Projecten

De brugklassers op het Sint-Maartenscollege hebben te maken met twee projecten. We beginnen met de ‘Brugklaswendagen’ en het tweede project is ‘Brugge - een stad in de Middeleeuwen’. De projecten zijn allebei vakoverstijgend, waarbij geschiedenis, aardrijkskunde, tekenen, Nederlands en LEF (levensbeschouwing, ethiek en filosofie) een bijdrage leveren.

Voor leerlingen die aan het begin van het schooljaar (nog) geen bijlessen Nederlands, Engels en/of rekenen nodig hebben is er ook het project ‘Romeinen in Voorburg’. Dit project neemt de leerlingen mee naar de tijd van de Romeinen. Deze periode hebben ze op dat moment (oktober) nog niet gehad bij geschiedenis. Mede hierdoor beperkt het project zich tot de eigen omgeving. De leerlingen leren door middel van omgevingsonderwijs de grote gebeurtenissen (Romeinse rijk, gebouwen etc.) te plaatsen in hun eigen leefomgeving. Het eindproduct is de volledig ingevulde projectreader.    

Het 'Bruggeproject’ wordt gezien als de afsluiting van de brugklas. Dit project draait om het leven in een stad in de Middeleeuwen. Het project bestrijkt drie lesdagen, waarin de leerlingen werken uit het ‘Bruggeboek’, op de computer virtueel 'leven' in een Middeleeuwse stad en een groepspresentatie houden. Het eindproduct is het Bruggeboek, de eindpresentatie en de wandeling door Brugge. In het project zit ook een bezoek aan Brugge zelf. In deze Belgische stad kijken de leerlingen naar de Middeleeuwse kenmerken van Brugge, geven zij elkaar een rondleiding door de stad en genieten zij natuurlijk ook van de dag zelf en van de Vlaamse frieten. De excursie naar Brugge is altijd op de middelste dag zodat de leerlingen het bezoek eerst een dag voorbereiden, alles dan in het echt kunnen zien en daarna het eindproduct kunnen maken.

In de tweede klas gaan de leerlingen aan het begin van het jaar op schoolkamp. Dit project staat vooral in het teken van natuur en milieu en is ook een mooi project om kennis te maken met de klas (vanaf de tweede klas blijven alle leerlingen -als het goed is- tot aan hun diploma bij elkaar). Halverwege de tweede klas gaan de leerlingen in het Gouden Eeuw project ook nog een dag naar Amsterdam (Rijksmuseum en het VOC-schip 'De Amsterdam'). 
       
In de derde klas krijgen de leerlingen te maken met hun profielkeuze (vakkenpakket) en werken zij een week lang de beroepsstage af (meelopen met een bedrijf / beroepen interessetest).

In 4 vwo gaan de leerlingen op uitwisseling met scholen uit Slovenië, Oostenrijk, Zweden en Spanje. Eind oktober gaan de leerlingen van het Sint-Maartenscollege voor een week naar het buitenland en medio maart komen de anderen onze kant op. Deze twee weken staan vooral in het teken van internationale betrekkingen en de Europese Unie.

Naast deze projecten gaan de leerlingen in 3 mavo, 4 havo en 5 vwo op buitenlandse studiereis. De leerlingen in 3 mavo gaan op survivalweek in de Belgische Ardennen. In 4 havo en 5 vwo mogen de leerlingen kiezen uit de bestemmingen Rome, Barcelona, Elba, Polen en Parijs.