Missie

Ruim 1600 jaar geleden zag Martinus van Tours een bedelaar bij de stadspoort van Amiens. Omdat hij zag dat de bedelaar het koud had, gaf hij de man de helft van zijn mantel. De helft, omdat de andere helft van zijn mantel officieel eigendom was van het Romeinse leger waar Martinus in diende - en het dus niet aan hem was om deze weg te geven. Sint Maarten, zoals de man bekend zou worden, heeft zijn naam aan onze school gegeven en inspireert ons vandaag de dag nog steeds door zijn daad van verbinding. Op het Sint-Maartenscollege hechten wij sterk aan onze katholieke identiteit. Wij geven onze leerlingen dan ook meer dan alleen een mooi diploma. Het is onze missie om ook onze helft van de mantel te geven: datgene dat onze school uniek maakt.

Wij staan in verbinding met elkaar en onze leerlingen. Vanuit onze katholieke identiteit vormen we een gemeenschap waar niemand buiten de boot valt en waar iedereen gezien wordt. We leggen de verbinding tussen datgene wat in de schoolboeken staat en datgene wat ondertussen in de wereld gebeurt. We leggen de verbinding tussen het kind dat bij ons binnenkomt en de jongvolwassene die onze school verlaat. We helpen onze leerlingen en collega’s de verbinding met elkaar te kunnen leggen. Dat de verbinding op het Maartens sterk is, blijkt uit de vele leerlingen die als stagiair, collega of ouder terugkeren. De gemeenschap die ons bindt, is dan ook groter dan alleen de optelsom van alle individuen die er deel vanuit maken.

Meer dan alleen een mooi diploma. Wij zien het als onze taak om leerlingen een brede vorming mee te geven door veel verschillende vakken aan te bieden en bij elk vak de verdieping op te zoeken. Leerlingen die bij ons van school gaan, hebben echter niet alleen veel kennis en vaardigheden geleerd, zij hebben ook geleerd wat het betekent om onderdeel uit te maken van een samenleving waarin we allemaal verantwoordelijk zijn voor het geheel. Brede vorming betekent bij ons ook hulp bij de zoektocht naar de eigen identiteit. En het betekent dankbaar kunnen zijn en kwetsbaar durven zijn.

Op het Maartens geloven we in de kracht van duidelijkheid. Bij ons weet je waar je aan toe bent: wat er van je verwacht wordt en wat je van anderen mag verwachten. We hebben duidelijke afspraken waar we ons aan houden. Vanuit die duidelijkheid begeleiden we onze leerlingen geleidelijk naar steeds meer zelfstandigheid. Het is onze ervaring dat leerlingen in eerste instantie structuur en veiligheid nodig hebben om vanuit die basis de eigen weg te gaan vinden.

Onze katholieke identiteit is belangrijk voor de school. Dat laten we zien in de lessen godsdienst, in onze vieringen en met het branden van de kaars bij levensgebeurtenissen van leerlingen of collega’s. Vanuit die basis staan we onderling in verbinding, bieden we brede vorming en scheppen we duidelijkheid. De wereld waar we onze leerlingen in afleveren, laat zich niet makkelijk duiden en is altijd in beweging. In die onrust willen wij ons richten op de dingen die echt belangrijk zijn en onze mantel aanbieden aan degenen die dat nodig hebben.