Medezeggenschapsraad

Een aantal keren per jaar komt de schoolleiding samen met de medezeggenschapsraad van het Sint-Maartenscollege bijeen. De MR bestaat uit een personeels-, ouder- en leerlinggeleding. 

Op dit moment zitten de volgende personen in de MR:

Personeel:
K. Prick (voorzitter) - prc@st-maartenscollege.nl
T. Vernooij (secretaris) - vrn@st-maartenscollege.nl 
Mw. B. Koppe  - kpp@st-maartenscollege.nl

Ouders:
- Michiel Auerbach - mrouder1@st-maartenscollege.nl
- Smahan Bouchtaoui - mrouder2@st-maartenscollege.nl
- Josella van der Plas-de Graaf - mrouder3@st-maartenscollege.nl

Leerlingen:
- Meaghan Kramer
- Elisa Ordeman
- Colin van Baasbank

GMR-leden:
- M. Versteegh (namens het personeel)
- Patrick van der Splinter (namens de ouders)