Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Dan kunt u zich in eerste instantie tot de mentor, in tweede instantie tot de coördinator en in derde instantie tot de afdelingsleider van uw kind wenden. Ook leerlingen kunnen bij de betreffende personen terecht met een klacht. Voor klachten waarvoor geen oplossing wordt gevonden kunnen ouders en leerlingen terecht bij de rector.

Wordt er naar mening van de ouder of leerling onvoldoende gehoor gegeven aan de klacht, dan richt hij/zij zich met de klacht tot de voorzitter van het College van Bestuur. De klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het College van Bestuur, de heer P. Moerland, p/a Bestuursbureau Spinoza, Van Tuyll van Serooskerkenstraat 77-85, 2273 CD Voorburg.

Mocht de klacht ook dan niet naar tevredenheid van de ouder of leerling in behandeling zijn genomen, dan kan hij/zij zich wenden tot de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs, Postbus 82324 2508  EH ’s-Gravenhage. Het telefoonnummer is 070-3861697.