Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

      Sint-Maartenscollege
      Aart van der Leeuwkade 14 
      2274 KX  VOORBURG
      tel:  070 - 386 72 72
      fax: 070 - 387 72 75
      e-mail voor absentie leerlingen:
      absentie@st-maartenscollege.nl
      e-mail school (administratie):

     info@st-maartenscollege.nl
     e-mail website (P.N. van der Burg):
     vdb@st-maartenscollege.nl             

  Gezonde kantine

 

Vieringen

Het Sint-Maartenscollege is een scholengemeenschap met een Rooms-katholieke identiteit. Het schooljaar bevat daarom een aantal vieringen die voor de leerlingen verplicht zijn. In de R.K. Sint-Martinuskerk in Voorburg en in de aula vinden deze vieringen onder leiding van de schoolpastor (en tevens godsdienstdocent) de heer Van der Knaap plaats. Tijdens deze vieringen zijn onze leerlingen van harte uitgenodigd om muzikaal of anderszins hun bijdrage te verlenen.

         

Openingsviering
Aan het begin van het schooljaar openen we het jaar traditiegetrouw in de kerk in Voorburg. Op de eerste lesdag van het jaar (dinsdag) worden de eerste twee lesuren gebruikt om met elkaar het schooljaar te openen. Voor nieuwe brugklassers is deze viering verplicht, maar ook de ouderejaars komen in groten getale naar de kerk toe.

Sint-Maarten

De viering van Sint-Maarten (11 november) is voor onze school uiteraard van groot belang. In deze viering herdenken we dat onze patroonheilige zijn mantel deelde met een arme bedelaar. Bij deze viering hoort ook het Maartensdictee (de jaarlijkse sponsoractie voor een goed doel) en het eerste schoolfeest. 


Kerstviering
De Kerstviering staat natuurlijk in het teken van de geboorte van Jezus Christus. Ook gebruiken de godsdienstdocenten deze viering als een moment van bezinning zo halverwege het schooljaar. Zo vlak voor de kerstvakantie is het goed om terug te kijken op het afgelopen jaar en plannen te maken voor het nieuwe jaar.

Paasviering

Tijdens de Paasviering staan wij met elkaar stil bij het lijden en sterven van Jezus en bij Zijn opstanding uit de dood. De viering voor onderbouwklassen vindt plaats in de aula. Voor 4 mavo en de voorexamenklassen havo en vwo vindt de Paasviering plaats tijdens het lesuur godsdienst in het klaslokaal. Ook bij de Paasviering wordt er gecollecteerd voor een goed doel.


Slotviering
In de laatste lesweek sluiten we het schooljaar af met een viering. Zo vlak voor de eindproefwerkweek is het goed om even stil te staan bij het afgelopen jaar en je voor te bereiden op de proefwerken die nog komen. Na deze proefwerkweek en het laatste schoolfeest krijgen de leerlingen hun eindrapport en begint de zomervakantie.

    
Weekagenda


maandag 20 mei

- CSE 4M/5H/6V


dinsdag 21 mei

- CSE 4M/5H/6V

woensdag 22 mei

- CSE 5H/6V (laatste dag)

- 19.30 - 20.30 uur: informatieavond

  over het gymnasium (voor leerlingen 

  en hun ouders uit 1HA, 1G en 1T)

  

donderdag 23 mei

- 13.20 - 17.00 uur: studiemiddag voor 

   TTO-docenten


vrijdag 24 mei

- 15.00 - 17.00 uur: Open podium (kantine)

- GPW week 2 onder- en bovenbouwzaterdag 20 januari 

- 09.30 - 13.30 uur: Open school

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 9 maart

- publicatie rooster tafeltjesavonden