Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

      Sint-Maartenscollege
      Aart van der Leeuwkade 14 
      2274 KX  VOORBURG
      tel:  070 - 386 72 72
      fax: 070 - 387 72 75
      e-mail voor absentie leerlingen:
      absentie@st-maartenscollege.nl
      e-mail school (administratie):

     info@st-maartenscollege.nl
     e-mail website (P.N. van der Burg):
     vdb@st-maartenscollege.nl             

  Gezonde kantine

 

Bestuur

De Stichting Scholengroep Spinoza vormt het bevoegd gezag van het Sint-Maartens-college. Onder het bestuur van de stichting vallen verder Dalton Voorburg, François Vatel-school, 's Gravendreef College Leidschendam, 's-Gravendreef College Den Haag, Gymnasium Novum, Veurs Lyceum en Veurs Voorburg.

Postadres
Stichting Scholengroep Spinoza
Postbus 35
2270 AA  VOORBURG

Bezoekadres
Stichting Scholengroep Spinoza
Van Tuyll van Serooskerkenstraat 77
2273 CD  VOORBURG

T  070  419 94 00
F  070  419 94 98
info@scholengroepspinoza.nl
I   www.scholengroepspinoza.nl

Raad van Toezicht  
                                         

de heer R. Steenhart (voorzitter)
mevrouw M. Vreeburg

mevrouw A. Wouters
de heer J. van den Berg

de heer F. van Steenis


College van Bestuur  

de heer P.A.W. Lamers 


Professioneel statuut van Spinoza


    

De Rode Loper, voor en door het Haagse voortgezet onderwijs 
Onze school is aangesloten bij De Rode Loper, een samenwerkingsverband van ruim 40 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De Rode Loper richt zich op het versterken van de kwaliteit van de mensen voor de klas. 

Activiteiten zijn onder andere: de Haagse Lerarenbeurs, modules voor professionalisering van leraren en schoolleiders en informatie aan potentiële zij-instromers op ‘Leraar van Buiten’. Leraren kunnen bijvoorbeeld de module ‘ICT-rijk onderwijs’ volgen, of meedoen aan de Haagse Lucifer, een programma dat verdieping biedt bij hun taak als cultuurdrager.  
Meer informatie: www.derodeloper.nu en de Facebookpagina 'Den Haag Docentenstad'. 


   

Weekagenda

Zomervakantie 

(tot en met 1 september)


vrijdag 30 augustus

- boeken ophalen (brugklas t/m

  derde klas)

- 16.00 uur: publicatie roosters

   tweede klas en hoger


maandag 2 september

- boeken ophalen bovenbouw

  (alleen in de ochtend)

- 10.00 - 11.00 uur: roosterspreekuur

   voor bovenbouwleerlingen

- 15.00 - 21.00 uur: studiedag voor het 

   personeel


dinsdag 3 september

- brugklasintroductiedag

   (alle andere leerlingen vrij)

woensdag 4 september

- 08.45 - 09.45 uur: openingsviering

   in de Sint Martinuskerk

- 10.10 uur: mentoruur (hele school)

- 11.15 uur: aanvang reguliere lessen


donderdag 5 september

-


vrijdag 6 september

-


- GPW week 2 onder- en bovenbouwzaterdag 20 januari 

- 09.30 - 13.30 uur: Open school

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 9 maart

- publicatie rooster tafeltjesavonden