Inloggen    |   contact  
Contact

      Sint-Maartenscollege
      Aart van der Leeuwkade 14 
      2274 KX  VOORBURG
      tel:  070 - 386 72 72
      fax: 070 - 387 72 75
      e-mail voor absentie leerlingen:
      absentie@st-maartenscollege.nl
      e-mail school (administratie):

     info@st-maartenscollege.nl
     e-mail website (P.N. van der Burg):
     vdb@st-maartenscollege.nl             

  Gezonde kantine

 

Welkom
Sint-Maartenscollege, Voorburg  Rooms-katholieke scholengemeenschap
voor 
mavohavoatheneumgymnasium en tweetalig vwo


Respectvol, kansrijk en uitdagend onderwijsActueel


TU Delft op bezoek
Op donderdag 16 november kwam de Technische Universiteit van Delft bij ons op bezoek. Studenten van het derde jaar gaven workshops aan alle leerlingen van 3 vwo. Dit jaar moeten de leerlingen namelijk een keuze maken voor hun profiel. Een goede stap in het keuzeproces is dat zij kennis maken met vervolgstudies binnen het domein van de bèta-wetenschappen. De workshops gingen over diverse onderwerpen, zoals: het bouwen van een robot of brug, het ontwerpen van een product en het onderzoeken van de stabiliteit van vliegtuigen.


        
Sint-Maartenscollege voor Sint-Maarten
De jaarlijkse sponsoractie stond dit jaar in het teken van Sint-Maarten. Voor het door natuurgeweld getroffen eiland werd zoveel mogelijk geld opgehaald door onze leerlingen en medewerkers. Op vrijdag 10 november jl. werd er tijdens de Maartensviering aandacht besteed aan de ramp. Tijdens het Maartensdictee gingen ook alle zinnen en moeilijke woorden over het tropische eiland. In de middag liepen de leerlingen een aantal rondjes rondom de school om hiermee zoveel mogelijk geld op te halen. 


        


Om 06.00 uur waren er al ongeveer 60 leerlingen onder begeleiding van docenten begonnen aan een fietstocht van 75 km in de regio Den Haag/Rotterdam. Zij werden aan het eind van de sponsorloop feestelijk onthaald door de overige leerlingen die net hun rondjes rondom de school hadden afgelegd. Ewout Genemans (oud-leerling en televisiepresentator/producent) verzorgde de prijsuitreiking en ging met veel leerling op de foto tijdens een ‘Meet and Greet’. 


        


In de middag waren er optredens van Amy Mielatz (oud-leerling en deelnemer aan Idols 2017), onze docentenband en uiteraard ook de leerlingenband. Er werd een Pubquiz georganiseerd over de docenten, tijdens de loterij vielen veel leerlingen in de prijzen en er kon geboden worden op enkele items in een veiling. Vooral de taarten waren in trek; hiermee konden de leerlingen immers de heren Stolk, Mens en Van der Mijl bekogelen op het schoolplein. We kunnen terugkijken op een geslaagde Maartensdag met nu al een opbrengst van rond de 5000 euro. Dit bedrag kan nog hoger worden nadat al het sponsorgeld binnen is.


        

Op zoek naar VOC-bronnen in het Nationaal Archief
In het kader van de tentoonstelling over 'De wereld van de VOC' gingen onze 4 havo- en 5 vwo-leerlingen aan de slag met opdrachten over de organisatie en ontwikkeling van de wereldwijde handel (zoals de eerste aandelen) van de VOC. Daarnaast bestudeerden ze een aantal primaire archiefbronnen die de ontwikkeling van Indonesië laten zien vanaf de VOC-tijd tot de onafhankelijkheid. De leerlingen leren hoe ze een geschiedenis kunnen reconstrueren door verschillende bronnen met elkaar te vergelijken. Zijn de kenmerkende aspecten - belangrijk onderdeel van de examenstof - terug te vinden in de bronnen? Als afsluiting kregen ze een uniek kijkje achter de schermen van het VOC-depot.


        
Maartensdictee 2017

Bij kansrijk onderwijs hoort aandacht voor taal en taalverzorging. Een werkstuk vol taalfouten betekent immers een lager cijfer. Maar ook na school blijft taalverzorging belangrijk: een goed verzorgde sollicitatiebrief gooit tenslotte hogere ogen dan een brief met fouten. 

Vandaar dat alle leerlingen zich op vrijdag 10 november tijdens het 5e uur weer bogen over het zogenaamde Maartensdictee. De beste spellers per klas gaan door naar de finale op 30 november en maken kans op de titel 'beste speller van een jaarlaag' of zelfs 'beste speller van het Sint-Maartenscollege'. En natuurlijk spel je niet alleen zo goed mogelijk voor de eer, maar ook om kans te maken op de prijzen voor beste spellers.
 
Uitreiking IB certificaat
Aan onze leerlingen in klas 5 en 6  van het tweetalig vwo bieden wij  de mogelijkheid om, naast hun reguliere vwo, een extra programma te volgen: het International Baccalaureate (IB), English A Language & Literature certificaat. Voor dit certificaat volgen de leerlingen een tweejarig programma waarin zij, beoordeeld als ’English native speakers’, op academisch niveau de Engelse  taal en literatuur bestuderen. Ze leren vaardigheden, zoals onder andere het schrijven van analytische essays, kritische tekstanalyses en het houden van presentaties. Het internationale IB examen vindt begin mei plaats en de uitslag komt in juli. Onze zesde klassers hebben dan al hun officiële vwo diploma uitreiking gehad en hebben de school verlaten.

Het is inmiddels een traditie geworden om hen begin november, samen met ouders en familie, opnieuw uit te nodigen voor een feestelijke bijeenkomst.Zo ontvingen vrijdag 3 november jl. ex-tvwo leerlingen hun IB certificaat. Ze vonden het fijn om weer even om hun vertrouwde Maartens te zijn om aan elkaar en de aanwezige docenten hun eerste ervaringen van het nieuwe (studenten) leven uit te wisselen. Het is mooi om van hen te horen, dat zij bij hun studie een groot voordeel ervaren van hun tweetalige- en IB opleiding!

     Paaltrefbaltoernooi & kunst-uren voor de  brugklassers

Op vrijdag 3 november jl. werd het jaarlijkse paaltrefbaltoernooi gehouden voor alle brugklassen. Bij de meisjes won 1HA3 en bij de jongens was 1T2 de beste. Daarnaast hadden de leerlingen ook nog kunst-uren op het programma staan. Afhankelijk van de klas werd er handvaardigheid, tekenen of muziek gevolgd. In de volgende proefwerkweek zullen de vakken per klas weer wisselen.

        Normen en waardenproject

Op dinsdag 14 en woensdag 15 november werd het jaarlijkse Normen en waardenproject voor tweede en derde klassers gehouden. De leerlingen kregen voorlichting over maatschappelijk relevante onderwerpen, zoals voorlichting over loverboys, sociale media, eetstoornissen en homoseksualiteit. 
Internationalisering voor 4 vwo

In de week na de herfstvakantie gingen de leerlingen van 4 vwo op uitwisseling naar het buitenland. De leerlingen verbleven een week in een gastgezin in Oostenrijk, Slovenië, Polen of Spanje. Er werd kennisgemaakt met een andere cultuur, ze gingen naar school in een ander schoolsysteem en volbrachten een project over Europa. Daarnaast was er uiteraard ook tijd voor een hoop gezelligheid en 'toeristische uitstapjes' in de omgeving. De leerlingen uit het buitenland komen in maart 2018 bij onze leerlingen op bezoek. We kijken er nu al naar uit!
  
     
Zeilproject voor tweede klassen
In de week van 25 september tot en met 29 september vond het jaarlijkse zeilproject voor alle tweede klassen plaats. In deze week verbleven de tweede klassers twee dagen op originele 'platbodems'. Daarnaast hebben zij twee dagen op school gewerkt aan een project dat voornamelijk in het teken stond van (omgaan met) het milieu. Mede dankzij de inzet van de leerlingen en tientallen docenten werd het weer een geslaagde projectweek.
 

     Uitwisselingsproject 4H/5V Temecula (USA) 2017-2018
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft sinds 1993 een stedenband met de gemeente Temecula in Californië (USA). In het kader van deze stedenband wordt er eens in de twee jaar een uitwisseling van scholieren georganiseerd. Na een zeer succesvolle uitwisseling in 2015-2016 is het dit schooljaar weer zover! Een beperkt aantal leerlingen van het Sint-Maartenscollege en van het Dalton zullen in maart Amerikaanse scholieren ontvangen. Vervolgens gaan zij zelf eind april voor ongeveer tien dagen naar Temecula, waar zij niet alleen een dag naar High School zullen gaan, maar ook naar Joshua Tree Park en LA. Momenteel zijn wij op zoek naar enthousiaste leerlingen uit 4H en 5V die zo’n geweldige ervaring niet willen missen en aan de uitwisseling willen deelnemen. Zij hebben inmiddels een uitnodiging in hun schoolmail ontvangen. Aangezien er slechts beperkt plek is, is er wel een selectieprocedure. De leerlingen kunnen zich tot en met vrijdag 15 september aanmelden.

     
Brugklaswendagen

Op donderdag 31 augustus en vrijdag 1 september werden de Brugklaswendagen gehouden. Met deze twee dagen werd de kennismakingsperiode voor de brugklassers afgesloten. Er werden Cito-toetsen gemaakt, een EURO-fit test afgelegd, kennisgemaakt met elkaar en met de mediatheek. Daarnaast gingen de klassen op vrijdag bowlen in Zoetermeer en sloten zij 's avonds af met het Brugklasfeest in de kantine op school. Hiermee komt een einde aan de 'wen-periode' op de middelbare school en is ook voor de brugklassers de tijd van hard werken aangebroken. 

      Rooster in Zermelo voor ouder(s)/verzorger(s)

Sinds het eind van schooljaar 2016-2017 is er een nieuwe roostersite actief. Via Zermelo kunnen de leerlingen hun rooster -en de eventuele wijzigingen daarop- online bekijken. Dit kan via de website, maar ook via de 'Zermelo-app'. Voor de ouder(s)/verzorger(s) is een handleiding gemaakt om ook het rooster van hun kind(eren) in te kunnen zien. Voor deze handleiding klikt u hier
Het schooljaar 2017-2018 is begonnen!

Op maandag 21 augustus jl. begonnen alle 244 brugklassers aan hun allereerste schooldag op de middelbare school. Er werd kennisgemaakt met de mentor en de klasgenoten, de klassen streden tegen elkaar in een 'zeskamp' en er werd een speurtocht door de school afgelegd. Een dag later werd het nieuwe schooljaar traditiegetrouw gestart in de Sint-Martinuskerk te Voorburg. Wij wensen alle leerlingen een succesvol schooljaar toe!


     Gymspullen, s
choolboeken en andere leermiddelen 2017-2018 
Op vrijdag 18 augustus (onderbouw) en maandag 21 augustus (bovenbouw) moeten de pakketten met schoolboeken en andere leermiddelen worden afgehaald in de Maartenshal naast de school (entree via de fietsenstalling). 

Het afhaalschema staat in de brochure Leermiddelen 2017-2018.      
                           
Gymspullen kunnen worden gekocht bij Sport 2000,                   
Koningin Julianaplein 14 in Voorburg  
(donkerblauw broekje en lichtblauw T-shirt / lichtblauwe polo).

Geslaagden 2016-2017

Wij feliciteren alle leerlingen met hun behaalde diploma. Op alle afdelingen zijn er resultaten op zeer trots op te zijn. Op onze mavo was er een slagingspercentage van maar liefst 100%! Op onze havo was het 87%, op het vwo 92% en op het gymnasium ook maar liefst 100%! Deze week krijgen alle leerlingen hun diploma en wij wensen iedereen veel succes op hun vervolgopleiding na een welverdiende zomervakantie.

     
Leermiddelen Sint-Maartenscollege 2017-2018
Aan alle leerlingen, m.u.v. de eindexamenleerlingen, is de brochure 'Leermiddelen Sint-Maartenscollege 2017-2018' meegegeven. Een uitnodiging voor het inleveren van de voor het aflopende schooljaar in bruikleen genomen schoolboeken is ingevoegd. Ook een bestelformulier koopmaterialen (roze) is los in het gidsje te vinden. In het boekwerkje staat alle informatie over het verkrijgen van de leermiddelen voor het komende schooljaar. Vraag bij uw zoon of dochter naar deze brochure. U wordt aangeraden van de inhoud kennis te nemen.

Ouder(s)/verzorger(s) van nieuwe brugklassers ontvingen deze brochure, inclusief het bestelformulier koopmaterialen, tijdens de voor hen bestemde informatieavonden op maandag 19 juni 2017 en/of maandag 26 juni 2017.
 


   

Op 6, 7 en 8 april zal Spotlight Stuurloos worden opgevoerd! De aanvangstijd voor de shows is 20.00 uur. Op 8 april is er tevens een Matinee om 15.00 uur.

Tot 29 maart a.s. is het mogelijk kaarten te reserveren.  
Via onderstaande link komt u bij het formulier om dit te doen.De bestelde kaarten liggen tot 15 minuten voor aanvang van de show voor u klaar bij de kassa in de hal van de school. De kosten per kaart bedragen € 6,--.

Wacht niet te lang met reserveren. Het gaat altijd erg snel met de verkoop! Vanaf 30 maart kunnen alleen nog kaarten worden gekocht via de losse verkoop tijdens de grote pauzes op school.

Het kan zijn dat u kaarten reserveert maar ​​achteraf gezien toch niet kunt komen. Dan graag even een mailtje naar zyl@st-maartenscollege.nl

Weekagenda

vrijdag 17 november

-


maandag 20 november

- SE III voor 4 mavo

- inleveren herkansingsformulier 

  5 havo en 6 vwo (vóór 16.00 uur)

dinsdag 21 november

- SE III voor 4 mavo woensdag 22 november

- SE III voor 4 mavo

- vuurwerk voorlichting brugklas

  (zie het lesrooster)


donderdag 23 november

- SE III voor 4 mavo

- vanaf 13.20 uur rapportvergaderingen

  (zie het lesrooster voor uitvallende lessen)

vrijdag 24 november

- SE III voor 4 mavo - vanaf 13.20 uur rapportvergaderingen

  (zie het lesrooster voor uitvallende lessen)

Lesopeningen