Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

      Sint-Maartenscollege
      Aart van der Leeuwkade 14 
      2274 KX  VOORBURG
      tel:  070 - 386 72 72
      fax: 070 - 387 72 75
      e-mail voor absentie leerlingen:
      absentie@st-maartenscollege.nl
      e-mail school (administratie):

     info@st-maartenscollege.nl
     e-mail website (P.N. van der Burg):
     vdb@st-maartenscollege.nl             

  Gezonde kantine

 

Maatschappelijke stage


Inleiding
Het Sint-Maartenscollege heeft in haar schoolplan opgenomen dat ze haar leerlingen wil begeleiden tot zelfstandige en verantwoordelijke leerlingen, die geven om hun omgeving en de mensen die daarin leven. De maatschappelijke stage kan een uitstekende aanzet zijn om tot verdieping van dit verantwoordelijkheidsbesef en de daarbij behorende zelfstandigheid te komen.

De doelstelling
De leerling vanaf de derde klas betrekken bij de maatschappij door middel van het uitvoeren van, in de meeste gevallen, vrijwilligerstaken in zorginstellingen en op deze manier hulp bieden aan anderen, waardoor de maatschappelijke betrokkenheid van de leerling op een praktische manier geactiveerd wordt.

Subdoelen
* leerling actief kennis laten maken met allerlei aspecten van de samenleving;
* een vorm van buitenschools leren voor de leerling;
* vergroten van maatschappelijke betrokkenheid;
* leerlingen een bredere kijk op de maatschappij te geven;
* stimuleren van actief burgerschap;
* leerling laten kennismaken met zijn/ haar sterke en zwakke kanten zodat een 
  studie- en/ of beroepskeuze meer gefundeerd tot stand kan komen.

Competenties:
* samenwerken en overleggen;
* presenteren;
* communiceren;
* zelfstandig werken;
* assertiviteit;
* verantwoordelijkheden nemen;
* organiseren;
* behulpzaam zijn;
* oplossend vermogen

Groepen die reeds stage lopen en die dit gaan doen:
De maatschappelijke stage op onze school kan op dit moment gesplitst worden in twee delen.

1- In alle derde klassen school doet de leerling een snuffelstage van een week. De bedoeling van deze snuffelstage is niet alleen dat de leerling zichzelf wat beter leert kennen in andere dan schoolse omstandigheden, maar ook dat hij/ zij een week kan rondkijken in een instelling en nuttige ervaringen opdoet. Dit project doen we op onze school sinds 2002 en er doen zo’n 250 leerlingen aan mee.

2- Ook zijn we (vanaf het schooljaar 2005-2006) bezig met de maatschappelijke stage in 4 havo en 5 vwo. De leerlingen van deze groep zullen o.a. via vrijwilligersorganisaties hun werkzaamheden gaan verrichten, maar ook zullen er leerlingen reeds maatschappelijk betrokken bezig zijn en dit als stage kunnen doen. Deze werkzaamheden moeten 20 uur op jaarbasis beslaan en naar behoren uitgevoerd zijn (handelingsdeel). Deze stage wordt in het PTA van de bovenbouw opgenomen in de vrije ruimte.

Officiële voorwaarden waaronder stages zullen plaatsvinden:
* opname in het PTA van de bovenbouw;
* 20 uur per schooljaar per leerling (20 uur havo en vwo);
* portfoliocertificering;
* opname op het rapport van de leerling:
  afsluiting stage met kwalificatie “niet naar behoren/naar behoren/goed/zeer goed.

NB: Bij het niet naar behoren afsluiten zal de leerling niet overgaan naar het volgende leerjaar.Weekagenda


maandag 18 februari 

- 08.00 - 16.30 uur: mogelijkheid tot 

  aanmelden nieuwe brugklassers (2019-2020)

- Taaldorp Engels 3e klassen en 5 tvwo

- 13.20 - 15.20 uur: fietsexcursie ak 5V


dinsdag 19 februari

- 08.00 - 16.30 uur: mogelijkheid tot 

  aanmelden nieuwe brugklassers (2019-2020)

- Taaldorp Engels 3e klassen en 5 tvwo

- 5H en 6V geen les na het 5e uur

woensdag 20 februari

- 08.00 - 16.30 uur: mogelijkheid tot 

  aanmelden nieuwe brugklassers (2019-2020)

- 19.30 - 21.00 uur: informatieavond ouders 

   over Internationalisering


donderdag 21 februari

- 08.00 - 16.30 uur: mogelijkheid tot 

  aanmelden nieuwe brugklassers (2019-2020)

- 08.30 - 12.00 uur: International Breakfast 1T


vrijdag 22 februari

- Geen les; alle leerlingen vrij

- 08.00 - 16.30 uur: wel de mogelijkheid tot 

  aanmelden nieuwe brugklassers (2019-2020)
maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart

VOORJAARSVAKANTIE
maandag 4 maart

- huiswerkvrij

- 13.20 - 15.30 uur: fietsexcursie 

   aardrijkskunde 5V

- 13.20 - 16.00 uur: volleybal-

  toernooi jongens tweede klas


dinsdag 5 maart

- 13.20 - 16.00 uur: volleybal-

  toernooi meisjes tweede klas

- vanaf 13.20 uur: rapportvergaderingen


woensdag 6 maart

- excursie muziek 4H naar het

   Koninklijk Conservatorium

- vanaf 13.20 uur: rapportvergaderingen

- 13.20 - 16.00 uur: volleybal-

  toernooi jongens derde klas


donderdag 7 maart

- vanaf 13.20 uur: rapportvergaderingen

- 13.20 - 16.00 uur: volleybal-

  toernooi meisjes derde klas

- 19.30 - 22.30 uur: jaarvergadering

   en thema-avond Ouderraad


vrijdag 8 maart 

- GPW week 2 onder- en bovenbouwzaterdag 20 januari 

- 09.30 - 13.30 uur: Open school

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 9 maart

- publicatie rooster tafeltjesavonden