schoolleiding

- rector 
  de heer drs. A.P. Elsakkers (elk@st-maartenscollege.nl)

- hoofd O&O (organisatie & ondersteuning)
  mevrouw E.E. Baloriano  (blr@st-maartenscollege.nl

     
  

- afdelingsleider brugklassen
   de heer Schwartz (swz@st-maartenscollege.nl)

- afdelingsleider mavo 
  mevrouw H.M. de Vlaam (vlm@st-maartenscollege.nl)

- afdelingsleider havo 
   de heer P.J. Pieterse (pts@st-maartenscollege.nl)

- afdelingsleider vwo
  de heer drs. A.M. Mens (ams@st-maartenscollege.nl