Inloggen    |   contact  
Menu

Contact

      Sint-Maartenscollege
      Aart van der Leeuwkade 14 
      2274 KX  VOORBURG
      tel:  070 - 386 72 72
      fax: 070 - 387 72 75
      e-mail voor absentie leerlingen:
      absentie@st-maartenscollege.nl
      e-mail school (administratie):

     info@st-maartenscollege.nl
     e-mail website (P.N. van der Burg):
     vdb@st-maartenscollege.nl             

  Gezonde kantine

 

Welkom » Groep8 » Projecten
Projecten
  
De brugklassers op het Sint-Maartenscollege hebben te maken met twee projecten. Het eerste project zijn de ‘Brugklaswendagen’ en het tweede project is ‘Brugge - een stad in de Middeleeuwen’. De projecten zijn allebei vakoverstijgend, waarbij geschiedenis, aardrijkskunde, tekenen, Nederlands en godsdienst een bijdrage leveren.

Voor leerlingen die aan het begin van het schooljaar (nog) geen bijlessen spelling en/of rekenen nodig hebben is er ook het project ‘Romeinen in Voorburg’. Dit project neemt de leerlingen mee naar de tijd van de Romeinen. Deze periode hebben ze op dat moment (oktober) nog niet gehad bij geschiedenis. Mede hierdoor beperkt het project zich tot de eigen omgeving. De leerlingen leren door middel van omgevingsonderwijs de grote gebeurtenissen (Romeinse rijk, gebouwen etc.) te plaatsen in hun eigen leefomgeving. Het eindproduct is de volledig ingevulde projectreader. 

         

Het project ‘Brugge’ wordt gezien als de afsluiting van de brugklas. Dit project draait om het leven in een stad in de Middeleeuwen. Het project bestrijkt drie lesdagen, waarin de leerlingen werken uit het ‘Bruggeboek’, op de computer virtueel 'leven' in een Middeleeuwse stad en een groepspresentatie houden. Het eindproduct is het Bruggeboek, de eindpresentatie en de wandeling door Brugge. In het project zit ook een bezoek aan Brugge zelf. In deze Belgische stad kijken de leerlingen naar de Middeleeuwse kenmerken van Brugge, geven zij elkaar een rondleiding door de stad (iedereen moet iets vertellen over een bepaald gebouw) en genieten zij natuurlijk ook van de dag zelf en van de Vlaamse frieten. De excursie naar Brugge is altijd op de middelste dag zodat de leerlingen het bezoek eerst een dag voorbereiden, alles dan in het echt kunnen zien en daarna het eindproduct kunnen maken.

In de tweede klas gaan de leerlingen aan het begin van het jaar zeilen op de Waddenzee. Dit project staat vooral in het teken van natuur en milieu en is ook een mooi project om kennis te maken met de klas (vanaf de tweede klas blijven alle leerlingen -als het goed is- tot aan hun diploma bij elkaar). Aan het eind van de tweede klas gaan de leerlingen in het Gouden Eeuw project ook nog een dag naar Amsterdam (Rijksmuseum en het VOC-schip 'De Amsterdam'). 

         

In de derde klas krijgen de leerlingen te maken met hun profielkeuze (vakkenpakket) en werken zij een week lang de beroepsstage af (meelopen met een bedrijf / beroepen interessetest).


In 4 vwo gaan de leerlingen op uitwisseling met scholen uit Slovenië, Oostenrijk en Spanje. Medio november gaan de leerlingen van het Sint-Maartenscollege voor een week naar het buitenland en medio maart komen de anderen onze kant op. Deze twee weken staan vooral in het teken van internationale betrekkingen en de Europese Unie.


Uiteraard zijn er in verschillende klassen ook nog diverse excursies per jaar. Voor meer informatie over een van deze excursies óf over een van de bovengenoemde projecten klikt u bovenaan in het menu 'Onderwijs'.
Weekagenda

maandag 18 november

-


dinsdag 19 november

- verkort rooster i.v.m. laatste

   sessie schoolplantraject


woensdag 20 november

- 08.30 - 12.00 uur: 5 havo PWS

- 12.05 - 15.45 uur: 6 vwo PWS


donderdag 21 november

- 08.30 - 10.55 uur: 4 mavo PWS


vrijdag 22 november

-
maandag 25 november

- 4M SE3


dinsdag 26 november

- 4M SE3


woensdag 27 november

- 4M SE3

- 3GT afname ECCT

  (European Exams)


donderdag 28 november

- 4M SE3

- 3GT afname ECCT

  (European Exams)


vrijdag 29 november

- 4M SE3

- 3V bezoek aan de TU Delft

- 3GT afname ECCT

  (European Exams)

- 15.00 - 17.30 uur: open podium


zaterdag 30 november

- 5H speaking exam Cambridge

  - GPW week 2 onder- en bovenbouwzaterdag 20 januari 

- 09.30 - 13.30 uur: Open school

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 16 februari

- 5H/6V herkansingen SE II

vrijdag 9 maart

- publicatie rooster tafeltjesavonden