Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

      Sint-Maartenscollege
      Aart van der Leeuwkade 14 
      2274 KX  VOORBURG
      tel:  070 - 386 72 72
      fax: 070 - 387 72 75
      e-mail voor absentie leerlingen:
      absentie@st-maartenscollege.nl
      e-mail school (administratie):

     info@st-maartenscollege.nl
     e-mail website (P.N. van der Burg):
     vdb@st-maartenscollege.nl             

  Gezonde kantine

 

Onderwijs

Regelmatige lesdag

Leerlingen in de brugklas en tweede klas hebben een regelmatige lesdag. Het streven is leerlingen in de brugklas en de tweede klas zoveel mogelijk dezelfde begin- en eindtijden te laten hebben. De lessen van incidenteel uitvallende docenten worden opgevangen door klassensurveillanten. Zij zorgen ervoor dat het lesprogramma zo soepel mogelijk voortgezet kan worden. Ouders kunnen er op rekenen dat hun kinderen zoveel mogelijk op de aangegeven tijden op school zijn.


Onderbouw
In de onderbouw van het Sint-Maartenscollege worden leerlingen breed opgeleid: naast een breed aanbod van vakken en uitstel van sector- en profielkeuze tot in het derde leerjaar, krijgen alle leerlingen ‘Maartensbreed’ drama, sport en muziek.
Samenhang in het onderbouwprogramma wordt bereikt door vakoverstijgende projecten. De leerlingen leren samen in klassenverband, via afwisselende en activerende werkvormen. We bieden leerlingen in de derde klassen ruimte voor verdieping van de onderbouwstof en om vooruit te blikken op lesstof en vaardigheden in de bovenbouw. Er is aandacht voor oriëntatie op studie en beroep. Aan de leerlingen worden reële kansen geboden en haalbare eisen gesteld. Maartensleerlingen voelen zich verantwoordelijk voor hun studievoortgang en voor de juiste omgang met anderen.

KUNST-model: Hoe ziet een les(dag) eruit?
In de onderbouw werken wij met het zogenaamde KUNST-model. Een les duurt 45 minuten. De meeste lessen zien er zo uit:
K = Kijk na, kom terug op het huiswerk: was het goed wat ik gemaakt heb?
U = Uitleg: de leraar probeert zo kort en helder mogelijk uit te leggen.
NS = Nieuwe stof: de docent geeft het huiswerk (nieuwe stof) op en licht dat uitvoerig toe, zodat de leerlingen precies weten wat ze moeten doen!
T = Toepassen: aan het einde van elke les kunnen de leerlingen ongeveer 15 minuten zelfstandig werken aan hun huiswerk. De docent is er voor het beantwoorden van vragen. Als deze tijd goed besteed wordt, hoeven leerlingen thuis niet meer heel veel te doen.

Bovenbouw havo en vwo 

Na de onderbouw nemen de leerlingen in de bovenbouw steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen studie. In de derde klas bereiden de leerlingen zich al voor op het programma in de bovenbouw, in de vaklessen en verder onder andere tijdens het profielkeuzeproject 3 havo / 3 vwo. Naast het leerwerk dat op schriftelijke of mondelinge wijze wordt getoetst, moeten de leerlingen ook werkstukken en praktische opdrachten maken. De docent neemt geleidelijk meer de rol van begeleider aan. 

Ook bij het zelfstandig werken hoort het Maartenswerkuur. Per week moeten de leerlingen 3 à 4 uur zelfstandig werken aan een opdracht onder toezicht van een docent of medewerker van de studieruimte. Het aantal uur hangt af van het gekozen profiel. Dit zelfstandige uur noemen we op het Maartens het Maartenswerkuur.


Keuzevakken

Naast het gekozen profiel: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek en de algemene vakken kiest de bovenbouwleerling binnen het zogenaamde vrije deel één of verscheidene keuzevakken. Het aanbod van de keuzevakken is groot: informatica, management en organisatie en de profielvakken uit andere profielen. Op die manier kan een leerling een evenwichtig vakkenpakket samenstellen. Het gekozen profiel kan uitgebreid worden en de leerlingen kunnen zich meer specialiseren of kiezen voor een breder vakkenpakket.


    

Weekagenda


maandag 14 oktober
-Internationalisering 4V (extern)

dinsdag 15 oktober
-Internationalisering 4V (extern)
- 5H & 6V excursie tekenen (A'dam)
- 08.30 - 10.55 uur: PWS 4M

woensdag 16 oktober
-Internationalisering 4V (extern)

donderdag 17 oktober
-Internationalisering 4V (extern)

vrijdag 18 oktober
-Internationalisering 4V (extern)
- 15.00 - 17.00 uur: Open Podiummaandag 21 oktober tot en met 
vrijdag 25 oktober

HERFSTVAKANTIEmaandag 28 oktober
leertoetsvrij voor vakken uit GPW 1

- huiswerkvrij

dinsdag 29 oktober
leertoetsvrij voor vakken uit GPW 1

woensdag 30 oktober
leertoetsvrij voor vakken uit GPW 1
- 08.30 - 10.55 uur: PWS 4M

donderdag 31 oktober
leertoetsvrij voor vakken uit GPW 1

vrijdag 1 november
- leertoetsvrij voor vakken uit GPW 1
- 19.30 uur: feestelijke uitreiking IB 
   (leerlingen 6 tvwo 2018-2019)
maandag 4 november

- SE 5H en 6V

- GPW week 1, onder- en bovenbouw


dinsdag 5 november

- SE 5H en 6V
- GPW week 1, onder- en bovenbouw

woensdag 6 november

- SE 5H en 6V
- GPW week 1, onder- en bovenbouw

donderdag 7 november

- SE 5H en 6V
- GPW week 1, onder- en bovenbouw

vrijdag 8 november
- SE 5H en 6V
- GPW week 1, onder- en bovenbouw


- GPW week 2 onder- en bovenbouwzaterdag 20 januari 

- 09.30 - 13.30 uur: Open school

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 9 maart

- publicatie rooster tafeltjesavonden