Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

      Sint-Maartenscollege
      Aart van der Leeuwkade 14 
      2274 KX  VOORBURG
      tel:  070 - 386 72 72
      fax: 070 - 387 72 75
      e-mail voor absentie leerlingen:
      absentie@st-maartenscollege.nl
      e-mail school (administratie):

     info@st-maartenscollege.nl
     e-mail website (P.N. van der Burg):
     vdb@st-maartenscollege.nl             

  Gezonde kantine

 

Organisatie

Leerlingen
De school heeft ongeveer 1230 leerlingen. Zij komen voor het grootste deel uit Voorburg en Leidschendam, maar ook uit Nootdorp, Rijswijk en Den Haag. De school is goed te bereiken met het openbaar vervoer (HTM lijn 2, HTM lijn 23, RR 3).

Bestuur en schoolleiding
Het Sint-Maartenscollege valt onder het bestuur van de Stichting Scholengroep Spinoza. De schoolleiding bestaat uit de rector, de conrector en de vier afdelingsleiders. 

Afdelingen
Het Sint-Maartenscollege lijkt een grote school. Maar door de organisatie en de overzichtelijke indeling van ons gebouw ervaren leerlingen dit niet zo. Wij hebben de school onderverdeeld in vier afdelingen. Die vormen als het ware ‘kleine schooltjes’ in de ‘grote school’. Aan het hoofd van elke afdeling staat een afdelingsleider die samen met de mentoren van de betreffende klassen verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Er zijn afdelingsleiders voor de brugklas, de mavo, de havo en het vwo. Voor elke afdeling is naast de afdelingsleider een coördinator werkzaam.

Ouderraad, Leerlingenraad en Medezeggenschapsraad
Ouders kunnen via de Ouderraad een grote inbreng hebben in het schoolleven. Leerlingen kunnen via de Leerlingenraad hun stem laten horen. Samen met een aantal personeelsleden vormen ouders en leerlingen de Medezeggenschapsraad. 

           

Weekagenda


maandag 15 april

- 19.30 - 21.00 uur: eindexamenexpositie
  tekenen 4M/5H/6V

dinsdag 16 april

- 4H/5V tekenen excursie


woensdag 17 april

- Uitwisseling met de Deutsche 

  Internationale Schule (2T1 intern)

- 2e uur: Paasviering brugklassen

- 3e uur: Paasviering tweede klassen

- 4e uur: Paasviering derde klassen

- 5e uur: Paasviering 4H en 5V

- 6e uur: Paasviering 4M/5H/6V


donderdag 18 april

- Uitwisseling met de Deutsche 

  Internationale Schule (2T1 extern)

- 15.00 uur: bijeenkomst buitenlandse 

   reizen 4H/5V


vrijdag 19 april

GOEDE VRIJDAG (school gesloten)


zaterdag 20 april t/m

zondag 5 mei 

MEIVAKANTIE


maandag 6 mei

- examentrainingen 4M/5H/6V

- 13.30 uur: excursie Hofwijck gs 4V


dinsdag 7 mei

- examentrainingen 4M/5H/6V

- 4V gymnasium excursie Amsterdam

- 19.30 - 21.30 uur: beroepenavond 4H/5V

woensdag 8 mei


donderdag 9 mei

- start CSE 4M/5H/6V

- excursie duinen 3V bio en ak


vrijdag 10 mei

- CSE 4M/5H/6V
- excursie duinen 3H bio en ak


- GPW week 2 onder- en bovenbouwzaterdag 20 januari 

- 09.30 - 13.30 uur: Open school

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 9 maart

- publicatie rooster tafeltjesavonden