Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

      Sint-Maartenscollege
      Aart van der Leeuwkade 14 
      2274 KX  VOORBURG
      tel:  070 - 386 72 72
      fax: 070 - 387 72 75
      e-mail voor absentie leerlingen:
      absentie@st-maartenscollege.nl
      e-mail school (administratie):

     info@st-maartenscollege.nl
     e-mail website (P.N. van der Burg):
     vdb@st-maartenscollege.nl             

  Gezonde kantine

 

Veiligheid

Schoolklimaat & veiligheid
Het Sint-Maartenscollege is altijd een open school geweest: rond de school staan weinig hekken en de school is gemakkelijk toegankelijk. Het streven is het open karakter van de school zoveel mogelijk te handhaven zonder dat de veiligheid van de school en haar gebruikers in het geding komt.

Natuurlijk zijn er maatregelen getroffen om de veiligheid van ons college te waarborgen. Alle ingangen zijn voorzien van camera’s. Moderne apparatuur zorgt ervoor dat beelden van ongenode gasten opgeslagen kunnen worden. Deze beelden kunnen indien noodzakelijk ter beschikking worden gesteld van de politie en met de politie zijn daarover duidelijke afspraken gemaakt. Verantwoordelijk voor de sociale veiligheid is de veiligheidscoördinator, de heer drs. P. Griffioen. Hij neemt deel aan vergaderingen met de politie gedurende het schooljaar, beschikt over een netwerk aan contacten zodat met andere scholen nauw wordt samengewerkt. Alle afspraken zijn gevat in een convenant tussen de scholen, politie, HALT en de gemeente.


De samenwerking met de andere scholen uit onze omgeving en met de politie is al jaren meer dan goed te noemen. Tijdens de veiligheidsconferentie “Vooruit verdedigen” van dit jaar bleek ook dat de scholen van Voorburg/Leidschendam een voorbeeldfunctie vervullen voor heel veel andere scholen(groepen).

Diverse veiligheidsafspraken zijn opgenomen in ons leerlingenstatuut (zie elders op deze site). Zo is de afspraak dat de school alle zaken die strafbaar zijn, onmiddellijk meldt bij de politie. Daarnaast geeft de politie al dan niet in samenwerking met HALT voorlichting over diverse zaken bij ons op school.

De veiligheid blijft een belangrijk onderwerp. De veiligheidscoördinator zal elk schooljaar zich verder scholen in de maatschappelijke ontwikkelingen. Ook zal hij in het blad voor de ouders, de Maartenscourant, geregeld schrijven over ontwikkelingen op veiligheidsgebied.

Zoals bleek uit de laatste veiligheidsmonitor (in opdracht van de minister van OC&W) komt ons college op het gebied van de veiligheid landelijk bezien op de diverse aspecten daarvan bovengemiddeld uit het onderzoek: 80% voelt zich altijd volledig veilig (tegen 74,9% landelijk) Ook in de laatste ouder- en in de leerlingenenquête scoort ons college op het gebied van de veiligheid meer dan goed.


    
Weekagenda

Zomervakantie 

(tot en met 1 september)


vrijdag 30 augustus

- boeken ophalen (brugklas t/m

  derde klas)

- 16.00 uur: publicatie roosters

   tweede klas en hoger


maandag 2 september

- boeken ophalen bovenbouw

  (alleen in de ochtend)

- 10.00 - 11.00 uur: roosterspreekuur

   voor bovenbouwleerlingen

- 15.00 - 21.00 uur: studiedag voor het 

   personeel


dinsdag 3 september

- brugklasintroductiedag

   (alle andere leerlingen vrij)

woensdag 4 september

- 08.45 - 09.45 uur: openingsviering

   in de Sint Martinuskerk

- 10.10 uur: mentoruur (hele school)

- 11.15 uur: aanvang reguliere lessen


donderdag 5 september

-


vrijdag 6 september

-


- GPW week 2 onder- en bovenbouwzaterdag 20 januari 

- 09.30 - 13.30 uur: Open school

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 9 maart

- publicatie rooster tafeltjesavonden