. Daarvoor is als speciale gymnasiumcoördinator mevrouw drs. K. Roepert verantwoordelijk. Vrij bijzonder is het feit dat de brugklassers op het Maartens zowel Latijn als Grieks volgen. In de tweede en de derde klas gaan we hier uiteraard mee door. 

In de eerste klas maken de gymnasiasten een excursie naar het Archeon en in de klas nemen de leerlingen deel aan het project ‘de Romeinen in Voorburg’. Naast dit project is er ruimte voor activiteiten waarin de klassieke cultuur centraal staat. Ook in de tweede en derde klas gaan de leerlingen op excursie.

In de bovenbouw streven we naar aparte gymnasiumklassen met de keuzemogelijkheid van Grieks en/of Latijn. Gymnasiasten maken uitstapjes naar musea, exposities en toneelvoorstellingen rond klassieke thema's. In de zesde klas doen de leerlingen examen in Grieks en/of Latijn.

In de vijfde klas is er een samenwerkingsverband met de Universiteit van Leiden. Voor enthousiaste en gemotiveerde leerlingen is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het Lapp-Top-project. De leerlingen volgen aan de universiteit colleges over een door hen zelf gekozen module. Na acht weken sluit het project af met een presentatie van de resultaten in Leiden.

         
Weekagenda


maandag 17 juni

- CE2


dinsdag 18 juni

- CE2

- 19.30 uur: voorlichting 4 tvwo

  (ouders en leerlingen) en 
  uitreiking CAE certificaten


woensdag 19 juni

- CE2


donderdag 20 juni

- 08.30 - 12.00 uur: Anglia examen


vrijdag 21 juni

-
maandag 24 juni

- leertoetsvrij (alle klassen)


dinsdag 25 juni

- leertoetsvrij (alle klassen)

woensdag 26 juni

- leertoetsvrij (alle klassen)

donderdag 27 juni

- leertoetsvrij (alle klassen)

vrijdag 28 juni

- leertoetsvrij (alle klassen)

- 2e uur: slotviering brugklas

- 3e uur: slotviering 2e klas

- 4e uur: slotviering 3e klas

- 5e uur: slotviering 4e en 5e klas
- laatste lesdag 3 mavo en bovenbouw HV


- GPW week 2 onder- en bovenbouwzaterdag 20 januari 

- 09.30 - 13.30 uur: Open school

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 9 maart

- publicatie rooster tafeltjesavonden