Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

      Sint-Maartenscollege
      Aart van der Leeuwkade 14 
      2274 KX  VOORBURG
      tel:  070 - 386 72 72
      fax: 070 - 387 72 75
      e-mail voor absentie leerlingen:
      absentie@st-maartenscollege.nl
      e-mail school (administratie):

     info@st-maartenscollege.nl
     e-mail website (P.N. van der Burg):
     vdb@st-maartenscollege.nl             

  Gezonde kantine

 

Welkom » Groep8 » Onderwijs
Onderwijs
 

Het Sint-Maartenscollege is een school voor mavo, havo en vwo. Alleen leerlingen met een basisschooladvies vmbo-t (mavo), vmbo-t/havo, havo, havo/vwo of vwo kunnen worden aangenomen.


Er zijn vier verschillende soorten brugklassen:
- een brugklas mavo/havo, waaruit ongeveer 2/3 van de leerlingen doorstroomt
  naar 2 mavo en ongeveer 1/3 naar 2 havo gaat;

- een brugklas havo/atheneum, waaruit ongeveer 2/3 van de leerlingen door-
   stroomt naar 2 havo en ongeveer 1/3 naar 2 atheneum gaat;
- een brugklas gymnasium, waaruit de leerlingen in principe doorstromen naar
  2 gymnasium;
- een brugklas tweetalig vwo, waar een groot deel van de vakken in het Engels
  wordt gegeven. Over het tvwo kunt u links in het menu (tweetalig vwo) meer lezen. 

Over alle afdelingen staat meer informatie onder de knop 'Onderwijs'

    

Het onderwijs op het Sint-Maartenscollege staat voor ‘respectvol, kansrijk en uitdagend’. Leerlingen krijgen kansenonderwijs; dat wil zeggen dat ze in de brugklas de mogelijkheid krijgen om het ‘hogere’ niveau te behalen. Onze leerlingen grijpen bovengemiddeld vaak hun kans om door te stromen naar een niveau hoger (ongeveer 30%).

De omgangsvormen zijn gebaseerd op het hebben van respect voor elkaar. Leraren worden bij ons op school met meneer of mevrouw aangesproken, van de leerlingen verlangen wij dat ze 'u' zeggen. De leerlingen hebben een mentor (klassenleraar) waar ze behalve een bepaald vak ook nog extra (mentor)uren van krijgen. Deze mentor is het hele jaar bezig om 'zijn' leerlingen te begeleiden en te helpen als er problemen zijn. Voor de ouders is de mentor dan ook het eerste aanspreekpunt op school. De afdelingsleider brugklassen, de heer Van der Mijl, coördineert de activiteiten binnen de afdeling brugklassen. Hij wordt terzijde gestaan door een coördinerend docent, de heer Van der Burg. 


              

De lessen op school worden in principe klassikaal gegeven. Het Sint-Maartenscollege werkt niet met leergebieden en/of ‘het nieuwe leren’. Bij ons worden alle vakken apart gegeven in lessen van 45 minuten. Leerlingen zitten in de klas twee aan twee in rijtjes, maar werken ook in groepjes (vooral in de praktijklokalen). Zij krijgen les volgens het zogenaamde ‘KUNST’-model. Dat wil zeggen dat de lessen gebaseerd zijn op het nakijken van het huiswerk en het eventueel nog eens uitleggen van de stof, het uitleggen van nieuwe stof en het werken aan het huiswerk voor de volgende les (het toepassen van de nieuwe stof). Per les krijgen de leerlingen zo’n 10 à 15 minuten de tijd om alvast aan hun huiswerk te beginnen. Als zij deze tijd goed besteden, scheelt dat in hun huiswerktijd voor thuis.

In de onderbouw (eerste, tweede en derde klas) hebben de leerlingen per jaar twee projecten. Daarin krijgen ze vakoverstijgend les. In de brugklas zijn de projecten ‘Brugklaswendagen' en ‘Brugge: een stad in de Middeleeuwen’. De brugklassers sluiten het eerste jaar op de middelbare school ook af met een bezoek aan Brugge in België (voor meer informatie klikt u links in het menu op ‘projecten’).
Weekagenda

maandag 18 november

-


dinsdag 19 november

- verkort rooster i.v.m. laatste

   sessie schoolplantraject


woensdag 20 november

- 08.30 - 12.00 uur: 5 havo PWS

- 12.05 - 15.45 uur: 6 vwo PWS


donderdag 21 november

- 08.30 - 10.55 uur: 4 mavo PWS


vrijdag 22 november

-
maandag 25 november

- 4M SE3


dinsdag 26 november

- 4M SE3


woensdag 27 november

- 4M SE3

- 3GT afname ECCT

  (European Exams)


donderdag 28 november

- 4M SE3

- 3GT afname ECCT

  (European Exams)


vrijdag 29 november

- 4M SE3

- 3V bezoek aan de TU Delft

- 3GT afname ECCT

  (European Exams)

- 15.00 - 17.30 uur: open podium


zaterdag 30 november

- 5H speaking exam Cambridge

  - GPW week 2 onder- en bovenbouwzaterdag 20 januari 

- 09.30 - 13.30 uur: Open school

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 9 maart

- publicatie rooster tafeltjesavonden