Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

      Sint-Maartenscollege
      Aart van der Leeuwkade 14 
      2274 KX  VOORBURG
      tel:  070 - 386 72 72
      fax: 070 - 387 72 75
      e-mail voor absentie leerlingen:
      absentie@st-maartenscollege.nl
      e-mail school (administratie):

     info@st-maartenscollege.nl
     e-mail website (P.N. van der Burg):
     vdb@st-maartenscollege.nl             

  Gezonde kantine

 

HAVO
Op de havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) van het Sint-Maartenscollege komen de leerlingen in de regel uit de brugklas havo/atheneum. Ook stroomt ongeveer 30% door uit de brugklas mavo/havo naar 2 havo. Coördinator 2 en 3 havo is de heer P.J. Pieterse, decaan mevrouw drs. A.L. Wessels. De afdelingsleider havo is mevrouw drs. H.M. de Vlaam. Zij is verantwoordelijk voor de hele afdeling en begeleidt zelf 4 en 5 havo.
In 2 en 3 havo (onderbouw) volgen de leerlingen nog alle vakken. Aan het eind van de derde klas kiezen de leerlingen voor een profiel (Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek) in het beroepsstageproject. In het vrije deel (keuzevakken) kunnen de leerlingen kiezen uit tekenen, muziek, informatica en M&O. 

Aan het begin van de bovenbouw havo (4 en 5 havo) volgen de leerlingen de havo-wendagen. In 4 havo gaan alle leerlingen op studiereis (Barcelona, Berlijn, Sardinië, Rome of bestemmingen in Nederland). In het examenjaar staat alles uiteraard in het teken van het (school)examen. Daarnaast moeten de leerlingen in duo's een profielwerkstuk maken en oriënteren de leerlingen zich, onder leiding van de decaan, op een vervolgstudie.
Het Sint-Maartenscollege stimuleert de leerlingen om na hun diploma door te stromen naar 5 vwo. Ook met het hbo zijn er goede contacten.

Weekagenda

maandag 15 januari

- SE periode 2 voor 5 havo en 6 vwo

- GPW week 2 onder- en bovenbouw dinsdag 16 januari

- SE periode 2 voor 5 havo en 6 vwo
- GPW week 2 onder- en bovenbouw

- 19.30-22.00 uur: 3 havo voorlichting 

  over de profielkeuze

woensdag 17 januari

- SE periode 2 voor 5 havo en 6 vwo
- GPW week 2 onder- en bovenbouw

- 19.30-21.30 uur: 3 mavo voorlichting 

  over de profielkeuze

donderdag 18 januari

- SE periode 2 voor 5 havo en 6 vwo
- GPW week 2 onder- en bovenbouw

- 11.45 - 15.45 uur: bezoek 2 mavo aan

  Spot on Jobs (Opera zalencentrum)

- 19.30-22.00 uur: 3 vwo voorlichting 

  over de profielkeuze (naar 25-01-'18)

vrijdag 19 januari

- SE periode 2 voor 5 havo en 6 vwo
- GPW week 2 onder- en bovenbouw

zaterdag 20 januari 

- 09.30 - 13.30 uur: Open schoolzaterdag 25 november

- Mogelijkheid tot inschrijven tafeltjesavond