Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

      Sint-Maartenscollege
      Aart van der Leeuwkade 14 
      2274 KX  VOORBURG
      tel:  070 - 386 72 72
      fax: 070 - 387 72 75
      e-mail voor absentie leerlingen:
      absentie@st-maartenscollege.nl
      e-mail school (administratie):

     info@st-maartenscollege.nl
     e-mail website (P.N. van der Burg):
     vdb@st-maartenscollege.nl             

  Gezonde kantine

 

Schoolbijdrage


De vrijwillige schoolbijdrage is in overleg met de Ouderraad vastgesteld op € 165,- per schooljaar, per leerling, met ingang van het schooljaar 2016-2017. Zodra een nieuwe leerling wordt aangemeld, vragen wij ouders/verzorgers of zij bereid zijn deze bijdrage te voldoen en hiervoor te tekenen.


De schoolbijdrage is bestemd voor zaken die niet gesubsidieerd zijn door de overheid, maar die wel bijdragen aan de goede kwaliteit van ons onderwijs. Hieronder vallen onder meer:
- projecten;

- excursies;
- vieringen;
- materiaal voor tekenen en handvaardigheid;
- huur kluisje (de eenmalige borg van € 10,- staat hier los van);
- auteurs-, repro- en videorechten;
- ouderavonden;
- portokosten;
- website en Maartens Nieuwsbrief;
- Biesieklette (beheer fietsenstalling);
- bijdrage toneelkosten;
- bijdrage schoolfeesten;
- collectieve ongevallen- en reisverzekering. 


Kortingsregeling
Volgen twee kinderen uit één gezin onderwijs op het Sint-Maartenscollege, dan wordt reductie verleend. Deze bedraagt voor het tweede kind € 50,- en voor het derde kind € 75,-

Toelichting bij de facturen voor de schoolbijdrage
Mocht uw kind in het bezit zijn van een Ooievaarspas van de gemeente Den Haag, dan kunt u deze laten scannen bij de administratie. Het schoolbestuur ontvangt dan € 125,- aan tegemoetkoming van de gemeente Den Haag. U blijft het restbedrag verschuldigd aan school. 

Extra kosten tweetalig vwo

Tweetalig onderwijs brengt voor de school extra kosten met zich mee: extra facilitering en scholing van docenten, Engelstalig lesmateriaal, aanstelling van native speakers en de organisatie van excursies (binnen Nederland). Om dit te kunnen bekostigen, vragen wij een extra bijdrage van € 475,- per jaar. Deze extra bijdrage staat los van de reguliere ouderbijdrage, buitenlandse excursies, waaronder in ieder geval de internationale uitwisseling in klas 4 en ten slotte het examen Engels in 6 VWO. Betaling in termijnen is mogelijk.


Zie ook: Verantwoording schoolbijdrage  
Zie ook: Overzicht schoolkosten 

Zie ook: Verantwoording schoolbijdrage tvwo


Schoolboeken

Het Sint-Maartenscollege heeft de schoolboekenleverantie al jaren in eigen beheer. De schoolboeken worden door de school in bruikleen aan de leerlingen verstrekt. Het boekenpakket bestaat in ieder leerjaar uit tekst- en werkboeken. Per boek staat er aangegeven (voorin) of er wel of niet in het boek geschreven mag worden.

Wij vragen een eenmalige borgsom van € 150,- voor alle schooljaren waarin de leerling op school zit. Eventuele schade wordt verrekend met deze borg. Aan het eind van de schoolloopbaan wordt de resterende borg teruggestort. De bruikleenvoorwaarden worden bij de levering van de boeken verstrekt.

       
Weekagenda

Zomervakantie 

(tot en met 1 september)


vrijdag 30 augustus

- boeken ophalen (brugklas t/m

  derde klas)

- 16.00 uur: publicatie roosters

   tweede klas en hoger


maandag 2 september

- boeken ophalen bovenbouw

  (alleen in de ochtend)

- 10.00 - 11.00 uur: roosterspreekuur

   voor bovenbouwleerlingen

- 15.00 - 21.00 uur: studiedag voor het 

   personeel


dinsdag 3 september

- brugklasintroductiedag

   (alle andere leerlingen vrij)

woensdag 4 september

- 08.45 - 09.45 uur: openingsviering

   in de Sint Martinuskerk

- 10.10 uur: mentoruur (hele school)

- 11.15 uur: aanvang reguliere lessen


donderdag 5 september

-


vrijdag 6 september

-


- GPW week 2 onder- en bovenbouwzaterdag 20 januari 

- 09.30 - 13.30 uur: Open school

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 9 maart

- publicatie rooster tafeltjesavonden