Organisatie

Leerlingen

De school heeft ongeveer 1200 leerlingen. Zij komen voor het grootste deel uit Voorburg en Leidschendam, maar ook uit Nootdorp, Rijswijk en Den Haag. De school is goed te bereiken met het openbaar vervoer (HTM lijn 2, HTM lijn 23, RR 3).

Bestuur en schoolleiding

Het Sint-Maartenscollege valt onder het bestuur van de Stichting Scholengroep Spinoza. De schoolleiding bestaat uit de rector, het hoofd O&O (organisatie en ondersteuning) en de vier afdelingsleiders. 

Afdelingen

Het Sint-Maartenscollege lijkt een grote school, maar door de organisatie en de overzichtelijke indeling van ons gebouw ervaren leerlingen dit niet zo. Wij hebben de school onderverdeeld in vier afdelingen. Die vormen als het ware ‘kleine schooltjes’ in de ‘grote school’. Aan het hoofd van elke afdeling staat een coördinator die samen met de mentoren van de betreffende klassen verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Er zijn afdelingsleiders voor de brugklas, de mavo, de havo en het vwo. De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor de onderwijskundige zaken en het personeel.

Ouderraad, Leerlingenraad en Medezeggenschapsraad

Ouders kunnen via de Ouderraad een grote en waardevolle inbreng hebben. Leerlingen kunnen via de Leerlingenraad hun stem laten horen. Samen met een aantal personeelsleden vormen ouders en leerlingen de Medezeggenschapsraad.