Studiebegeleiding

Op het Sint-Maartenscollege krijgen de leerlingen les in vakken en bewust géén leergebieden. Door het aanbieden van veel verschillende vakken (brede vorming) in de onderbouw kunnen leerlingen een gerichte keuze maken voor het vakkenpakket in de bovenbouw dat bij hen past.

Mentoraat onderbouw
In de onderbouw heeft elke klas een mentor, die zich speciaal bezighoudt met de begeleiding van de groep als geheel en van de individuele leerlingen. De mentor zoekt in de mentorlessen naar een goede, bij de leerling passende, studiemethode. De mentor besteedt veel tijd aan allerlei schoolzaken en eventuele problemen. Er zijn lessen over pesten en omgaan met faalangst. De mentor volgt nauwgezet de studieresultaten en bespreekt deze met de leerling en de leraren, zodat ouders tijdig ingelicht kunnen worden bij tegenvallende prestaties. Ook verdiept hij of zij zich in de persoonlijke achtergronden en omstandigheden van een leerling, die bijsturen soms noodzakelijk maken.

Aan het begin van het jaar behandelt de mentor huiswerktips en studievaardigheden, zoals het leren van woordjes in rijtjes, het samenvatten van teksten, vragen stellen over de leerstof en regelmatig herhalen. Daarnaast schenken de docenten in hun lessen aandacht aan de vakspecifieke studievaardigheden. Op deze manier wordt leerlingen geleerd hoe ze moeten leren!

Mentoraat bovenbouw
Een uitgebreid mentoraat in de bovenbouw zorgt voor de nodige begeleiding. Elke week is er een vast mentoruur voor alle bovenbouwklassen met uitzondering van 5 en 6 vwo. Tijdens dit uur komen vaardigheden als plannen, zelfstandig leren en omgaan met studiewijzers aan bod. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan sociale vaardigheden en het groepsproces. Leerlingen uit 5 en 6 vwo worden individueel begeleid door een mentor.

Afdelingsleiders en coördinatoren
Naast de begeleiding door de mentor zorgt de coördinator voor de leerlingen van zijn/haar afdeling. Zo ontstaat er een overzichtelijk geheel, waardoor elke leerling precies weet hoe zijn afdeling in elkaar zit en hij het gevoel krijgt thuis te horen bij een bepaalde afdeling. Alle afdelingsleiders (brugklassen, mavo, havo en vwo) worden terzijde gestaan door één coördinator (de havo- en vwo-afdeling hebben twee coördinatoren; een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw).

Maartens zorguren
Om extra steun te geven, bieden wij Maartens zorguren aan. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat een leerling dyslectisch is, faalangst heeft of bang is voor examens, kan hij daarbij geholpen worden tijdens deze zorguren. Ook is er een training ‘sociale vaardigheden’ voor leerlingen die veel moeite hebben met het omgaan met andere leerlingen of met bepaalde groepen.

Steunlessen
Aan de hand van het leerlingvolgsysteem van de basisschool kijken wij of alle leerlingen in de brugklas op het gewenste niveau kunnen presteren. In de eerste periode werken leerlingen aan eventuele achterstanden in de zogenaamde bijspijkerlessen. Daarna gaan de steunlessen, Nederlands, Frans, Engels, wiskunde en studievaardigheden van start. Iedere leerling komt voor steunlessen in aanmerking. Leerlingen die geen van deze steunlessen nodig hebben, volgen verrijkingslessen 'wiskunde plus' (mavo/havo) of lessen ‘kennismaking met de klassieken’ (havo/atheneum). Ook in de tweede klas zijn er twee steunlesperioden.

Aandacht voor dyslexie
Speciale aandacht is er voor leerlingen met dyslexie (woordbeeldproblemen). Wanneer iemand erkend dyslectisch is, kan hij/zij tegen een vergoeding, begeleiding krijgen in kleine groepen of één op één via Praktijk Vergne. Bovendien komt een dyslectische leerling in aanmerking voor speciale faciliteiten (toetstijdverlenging, soepeler foutentelling e.d.). Lees hier ons dyslexieprotocol.

Remedial teaching (RT)
De dyslexiescreening en de groepslessen worden uitgevoerd door Praktijk Vergne in Den Haag. Aan een eventueel dyslexieonderzoek (n.a.v. de gratis screening) zitten voor ouder(s)/verzorger(s) kosten verbonden

Bijlessen door bovenbouw leerlingen
Naast de standaard steunlessen in de brugklas kan het handig zijn om één op één begeleiding te krijgen voor een bepaald vak. Bovenbouw leerlingen van het Sint-Maartenscollege kunnen (tegen vergoeding van ca. € 8,00 per uur) bijles geven aan onderbouw leerlingen.

Huiswerkbegeleiding
Sommige leerlingen hebben een wat chaotische huiswerkaanpak. In samenwerking met Lector bieden wij op onze school de mogelijkheid van huiswerk- en studiebegeleiding op elke middag van de week. Tegen vergoeding kunnen leerlingen onder toezicht van een docent en studenten werken aan hun huiswerk. Daarnaast is er de mogelijkheid voor weekend- en examentrainingen (voor meer informatie klikt u links in het menu op 'Huiswerkbegeleiding').

MILS
Het Maartens biedt aan haar leerlingen de mogelijkheid om op school de MILS af te laten nemen, ongeacht hun leeftijd of niveau. MILS is een testmethode waardoor je kunt vaststellen hoe iemand het beste kan leren. De test 'Meer inzicht In Leer Strategie' (MILS) geeft inzicht in hoe iemand informatie/lesstof het makkelijkst verwerkt en het beste leert.

Iedere leerling heeft een persoonlijke manier van leren. MILS geeft inzicht in diverse leerstrategieën om te komen tot een aantal werkende leertips voor de leerling. MILS is bedoeld voor leerlingen die nog niet doorhebben hoe ze het beste en makkelijkst kunnen leren. Ook voor leerlingen die qua capaciteiten onder presteren biedt MILS mogelijkheden. Een MILS–coach helpt om inzicht te krijgen in hoe een leerling het beste leert. MILS zorgt o.a. voor: een werkende leerstrategie, meer zelfvertrouwen, zich erkend voelen, meer rust bij het maken van huiswerk en toetsen en betere schoolresultaten

Hoe werkt het ?
U kunt informatie opvragen of uw zoon/dochter aanmelden via: mils@st-maartenscollege.nl 
Een van de MILS-coaches (mevrouw Kort of mevrouw Van Riessen) neemt dan contact met u op.

De MILS test duurt ongeveer 10 minuten. De uitkomst wordt door de MILS-coach in een ouder-leerlinggesprek op school toegelicht. Samen wordt gekeken naar de best werkende leerstrategie. De MILS-coach kan passende leermiddelen aanbevelen en er wordt een persoonlijk MILS verslag opgesteld. De totale kosten bedragen €75,-  voor MILS-afname, leerling-oudergesprek en het persoonlijk MILS-verslag.