Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

      Sint-Maartenscollege
      Aart van der Leeuwkade 14 
      2274 KX  VOORBURG
      tel:  070 - 386 72 72
      fax: 070 - 387 72 75
      e-mail voor absentie leerlingen:
      absentie@st-maartenscollege.nl
      e-mail school (administratie):

     info@st-maartenscollege.nl
     e-mail website (P.N. van der Burg):
     vdb@st-maartenscollege.nl             

  Gezonde kantine

 

School » Toneel
Toneel
   
Toneel speelt een grote rol op het Sint-Maartenscollege. Met een professioneel podium en bijbehorende licht- en geluidinstallatie is het toneel ieder schooljaar ruim vertegenwoordigd. Ieder jaar voeren leerlingen van het Sint-Maartenscollege een toneelstuk of een musical op. In de afgelopen jaren waren dat onder andere Anatevka en Medea. Daarnaast is er ook ieder jaar een editie van Spotlight! te bewonderen. Dit avondvullende programma bevat ruim 20 acts binnen een bepaald thema. Enkele thema's van de afgelopen jaren waren 'Circus', 'In Love' en 'Creepy'. 


Via deze link komt u op de website van het Sint-Maartenstheater.


           


         

Weekagenda


maandag 21 januari

- SE 4M/5H/6V
- GPW week 2 OB en BB


dinsdag 22 januari

- SE 4M/5H/6V
- GPW week 2 OB en BB

- 19.30 - 21.00 uur: informatieavond

   voor ouder(s)/verzorger(s) van

   leerlingen uit groep 8

woensdag 23 januari

- SE 4M/5H/6V
- GPW week 2 OB en BB

donderdag 24 januari

- SE 4M/5H/6V
- GPW week 2 OB en BB

vrijdag 25 januari

- SE 4M/5H/6V
- GPW week 2 OB en BB

maandag 28 januari

- SE 4M/5H/6V
- GPW week 2 OB en BB

- start tweede helft van het 

  schooljaar (nieuw rooster!)

- 19.30 - 22.00 uur: voorlichtings-

   avond 3 havo (profielkeuze)

dinsdag 29 januari

- SE 4M/5H/6V

- 19.30 - 21.30 uur: informatieavond 

   tweetalig vwo voor leerlingen uit 

   groep 8 en hun ouder(s)/verzorger(s)


woensdag 30 januari

- SE 4M/5H/6V
- 2T2 uitwisseling met de British School

- 08.30 - 12.50 uur: 4H bezoek InHolland


donderdag 31 januari

- SE 4M/5H/6V
- 2T2 uitwisseling met de British School

vrijdag 1 februari

- Gymnasiumdag- GPW week 2 onder- en bovenbouwzaterdag 20 januari 

- 09.30 - 13.30 uur: Open school

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 9 maart

- publicatie rooster tafeltjesavonden