Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

      Sint-Maartenscollege
      Aart van der Leeuwkade 14 
      2274 KX  VOORBURG
      tel:  070 - 386 72 72
      fax: 070 - 387 72 75
      e-mail voor absentie leerlingen:
      absentie@st-maartenscollege.nl
      e-mail school (administratie):

     info@st-maartenscollege.nl
     e-mail website (P.N. van der Burg):
     vdb@st-maartenscollege.nl             

  Gezonde kantine

 

MAVO

De mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs) op het Sint-Maartenscollege heeft een driejarige onderbouw en een examenklas. De leerlingen komen in de regel via een mavo/havo-brugklas in 2 mavo. Mevrouw M.M. Kuijpers-Van Slobbe is coördinator van 2 en 3 mavo. In 3 mavo kiezen de leerlingen hun sector (Zorg en Welzijn, Economie, Landbouw of Techniek) binnen de opleiding vmbo-t (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, theoretische leerweg) die op de afdeling mavo wordt aangeboden. In de derde klas volgen zij nog alle vakken (met extra uren voor de sectorvakken) en in de derde klas kiezen zij hun vakkenpakket (7 vakken) na een intensief beroepskeuzeproject (stage, praktische sectororiëntatie).

De heer drs. P. Griffioen is afdelingsleider mavo. Hij begeleidt zelf de leerlingen van 4 mavo en is verantwoordelijk voor de hele afdeling. Als afronding van de onderbouw mavo gaan onze leerlingen naar de Belgische Ardennen voor een survivalweek.


In 4 mavo staat het hele jaar vooral in het teken van het (school)examen, maar er wordt ook een sectorwerkstuk gemaakt. Daarnaast zijn de leerlingen, onder leiding van de decaan, bezig met het kiezen van hun vervolgstudie. Het Sint-Maartenscollege stimuleert de mavo-leerlingen om na hun diploma door te gaan op de havo. Doorgaans stroomt 30 tot 40 % van het aantal geslaagden op het Sint-Maartenscollege door naar 4 havo. De meeste leerlingen gaan door naar het mbo (roc, niveau 4) waarmee wij goede contacten onderhouden.

Het Sint-Maartenscollege heeft de afdeling mavo niet weggestopt in een apart gebouw. Mavo-, havo- en vwo-leerlingen krijgen les van dezelfde docenten, in dezelfde school. De afdelingen mavo, havo en vwo zijn ongeveer even groot. Dat zorgt voor een prima sfeer. 


MAVO-plus
 
De ‘plus’ van onze mavo is terug te vinden in een aantal onderwijskundige keuzes. De leerlingen kiezen voor een van de sectoren Zorg & Welzijn, Economie, Techniek of Landbouw, maar zij volgen in 3 mavo nog bijna alle vakken. Dit zorgt voor een stevige basis in 4 mavo.  Projectmatig worden vaardigheden die nodig zijn voor het examen getraind. 
De ‘plus’ is ook terug te vinden in de begeleiding. Elke leerling heeft een mentor, die hem op het gebied van de studie èn op het persoonlijke vlak begeleidt. Doorstroming naar de mavo is een ander kenmerk van de ‘plus’. Vanuit de mavo/havo-brugklas wordt doorstromen naar 2 havo gestimuleerd.

Na 4 mavo blijft doorstroming naar de havo mogelijk uit alle vier de sectoren. Het beleid van ons college richt zich op een doorstromingspercentage dat ruim boven het landelijk gemiddelde ligt en dit beleid wordt ook waargemaakt. De laatste jaren ligt het percentage opstromers zo’n 20% boven het landelijk gemiddelde. Zo is het mogelijk om door te stromen naar 4 havo als examen is gedaan in zes vakken. Wel moet vanzelfsprekend voldaan worden aan de doorstroomcriteria.

De plus staat ook voor de mogelijkheid om in zeven vakken examen te doen. Met zeven eindexamenvakken is de kans op een succesvolle vervolgopleiding (mbo of bovenbouw havo) veel groter. 

Maar ook de aandacht voor de zogenaamde doorlopende leerlijn is terug te vinden in de ‘plus’ van onze mavo. De doorstroom naar het mbo moet immers zo soepel mogelijk verlopen en leerlingen in 4 mavo moeten weten hoe het mbo werkt en wat ze op het mbo kunnen verwachten. Het sectorwerkstuk presenteren zij aan elkaar en aan de leerlingen in 3 mavo zodat deze leerlingen kunnen zien wat van hen volgend schooljaar verwacht wordt.

De ‘plus’ proberen wij ook te realiseren in de lessen via afwisselende werkvormen, waarbij vaardigheden worden geoefend en stapsgewijs steeds zelfstandiger wordt gewerkt. Het hoogtepunt voor veel mavo-leerlingen is de Ardennenreis in 3 mavo. Een survival van een week waarbij groepsvorming en het verleggen van grenzen belangrijk zijn.

         
Weekagenda


maandag 15 april

- 19.30 - 21.00 uur: eindexamenexpositie
  tekenen 4M/5H/6V

dinsdag 16 april

- 4H/5V tekenen excursie


woensdag 17 april

- Uitwisseling met de Deutsche 

  Internationale Schule (2T1 intern)

- 2e uur: Paasviering brugklassen

- 3e uur: Paasviering tweede klassen

- 4e uur: Paasviering derde klassen

- 5e uur: Paasviering 4H en 5V

- 6e uur: Paasviering 4M/5H/6V


donderdag 18 april

- Uitwisseling met de Deutsche 

  Internationale Schule (2T1 extern)

- 15.00 uur: bijeenkomst buitenlandse 

   reizen 4H/5V


vrijdag 19 april

GOEDE VRIJDAG (school gesloten)


zaterdag 20 april t/m

zondag 5 mei 

MEIVAKANTIE


maandag 6 mei

- examentrainingen 4M/5H/6V

- 13.30 uur: excursie Hofwijck gs 4V


dinsdag 7 mei

- examentrainingen 4M/5H/6V

- 4V gymnasium excursie Amsterdam

- 19.30 - 21.30 uur: beroepenavond 4H/5V

woensdag 8 mei


donderdag 9 mei

- start CSE 4M/5H/6V

- excursie duinen 3V bio en ak


vrijdag 10 mei

- CSE 4M/5H/6V
- excursie duinen 3H bio en ak


- GPW week 2 onder- en bovenbouwzaterdag 20 januari 

- 09.30 - 13.30 uur: Open school

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 9 maart

- publicatie rooster tafeltjesavonden