Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

      Sint-Maartenscollege
      Aart van der Leeuwkade 14 
      2274 KX  VOORBURG
      tel:  070 - 386 72 72
      fax: 070 - 387 72 75
      e-mail voor absentie leerlingen:
      absentie@st-maartenscollege.nl
      e-mail school (administratie):

     info@st-maartenscollege.nl
     e-mail website (P.N. van der Burg):
     vdb@st-maartenscollege.nl             

  Gezonde kantine

 

Kwaliteit

Kwaliteitsplan, werkgroep kwaliteit, coaching
Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren werken wij met een kwaliteitsplan. Hierin staan de belangrijkste zaken omschreven die systematisch en regelmatig worden geëvalueerd, zodat wij continu nagaan of de school waarmaakt wat in het schoolplan en in beleidsvoornemens beloofd wordt. De schoolleiding is verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het kwaliteitsbeleid. In samenwerking met andere scholen wordt gewerkt aan de uitvoering van onderlinge visitatie. Na een grondige zelfevaluatie komt een groep collega’s als ‘critical friends’ de school bezoeken en aan een kritische blik van buiten onderwerpen.

Binnen de school bestaat een werkgroep kwaliteit, waarin naast leden van de schoolleiding ouders zitting hebben. Deze werkgroep volgt de voortgang vaneen aantal speerpunten binnen het kwaliteitsbeleid.

Kwaliteit van het onderwijs hangt voor een groot deel af van de man of vrouw voor de klas. De wet 'Beroepen in het onderwijs' brengt de competenties van docenten in kaart. De school draagt zorg voor de uitvoering van deze wet. In dit kader worden beginnende docenten begeleid door ervaren coaches. Als onderdeel van deze coaching kunnen video-opnamen gemaakt worden tijdens de lessen.

Studiemiddagen, Cito Volgsysteem 
Docenten scholen zich tijdens twee studiemiddagen per jaar over opbrengstgericht werken. Ook tijdens andere bijeenkomsten met de docenten van een of meer vakken bespreken zij de lesplannen, de lessen zelf, de toetsen en de resultaten. Zorgen in de examenklassen de centrale eindexamens voor een landelijke vergelijking, in de onderbouw vormen de toetsen van het Volgsysteem voortgezet onderwijs van het Cito de referentie.  

Tevredenheidsenquêtes

Het Sint-Maartenscollege houdt jaarlijks of tweejaarlijks een leerlingtevredenheidsenquête, een personeelstevredenheidsenquête en een oudertevredenheidsenquête. In de oudertevredenheidsenquête kunnen ouders/verzorgers hun mening kwijt over tal van onderwerpen die de school betreffen, zoals de communicatie met de school, het mentoraat, de sfeer en het gebouw. De uitkomsten van de enquêtes zijn allereerst van belang voor de schoolleiding, die met kennis van de mening van de ouders/verzorgers beleid kan vernieuwen of bijstellen. Maar ook voor de ouders/verzorgers is het interessant om te zien hoe andere ouders de school waarderen en hoe het Maartens 'scoort' ten opzichte van andere scholen.  


Ouders/verzorgers van leerlingen van het Sint-Maartenscollege kunnen kennisnemen van de resultaten van het laatste oudertevredenheidsonderzoek via deze website: kijkt u bij 'Oudertevredenheidsonderzoek'  onder 'Ouders'.

    


Weekagenda


maandag 20 mei

- CSE 4M/5H/6V


dinsdag 21 mei

- CSE 4M/5H/6V

woensdag 22 mei

- CSE 5H/6V (laatste dag)

- 19.30 - 20.30 uur: informatieavond

  over het gymnasium (voor leerlingen 

  en hun ouders uit 1HA, 1G en 1T)

  

donderdag 23 mei

- 13.20 - 17.00 uur: studiemiddag voor 

   TTO-docenten


vrijdag 24 mei

- 15.00 - 17.00 uur: Open podium (kantine)

- GPW week 2 onder- en bovenbouwzaterdag 20 januari 

- 09.30 - 13.30 uur: Open school

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 9 maart

- publicatie rooster tafeltjesavonden