Inloggen    |   contact  
Contact

 Sint-Maartenscollege
 Aart van der Leeuwkade 14 
 2274 KX  VOORBURG
 tel:  070 - 386 72 72
 fax: 070 - 387 72 75
 e-mail school (administratie):  
 info@st-maartenscollege.nl

 e-mail website (P.N. van der Burg):
 
vdb@st-maartenscollege.nl 


Sint-Maartenscollege op de kaart


vacature 
economie/M&OWelkom

 


Sint-Maartenscollege, Voorburg       

Rooms-katholieke scholengemeenschap voor
mavo
havoatheneumgymnasium en
tweetalig vwo (atheneum en gymnasium) 

Respectvol, kansrijk en uitdagend

    

 


Actueel


We zijn begonnen!
Op maandag 1 september maakten onze 260 nieuwe brugklassers kennis met hun nieuwe school en met hun klasgenoten. Op deze speciale introductiedag volgden ze de aanwijzingen in een speurtocht door het gebouw, verdiepten zij zich nog eens in de verkeersregels en in een veilige route naar huis en naar de sportvelden van VCC voor buitengym en namen zij elkaar de maat tijdens de zeskamp in de gymzalen. 1G1 won de wedstrijd en verorberde daags erna hun prijs: verse slagroomtaarten van de HEMA.

Na een stemmige openingsviering in de Sint-Martinuskerk in Voorburg, begonnen alle klassen met een mentoruur. Daarna was het business as usual en werd er meteen hard gewerkt, indachtig het levensmotto van Sint-Maarten: non recuso laborem (Ik ga geen uitdaging uit de weg). 

       

Na een weekje school leerden de brugklassers elkaar en hun mentor nog beter kennen tijdens de brugklaswendagen, op donderdag 11 en vrijdag 12 september. Op het programma stonden Cito-toetsen, lessen over ICT en Magister, een ontvangst in de mediatheek, de Eurofit-test, bowlen in Scheveningen en andere kennismakingsactiviteiten. Vrijdagavond was er een geslaagd brugklasfeest in de kantine van de school.

  

De leerlingen van 4 havo hadden vrijdag hun eigen wendag. Na informatie over de bovenbouw en de maatschappelijke stage te hebben gekregen, vermaakten zij zich in De Uithof (karten, gamen en nog veel meer).
 


 

Magister 6
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2014-2015 wordt de nieuwe versie van ons cijferprogramma Magister in gebruik genomen. De nieuwe versie heet Magister 6 en is er voorlopig alleen voor ouders en leerlingen. Magister 6 is te bereiken via de link sintmaartens.magister.net. De nieuwe Magister werkt ook met telefoons, tablets en niet-Windows computers. Leerlingen krijgen nu ook de volledige Elo-functionaliteit op hun mobiele apparaten, en het gebruik van de apps Meta en Mata is nu overbodig geworden. De apps werken overigens nog wel. De oude link naar Magister werkt echter niet meer, en de link in uw favorieten moet dus aangepast worden.
Klassen in het nieuwe schooljaar
In de zomervakantie worden de klassen voor het nieuwe schooljaar samengesteld. De klas die in de vakantie bij de leerling in Magister vermeld staat, staat nog niet vast: eerst op vrijdag 29 augustus 2014 wordt de definitieve klassenindeling voor het nieuwe schooljaar bekend (brugklas: maandag 1 september). Normen- en waardenproject 2014 dinsdag 15 en woensdag 16 juli 2014
Alle tweede- en derdeklassers volgden op dinsdag 15 en woensdag 16 juli 2014 van het 2e tot en met het 5e lesuur lessen in het kader van het project “Normen en Waarden”. Normen en waarden spelen een belangrijke rol in het leven van alledag, op school en daarbuiten. Wij geven deze begrippen meer inhoud door een lessenserie te organiseren over zaken uit de samenleving, die raken aan de waarden en normen, die de leerlingen van thuis hebben meegekregen en die zij op school en mogelijk ook op straat opdoen.

Medewerkers van diverse instanties gaven voorlichting en workshops over uiteenlopende onderwerpen, zoals verkeersveiligheid, eetstoornissen, loverboys, veilig vrijen en homoseksualiteit, drugs en alcohol, geweld tegen hulpverleners, cyberpesten, verslaving en criminaliteit. Ook presenteerde de jongeren rechtswinkel zich dit jaar.Oud-docent Jacques Kester overleden


Op 6 juli jl. overleed de heer J.J.M. Kester, in de jaren
'70 en '80 docent wiskunde en economie en decaan mavo.
Jacques Kester werd 79 jaar. Op school was hij betrokken
bij de beroepskeuzeweek van de derde klassen en bij de
fietsenrally's uit die tijd met honderden leerlingen.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.


     
Oud-docent Chris Gussen overleden


Op 2 juli jl. is Drs. C.M.G. Gussen overleden,
van 1 september1961 tot 1 november 1996
docent Latijn en Grieks op het Sint-Maartenscollege.
Met collega Adrien Koot vormde hij jarenlang
de sectie Klassieke Talen en liet hij velen kennismaken
met de taal en de cultuur van het oude Rome en
het oude Griekenland. Chris werd 78 jaar. Hij was al
enige tijd ziek. Wij wensen de nabestaanden veel
sterkte toe. 

 
            
 
Het Sint-Maartenscollege feliciteert alle leerlingen die geslaagd zijn voor het eindexamen mavo, havo of vwo (atheneum, gymnasium)!
Klik hier voor de lijst met onze geslaagden. 


diploma-uitreiking mavo op 2 juli 2014Afscheid van drie Maartenscoryfeeën
Deze week hadden de laatste lessen plaats van drie Maartenscoryfeeën: mevrouw Van Kralingen (techniek) en de heren Canninga (natuurkunde/scheikunde) en Draisma (biologie/ANW). Zij gaan met pensioen, allen met een indrukwekkende staat van dienst. 
De schoolleiding en leden van de sectie brachten ten overstaan van de leerlingen hulde aan de collega's in kwestie - en bloemen en wijn. In oktober volgt een groots afscheid in de aula van de school. Mevrouw Willers (geschiedenis) gaf al eerder haar laatste les, zij is er dan vanzelfsprekend ook bij.

  


 

  

Schoolboeken Sint-Maartenscollege 2014-2015
Aan alle leerlingen m.u.v. de eindexamenleerlingen is de brochure 'Schoolboeken Sint-Maartenscollege 2014-2015' meegegeven. Een uitnodiging voor het inleveren van de voor het aflopende schooljaar in bruikleen genomen schoolboeken en een bestelformulier koopmaterialen zijn ingevoegd. In het boekwerkje staat alle informatie over het verkrijgen van de boeken voor het komende schooljaar. Vraag bij uw zoon of dochter naar deze brochure. U wordt aangeraden van de inhoud kennis te nemen.


Ouder(s)/Verzorger(s) van nieuwe brugklassers ontvangen deze brochure, inclusief het bestelformulier koopmaterialen, tijdens de voor hen bestemde informatieavonden op maandag 30 juni 2014 en op maandag 7 juli 2014. Zij moeten in de twee weken daarna allemaal het bestelformulier (roze kleur) inleveren i.v.m. de koop van de verplichte brugklas schoolagenda en tekenset.
Uitwisselingsproject Temecula (USA) 2013-2014

Afgelopen meivakantie hebben 12 leerlingen van het Sint-Maartenscollege, samen met 12 leerlingen van het Dalton, een bezoek gebracht aan Californië. In het kader van het uitwisselingsproject met de zusterstad Temecula bezochten de leerlingen hun Amerikaanse partners, die eind maart/begin april in Nederland waren geweest. Er werden meerdere spectaculaire dagtochten gemaakt, naar onder andere Hollywood, Joshua Tree National Park en de mooie kust van Zuid-Californië. Verder kreeg de groep een rondleiding door het stadhuis, de oude stad van Temecula en het plaatselijke indianenreservaat van de Pechanga's. 

De meest indrukwekkende ervaringen werden misschien wel opgedaan tijdens het meelopen op een echte Amerikaanse high school. Ook de hechte vriendschappen die werden gesloten tussen Amerikanen en Nederlanders, en het verblijf in de vaak onwerkelijk vriendelijke gastgezinnen zullen niet snel worden vergeten. Het uiteindelijke afscheid op het vliegveld van San Diego was dan ook niet makkelijk. Wat rest zijn de mooie herinneringen en de voornemens van de leerlingen om snel weer af te spreken met hun Amerikaanse vrienden. 

          Musical Spamalot 15, 16 en 17 april in het Maartenstheater

Drie avonden deden leerlingen en docenten van het Sint-Maartenscollege het publiek 
versteld staan van hun uitvoering van Spamalot, de hilarische musical over koning 
Arthur en zijn ridders van de Tafelronde, op zoek naar de Graal, losjes gebaseerd 
op de speelfilm 'Monty Python and the Holy Grail'. Het was weer groots en meeslepend!


Foto's:  http://www.st-maartenscollege.nl/Fotos/tabid/146/AlbumID/659-95/Default.aspx 


          

       

    
  

     

              Sint-Maartenscollege winnaar Stedelijk Debat Haags 5 Mei Comité
Silvio van den Berg (eerste prijs) en Pujitha  Sewdien (derde prijs) zijn op 17 april jl. de winnaars geworden van het Stedelijk Debat van het Haags 5 Mei Comité. Toon Vrijenhoek van het Aloysius College werd tweede. Het is voor het vierde achtereenvolgende jaar dat het Sint-Maartenscollege de eerste prijs in de wacht sleept. Alle klasgenoten uit 3 mavo waren aanwezig tijdens de finale, waarin de deelnemers over de thema's vrede, veiligheid, democratie en mensenrechten debatteerden. Mevrouw Asruf (Nederlands) en de heer Nek (godsdienst), mentoren, begeleidden de leerlingen. Zij zijn erg trots op hun leerlingen! Voor meer foto's van het Stedelijk Debat klikt u hier


     
Feestelijke laatste les mevrouw Willers (geschiedenis)
Op 17 april gaf mevrouw drs. E.C. Willers-Guleij haar laatste les geschiedenis aan 5 havo. 
Na ruim 37 jaar Sint-Maartenscollege gaat zij aan het einde van dit schooljaar met 
vervroegd pensioen. Schoolleiding en geschiedeniscollega's verrasten haar tijdens de les. 
Van de rector kreeg mevrouw Willers een grote bos bloemen, van haar vakgenoten 
een mooi boek.

                            Gymnasium: 2G en 2T-gym op excursie naar Nijmegen
Dinsdag 8 april gingen de leerlingen uit 2G en 2T-gym in het kader van het vak Latijn naar Museum Valkhof in Nijmegen. Nijmegen was in de Romeinse tijd de plek van een groot Romeins legerkamp én de hoofdstad van de Bataven. De leerlingen hebben in het museum uitleg gekregen bij diverse voorwerpen uit de Romeinse tijd, die in Nijmegen opgegraven zijn, en leerden zo over allerlei gebruiken van de Romeinen (bijvoorbeeld dat het voor vrouwen in was om hun gezicht wit te maken met een - zeer giftig - loodmengsel). Ook leerden ze te werk te gaan als ware archeologen in de schervenworkshop.

          
Oud-collega Henk Antes overledenOp 2 april jl. is Henk Antes overleden, van 2000-2008 docent klassieke talen 
aan het Sint-Maartenscollege. Henk was al geruime tijd ziek. Hij werd 68 jaar.
Henk zette zich in voor het internationaliseringsproject op school en liet zich
niet onbetuigd bij 
het lerarencabaret. Zijn kritische houding hield collega's en
schoolleiding scherp. 
Wij wensen zijn vrouw veel sterkte toe.

In Memoriam door Frank van der Knaap, schoolpastor


Aanmelding brugklas 2014-2015
De aanmelding voor de brugklas 2014-2015 is gesloten. Alle klassen zitten vol.
Op vrijdag 28 maart 2014 ontvingen de ouders/ verzorgers (brief) en de basisscholen
(digitaal) bericht over de plaatsing in een van onze brugklassen van de aangemelde
leerlingen. Ook dit jaar hebben we de voorrangsregels moeten hanteren vanwege
een groter aantal 
aanmeldingen dan er plaatsen zijn in de brugklas.
Komend jaar gaan we van start met drie brugklassen mavo/havo, drie brugklassen havo/atheneum, één brugklas gymnasium en twee brugklassen tweetalig vwo (gymnasium).
Internationalisering

Van 16 tot en met 22 maart was het Sint-Maartenscollege gastheer van meer dan 100
leerlingen uit het buitenland, in het kader van internationalisering in het onderwijs,
bij ons in 4 vwo. Wij ontvingen leerlingen van scholen uit Thale (Duitsland), El Morell
(Spanje), Bordeaux (Frankrijk) en Varberg (Zweden).
De buitenlandse leerlingen verbleven in de gezin van de Nederlandse leerlingen.
Zo leerden zij de Nederlandse gebruiken snel kennen (hagelslag en pindakaas!).
Op het programma stonden een cursus debatteren, een sporttoernooi, een frisfeest
en excursies in de omgeving en een bezoek aan Amsterdam. Vrijdagavond lieten alle
leerlingen tijdens de feestelijke presentatieavond zien wat zij aan het einde van de
week hadden bereikt.


          Aanmelding brugklas 2014-2015:  
De aanmelding voor de brugklas 2014-2015 is gesloten.
Op vrijdag 28 maart 2014 ontvangen de ouders/ verzorgers (brief) en de basisscholen (digitaal) bericht over de plaatsing van de leerlingen.
  

          

 algemene brochure                brochure tweetalig vwo           informatie aanmelding 


Open school en informatieavonden druk bezocht
Op zaterdag 18 januari jl. werd de jaarlijkse open dag op het Sint-Maartenscollege gehouden. Ruim 500 leerlingen uit de groepen 8 uit de regio bezochten samen met hun ouders/verzorgers onze school. Er waren presentaties in de leslokalen en de mediatheek, informatie over de buitenschoolse activiteiten en de mogelijkheid tot het volgen van 4 mini-lesjes (15 minuten per les). Klikt u op de link voor de foto's van de open school.

Op de Informatieavond op dinsdag 21 januari luisterden 480 ouders/verzorgers naar de presentaties door de rector en de afdelingsleider brugklassen. Judith Anvelink uit 4 vwo verzorgde met haar dwarsfluit het muzikaal onthaal, begeleid door haar vader op de vleugel. 

Ook de informatieavond over ons tweetalig vwo, voor leerlingen met een vwo-advies en interesse in de opleiding tweetalig vwo, op dinsdag 28 januari jl., was drukbezocht. Na presentaties door de rector en de coördinator tweetalig vwo volgden leerlingen en ouders/verzorgers twee kennismakingslessen - in English! 
Informatie over tweetalig vwo op het Maartens: tweetalig vwo 
Algemene informatie over tweetalig onderwijs: http://www.ikkiestto.nl/'Little Victorians': 1T1 met de Phileas Fogg Theatre Company 
Op woensdag 22 januari gingen de leerlingen van de brugklas tweetalig vwo terug in de tijd
tijdens de voorstelling 'Little Victorians' door de
Phileas Fogg Theatre Company, samen met
hun
 ouders/verzorgers en hun docenten. Twee uur lang slenterden zij in onze eigen aula
door 19e eeuwse sloppenwijken, werkten zij in mijnen, riolen en fabrieken, raagden zij
schoorstenen van herenhuizen en bedelden zij in het park. Conclusie: 21e eeuwse leerlingen
hebben het zo slecht nog niet! De leerlingen zetten een weergaloze voorstelling neer,
in Englishwaar ouders, docenten en de begeleiders van de Phileas Fogg Theatre Company zeer van onder de indruk.

Volg Phileas Fogg op facebook!   

            Certificaten Cambridge Advanced Examen voor 4e klas tweetalig vwo

In december hebben onze leerlingen van 4 tvwo deelgenomen aan het Cambridge Advanced Examen. Dit is voor ons de eerste keer dat wij met onze leerlingen aan dit examen hebben deelgenomen.
Met trots kan ik mededelen dat alle deelnemers  een certificaat hebben behaald. Twee leerlingen hebben net niet voldoende punten om het officiële CAE certificate te krijgen, zij krijgen een certificaat dat zij voor Engels het CEFR B2 niveau hebben. De overige deelnemers hebben het CEFR niveau van C1 of hoger: 31% is geslaagd met een A (een score van 80-100%), 31% met een B (een score van 75-79%) en 31% met een C (een score van 60-74%).
Voor dit geweldige resultaat mag een groot compliment gegeven worden aan de docent Engels, mw.Kloosterman. Veel tijd en energie heeft zij gestoken in het zich eigen maken van de eisen van dit examen, lesmateriaal, het begeleiden en enthousiasmeren van de leerlingen. Zelfs tijdens het examen, dat buiten school elders in Den Haag werd afgenomen, was zij aanwezig om haar leerlingen te ondersteunen!
Mevrouw Kloosterman èn 4TVWO feliciteren wij van harte met het behaalde resultaat. We hebben er alle vertrouwen in dit resultaat de komende jaren te kunnen evenaren!

mevrouw A.I.M. ten Bosch
coördinator tweetalig vwo 

Oud-docent biologie Henk Edelman overleden
Op Eerste Kerstdag overleed Henk Edelman, van 1972
tot en met 2010 docent biologie aan onze school. Henk
was al enige tijd ziek. Hij gaf met hart en ziel les en zette
zich in voor buitenschoolse activiteiten als internationali-
sering, de zeilweek van de tweede klassen en de Arden-
nenreis van 3 mavo.

Wij wensen zijn vrouw en kinderen heel veel sterkte toe.
Moge hij rusten in vrede.

rouwkaart
     

  


 

Kaarslichtconcert 2013
Op dinsdagavond 10 december had in de      
aula van de school het jaarlijkse sfeer-
volle Kaarslichtconcert plaats. Leerlingen
en leraren van het Maartens gaven
bekende en minder bekende stukken ten
beste, uit de klassieke en ook de moderne
muziek. 

Ingetogen en uitbundig bespeelden onze
musici de viool, de dwarsfluit, de gitaar
of de vleugel. Het Maartenskoor van
volwassen medewerkers verraste met
Franse liederen. 

Klikt u hier voor het programma. 

Klikt u hier voor de foto's.

 

  

Tafeltjesavond 12 december

Via het account van de zogenaamde 'eerste ouder/verzorger' kon van 2 tot en met 9 december worden ingeschreven voor de tafeltjesavond op 12 december (zie de eerdere berichtgeving hierover hieronder op de voorpagina van deze website).

 

Ouders/verzorgers die hun inlogcode kwijt zijn, wordt verzocht e-mailcontact op te nemen met mevrouw Van Zijl van de administratie via zyl@st-maartenscollege.nl.

 TU Delft op bezoek

In het kader van de profielkeuze 3 vwo en nadere kennismaking met de bèta-wetenschappen waren donderdag 28 november studenten van de TU Delft bij ons op bezoek. Zij verzorgden per klas twee workshops los van een plenaire bijeenkomst waarmee de dag begon. Voor een korte impressie van de dag door de heer Deegens, decaan vwo, klikt u hier

 

    

 


 

Frits Wester leest Maartensdictee voor
In de aula van het Sint-Maartenscollege heeft de bekende politiek verslaggever Frits Wester op 6 december het jaarlijkse Maartensdictee voorgelezen. De beste leerlingen uit de voorronde streden om de winst in de finale: wie maakte de minste fouten? 
In de pauze had de feestelijke uitreiking van de trofee plaats. Net als vorig jaar werd Tobias Hoogteiling uit 6 vwo de winnaar van het dictee.


    

 

 


 

Debatteam Maartens plaatst zich voor landelijke finale NK-debatteren
Vrijdag 29 november namen 5 debaters van onze school deel aan de voorronde van het NK-debatteren voor scholieren, op het Comeniuscollege in Hilversum. Met drieëndertig andere scholen werd gestreden voor een plaats bij de eerste 10, wat plaatsing voor de landelijke finale in Leiden zou betekenen.

  

Het Maartensteam, bestaande uit Lieke Hoogenboom en Dayant Ramkalup uit 5V en Tobias HoogteijlingMeike Visser en Eline van Breukelen uit 6V eindigde na drie ijzersterke debatten uiteindelijk op de 2e plaats! Een prachtige uitslag, en achteraf kunnen we zeggen: terecht! Want alle debaters waren in topvorm en de sfeer in het team, dat behalve uit de genoemde sprekers uit nog 4 andere leerlingen bestond, die ook hun aandeel in de voorbereiding hadden gehad (Matthew, Jasmin, Laurence en jurylid Daisy) was uitstekend.
Op naar de landelijke finale, op 11 januari 2014 in Leiden!  

mevrouw Scholten, docent NederlandsTafeltjesavond  donderdag 12 december
1. De ouder/verzorger die als eerste ouder/verzorger geregistreerd staat in Magister
    heeft een uitnodigingsmail ontvangen om in te schrijven voor de tafeltjesavond van
    12 december a.s.
2. Alleen via het account van de eerste ouder/verzorger kan worden ingeschreven. In het
    geval van gescheiden ouders die apart van elkaar docenten willen spreken, verzoek ik u
    dit te melden bij de administratie van de school via info@st-maartenscollege.nl.
3. De inschrijvingstermijn is van maandag 2 tot en met maandag 9 december, 19.00 uur.
4. Er kunnen maximaal twee gesprekken per kind worden aangevraagd.
5. Het is helaas niet mogelijk om een voorkeur voor een tijd aan te geven; het rooster-
    programma bepaalt op welke tijdstip u wordt uitgenodigd. De avond begint om 18.30 uur
    en eindigt om 22.00 uur.
6. Woensdag 11 december is het rooster zichtbaar in Magister, de eerste ouder/verzorger
    ontvangt hier een e-mail over. 

    K. Dijkstra,
    conrector financiën, formatie en beheer
Gymnasiumdag 22 november 2013
Op vrijdag 22 november jl. had de vierde editie van de gymnasiumdag plaats. Deze dag volgen de gymnasiasten geen lessen, maar ervaren zij een aspect van de oudheid. Na onze avonturen in de onderwereld vorig jaar gingen we nu naar het centrum van de Griekse wereld: democratisch Athene. Het begrip ‘democratie’ is in onze huidige maatschappij niet meer weg te denken, of het nu in de politiek is, op school of op het werk. Het woord is afgeleid van de Griekse woorden dèmos (volk) en kratos (macht). We kunnen misschien zelfs zeggen dat de Grieken de democratie hebben uitgevonden. Maar wat hield de democratie bij de Grieken precies in? In ieder geval dat alle burgers in principe zitting konden nemen in de jury van één van de vele rechtbanken.

    


Binnen dit thema stond de komedie de Wespen van de Griekse schrijver Aristophanes centraal. Het stuk gaat over een oude man, Filokleon, die eraan verslaafd is jurylid te zijn bij rechtszaken. Zijn zoon wordt er gek van en besluit zijn vader in huis op te sluiten met alle gevolgen van dien. Zou Filokleon uiteindelijk van zijn verslaving afkicken?

    

Overdag bereidden de leerlingen in verschillende groepen en onder leiding van docenten o.a. toneel, decor en dans voor. Daarnaast volgde een groot deel van de leerlingen een aantal workshops, waaronder Griekse vazen beschilderen en koken. Aan het eind van de dag werd vanaf 19.30 uur het eindresultaat in de hal en op toneel aan alle ouders en verzorgers vertoond.

    

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Gymnasiumdag. De schoolleiding bedankt alle medewerkers voor hun inzet en de geweldige prestaties. Aan het einde van de presentatieavond ontvingen mevrouw Roepert en de heer Huisman, docenten Klassieke Talen, in een bomvolle aula van de school bloemen van een trotse rector Veraart. 

 Post van het Maartens
(herhaald bericht)
Steeds meer berichten van school worden digitaal verstuurd, naar het e-mailadres van de ouders/verzorgers dat op school bekend is. Veelal betreft het zogenaamde bulkmail, die aan meer dan 1250 adressen tegelijk wordt verzonden. Het komt voor, dat bulkmail door het mailprogramma van ouders/verzorgers rechtstreeks naar het postvak voor SPAM wordt gedirigeerd. Mogelijk zitten daar nu ook een of meer berichten van school in. Geadviseerd wordt in uw mailprogramma aan te geven dat e-mail van het Maartens veilig is en toegelaten moet worden tot het postvak IN. De afzender is info@st-maartenscollege.nl. 
Maartensdag 8 november
Rond de naamdag van Sint-Maarten,
onze patroonheilige (11 november),
zijn er traditiegetrouw tal van activiteiten
in het teken van een goed doel.
Dit jaar was gekozen voor de stichting
Go for Africa (zie: 
www.goforafrica.nl).

Maartensvieringen
Op donderdag en vrijdag hadden in de
ochtend de Maartensvieringen plaats.
Tijdens de viering was er aandacht voor
het goede doel. 
        

- Maartensdictee
Vrijdag maakten de leerlingen van alle klassen tijdens het vijfde lesuur het Maartensdictee. Er was een versie voor de onderbouw en een versie voor de bovenbouw. Door het dictee geven we aandacht aan (het belang van) spelling en taalbeheersing. Aan het dictee is een sponsoractie gekoppeld. De leerlingen hebben daarvoor een sponsorformulier ontvangen. Zij kunnen zich laten sponsoren per goed gespeld woord. In de godsdienstlessen werd nadere aandacht besteed aan het goede doel. De beste speller van de klas gaat door naar de finale op 6 december a.s. In de finale wordt het dictee voorgelezen door RTL-correspondent Frits Wester. Ook de leerling met het hoogste sponsorbedrag maakt kans op een plaats in de finale.


- Open Podium
Vanaf de grote pauze was er in de aula van de school Open Podium. Leerlingen en docenten zetten hun beste beentje voor en toonden hun talenten op het gebied van zang en dans.

- Paaltrefbaltoernooi
Tijdens het jaarlijkse paaltrefbaltoernooi, van 14.00 tot 16.00 uur, traden de brugklassen tegen elkaar in het strijdperk. In de gymlessen was de afgelopen weken naar deze dag toegewerkt.

 

- Maartensfeest
’s Avonds werd het eerste schoolfeest van dit schooljaar gehouden, in SnowWorld, Buytenparklaan 30, 2717 AX Zoetermeer (
www.snowworld.com). Het thema was Halloween. De prijs van een toegangskaartje was verhoogd met € 1,00 ten gunste van het goede doel. 

 Oud-docent wiskunde Jos Bisschop overleden
Op 1 november jl. is op 88-jarige leeftijd oud-docent
Ir. J.J. Bisschop overleden. Hij gaf van 1959 tot 1989
wiskunde op onze school en is nog vele jaren betrokken
geweest bij het keuren van de schoolboeken bij het
boekenfonds. Wij gedenken hem als een markant docent.
Dat hij moge rusten in vrede.

Drs. M.B.M. Veraart, rector

               

  


  

Audities 'Spamalot'
De leukste musical van Broadway komt naar het Maartens!
'Spamalot' van de Monty Pythongroep wordt half april       
opgevoerd in een tot kasteel omgetoverd theater.
Koning Arthur en zijn ridders gaan op zoek naar de
Heilige Graal! 

We zoeken spelers, zangers en dansers voor op het
toneel en instrumentalisten voor het orkest.
De audities waren op maandag 28 oktober vanaf 15.00 uur
in lokaal 107. Nadere informatie bij de heer De Jong.

Zie ook: www.st-maartenstheater.nl
 
   

 


 

Moedige Maartensleerlingen trotseren de regen
voor de Stichting Leergeld
Op vrijdag 11 oktober deden ruim 3500 leerlingen van 
14 scholen uit Leidschendam-Voorburg mee aan de
sponsorloop Kids4Kids, ten behoeve van de
Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg.
Van het Sint-Maartenscollege liepen alle brugklassers
mee. Het parcours bevond zich in Park 't Loo, achter
het winkelcentrum Julianabaan. De sponsorloop werd 
georganiseerd door de drie Lionsclubs uit Leidschendam-
Voorburg. Alle informatie staat op www.kids4kidsloop.nl.
De Maartensbruggers liepen € 4.806,00 bijeen.
Klas 1T1 (tweetalig vwo) haalde het meeste geld op.     

     

Foto's zijn te bekijken op www.lions.nl/voorburg en www.lions.nl/voorburg.prinsesmarianne.       
 


 

Zeilproject voor tweede klassen
Van maandag 7 oktober t/m vrijdag 11 oktober zeilden alle leerlingen uit de tweede klas weer drie dagen op de Waddenzee. De overige twee dagen werkten zij aan het project op school. Alle informatie hierover (brieven, paklijst e.d.) kunt u vinden onder 'Ouders' en 'Leerlingen' en aldaar bij 'Brieven, boekjes en documenten'.

 

 

 


 

Leraar, bedankt!
In het kader van de actie ‘Bedank je leraar’ en de ‘Dag van de leraar’ (7 oktober) gaf oud-leerling Peter van Mierlo (eindexamen vwo 1980) vandaag een gastles in 6 vwo bij het vak economie in de klas van docent Uittenbogaard. Peter van Mierlo is tegenwoordig voorzitter van het bestuur van PricewaterhousCoopers. Hij bedankte zijn leraar economie, de heer Dikker Hupkes, die ook in deze les aanwezig was.

 

Op www.bedankjeleraar.nl staat vanaf 3 oktober een filmpje van deze les. Op deze site kunnen leerlingen ook één van hun docenten bedanken!

 

 
Peter van Mierlo en Hans Dikker Hupkes terug in de schoolbankjes

 


 

'Hoe communiceer je met je puber?!’
Interactieve theatervoorstelling op donderdag 3 oktober van 19.45 tot 22.00 uur 

Sint-Maartenscollege, Aart van der Leeuwkade 14, Voorburg (ingang Marcellus Emantslaan, naast de fietsenstalling)

  

Pubers in huis is een garantie voor leven in de brouwerij. De rol van ouders wordt meer begeleidend dan leidend. Maar hoe doe je dat? Na een korte inleiding over puberteit, spelen acteurs van Theatercollectief De Nieuwe Lichting verschillende herkenbare situaties na.
Een programma vol vaart en humor!

 

Gratis voorstelling, maar meld u wel aan via: info@cjg-lv.nl of via (070) 317 2730
Er zijn nog plaatsen beschikbaar!

 

 

 

centrum voor jeugd en gezin (CJG) Leidschendam-Voorburg
Prinsenhof 4G
2263 EV Leidschendam
T: 070 317 2730
E: info@cjg-lv.nl
W: www.cjg-lv.nl
Gymnasiasten in het Archeon
Woensdag 25 september hebben de gymnasiumklassen 1G1 en 1T1 een bezoek gebracht aan het Archeon in Alphen aan den Rijn. De leerlingen maakten die dag een rondreis door de Romeins tijd. Ze bezochten het huis van een pottenbakker (nagebouwd naar aanleiding van opgravingen in ons eigen Voorburg), maakten fibulae (gespen om kleding vast te spelden), leerden marcheren als Romeinse soldaten, zochten ontspanning in het badhuis of kletsten even bij in de latrina (openbare wc). De dag werd afgesloten met een spectaculair maar bloederig optreden van heuse gladiatoren.

  
 


Reis- en parkeeradvies informatieavonden
Werkzaamheden die verband houden met de aanleg van het Emantsplantsoen en met het onderhoud van het riool zorgen niet alleen voor grote overlast tijdens de lessen, maar brengen ook flinke parkeerproblemen met zich mee. Er zijn regelmatig informatieavonden op het Sint-Maartenscollege. Komt u met het openbaar vervoer, neemt u de fiets of parkeert u de auto op het Koningin Julianaplein (enkele minuten lopen van het Maartens). Op informatieavonden bent u welkom via de ingang bij de fietsenstalling (Marcellus Emantslaan).

 We zijn begonnen!
Na twee weken les beleefden de brugklassers op donderdag 12 en vrijdag 13 september
de brugklaswendagen. Met hun klasgenoten en hun mentor ondernamen zij allerlei activiteiten om elkaar beter te leren kennen, in het klaslokaal en daarbuiten. Een greep uit de bezig-heden: de Eurofit-test, een introductieles in de mediatheek, bowlen op Scheveningen en een geslaagd brugklasfeest. Daarnaast onderwierpen de brugklassers zich aan de begintoetsen Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels. 

     

De wendag van de leerlingen van 4 havo speelde zich af op de Vlietlanden en op school.
De tweedeklassers hebben in de week van 7 tot en met 11 oktober hun zeilproject,
in Friesland en op school.

 


 
Post van het Maartens
Steeds meer berichten van school worden digitaal verstuurd, naar het e-mailadres van de ouders/verzorgers dat op school bekend is. Veelal betreft het zogenaamde bulkmail, die aan meer dan 1250 adressen tegelijk wordt verzonden. Het komt voor, dat bulkmail door het mailprogramma van ouders/verzorgers rechtstreeks naar het postvak voor SPAM wordt gedirigeerd. Mogelijk zitten daar nu ook een of meer berichten van school in. Geadviseerd wordt in uw mailprogramma aan te geven dat e-mail van het Maartens veilig is en toegelaten moet worden tot het postvak IN. De afzender is info@st-maartenscollege.nl.


 
Schooljaar 2013-2014 van start
Met de jaarlijkse openingsviering in de Sint-Martinuskerk is het schooljaar 2013-2014 officieel van start gegaan. Alle brugklassers, veel leerlingen uit de hogere jaren en enkele ouders/verzorgers waren naar de openingsviering gekomen. Onder leiding van de heer Van der Knaap en de heer Nek werden er diverse teksten gelezen, de heren Elbers en Van der Klaauw zorgden met een aantal leerlingen voor de muziek en de rector, de heer Veraart, sprak de hoop uit dat het een mooi, geslaagd schooljaar voor iedereen gaat worden.

        

Lancering CanSat op 20 september (profielwerkstuk)
De dag waar alles om draait komt nu gevaarlijk dichtbij.Sinds het vorige verslag in de schoolkrant is er al een hele boel veranderd aan de CanSat. De primaire missie, waar we door middel van de temperatuur en de druk de hoogte van de CanSat moeten bepalen, is al bijna afgerond. Aan de secundaire missie wordt nu hard gewerkt. Deze missie houdt in dat we geluid gaan opnemen. Dit gaan we doen door middel van een audiochip. Met dit geluid willen we kijken wat je op grote hoogte kunt horen. We zijn benieuwd of we met het geluid kunnen aantonen wanneer de raket opstijgt, de parachute uitklapt en de satelliet land. Verder zijn we bezig met het maken van een zo geluidloos mogelijke parachute. Het maken van een goed omhulsel van de satelliet, dat zo min mogelijk geluid maakt, moet ook nog gebeuren.

Op donderdag 5 september gaan een paar leden van het team nog een keer naar de TU in Delft. Op die dag wordt de CanSat getest. Hij moet dan zo goed als af zijn, en dat is hij nu nog niet. Daarom zijn we deze week (de laatste week van de vakantie) al weer hard aan het werk gegaan. Er moet nog een hoop gebeuren maar we hebben er vertrouwen in dat het ons gaat lukken om de strakke deadline te halen. We zetten ons allemaal in, want het is natuurlijk niet zomaar een project. Voor de meesten van ons team is dit een belangrijk onderdeel van ons eindexamenjaar, ons profielwerkstuk. We doen ons uiterste best om de lanceerdag van 20 september goed te laten verlopen en we hopen natuurlijk allemaal dat we die zero-G flight winnen!

 


Laurien en Rosanne


 

 

 


 


  

Nieuwsarchief vorige schooljaren

Weekagenda

 

maandag 15 september
- 4 mavo 08.30-12.50 uur: instroomexamen
  KV2 (lokaal 004)
- 2e klas 19.00-20.30 uur: ouderavond
- 3e klas 20.00-21.30 uur: ouderavond  


dinsdag 16 september
- SCHOOLFOTOGRAAF (zie roosterbord)
- 4 havo 19.30-21.30 uur: ouderavond
  met mentor en decaan
- 5 havo 20.30-22.30 uur: ouderavond
  met mentor en decaan

woensdag 17 september
SCHOOLFOTOGRAAF (zie roosterbord)
- 3T1: excursie Ieper (Eerste Wereldoorlog /
  war poetry)

donderdag 18 september

- 3T1: excursie Ieper (Eerste Wereldoorlog /
  war poetry)


vrijdag 19 september
- 4 mavo 12.05-14.55 uur: sectorwerkstuk
  in de mediatheek en de computerlokalen

- 15.30-16.30 uur: MAS-markt, Maartenshal
  (maatschappelijke stage)Lesopeningen