Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

      Sint-Maartenscollege
      Aart van der Leeuwkade 14 
      2274 KX  VOORBURG
      tel:  070 - 386 72 72
      fax: 070 - 387 72 75
      e-mail voor absentie leerlingen:
      absentie@st-maartenscollege.nl
      e-mail school (administratie):

     info@st-maartenscollege.nl
     e-mail website (P.N. van der Burg):
     vdb@st-maartenscollege.nl             

  Gezonde kantine

 

Brugklassen
  

Het Sint-Maartenscollege is een school voor mavo, havo en vwo. Leerlingen met een advies vmbo-t, vmbo-t/havo, havo. havo/vwo of vwo kunnen worden aangenomen. In totaal zijn er vier verschillende brugklassen:
- brugklas mavo/havo, van waaruit leerlingen in principe naar 2 mavo doorstromen,
  maar zicht hebben op 2 havo;
- brugklas havo/atheneum, van waaruit leerlingen in principe naar 2 havo door-
  stromen, maar zicht hebben op 2 atheneum;
- brugklas gymnasium, van waaruit leerlingen in principe naar 2 gymnasium
  doorstromen en soms naar 2 atheneum gaan;
- brugklas tweetalig vwo, waar een groot deel van de vakken in het Engels wordt
  gegeven. Over het tweetalig vwo kunt u links in het menu (tvwo) meer lezen. 


Het onderwijs op het Sint-Maartenscollege staat voor ‘respectvol, kansrijk en uitdagend’. Leerlingen krijgen kansenonderwijs; dat wil zeggen dat ze in de brugklas de mogelijkheid krijgen om het ‘hogere’ niveau te behalen. Onze leerlingen grijpen bovengemiddeld vaak hun kans om door te stromen naar een niveau hoger (ongeveer 30%).

De omgangsvormen zijn gebaseerd op het hebben van respect voor elkaar. Leraren worden bij ons op school met meneer of mevrouw aangesproken, van de leerlingen verlangen wij dat ze 'u' zeggen. De leerlingen hebben een mentor (klassenleraar) waar ze behalve een bepaald vak ook nog extra (mentor)uren van krijgen. Deze mentor is het hele jaar bezig om 'zijn' leerlingen te begeleiden en te helpen als er problemen zijn. Voor de ouders is de mentor dan ook het eerste aanspreekpunt op school.

De afdelingsleider brugklassen, de heer M. van der Mijl, coördineert de activiteiten binnen de afdeling brugklassen. Hij wordt terzijde gestaan door de coördinator brugklassen, de heer P.N. van der Burg

         

De lessen op school worden meestal klassikaal gegeven. Het Sint-Maartenscollege werkt niet met leergebieden en/of ‘het nieuwe leren’. Bij ons worden alle vakken apart gegeven in lessen van 45 minuten. Leerlingen zitten in de klas twee aan twee in rijtjes, maar werken ook in groepjes (vooral in de praktijklokalen). Zij krijgen les volgens het zogenaamde ‘KUNST’-model (Kijk na, Uitleg, Nieuwe Stof, Toepassen). Dat wil zeggen dat de lessen gebaseerd zijn op het terugkomen op de lesstof van de vorige keer via het nakijken van het huiswerk, het nogmaals uitleggen van wat niet begrepen is, het aanbieden van nieuwe stof en het alvast werken aan het huiswerk voor de volgende les. Per les krijgen de leerlingen zo’n 10 à 15 minuten de tijd om alvast aan hun huiswerk te beginnen. Als zij deze tijd goed besteden, scheelt dat in hun huiswerktijd voor thuis.

In de onderbouw (eerste, tweede en derde klas) hebben de leerlingen per jaar twee projecten. Daarin krijgen ze vakoverstijgend les. In de brugklas zijn de projecten 'Romeinen in Voorburg' en ‘Brugge: een stad in de Middeleeuwen’. De brugklassers sluiten het eerste jaar op de middelbare school ook af met een bezoek aan Brugge in België (voor meer informatie klikt u links in het menu op ‘projecten’).

         
Weekagenda


maandag 23 september
- 19.30 - 21.30 uur: ouderavond
   4 havo (incl. decaan en mentor)
- 20.30 - 22.30 uur: leerling- en
   ouderavond 5 havo 

dinsdag 24 september
- 19.30 - 20.45 uur: ouderavond
   5 vwo (incl. decaan en mentor)
- 20.15 - 21.30 uur: leerling- en
  ouderavond 6 vwo 

woensdag 25 september
- verkort rooster (lessen van 30 min.)
   i.v.m. vergaderingen

- 19.30 - 21.30 uur: ouderavond
   brugklassen (incl. lesjes)

donderdag 26 september
- verkort rooster (lessen van 30 min.)
   i.v.m. vergaderingen
- 19.30 - 21.30 uur: leerling- en 
  ouderavond 4 mavo 

vrijdag 27 september
 
-
maandag 30 september

- 4M instroomexamens


dinsdag 1 oktober

- 4M instroomexamens
- 19.30 - 21.00 uur: ouderavond

   over Internationalisering 4V

woensdag 2 oktober

- 4H muziek excursie Koningshoeven


donderdag 3 oktober

-


vrijdag 4 oktober

-- GPW week 2 onder- en bovenbouwzaterdag 20 januari 

- 09.30 - 13.30 uur: Open school

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 9 maart

- publicatie rooster tafeltjesavonden