Wat leuk dat je interesse hebt in onze school. In het menu kun je meer informatie vinden over het Sint-Maartenscollege en over het aanmelden voor de brugklas (desktop links / smartphone bovenaan).

Om het Sint-Maartenscollege nog verder te leren kennen zijn hier diverse informatiepagina's te vinden. Wij geven u graag meer informatie over de 
aanmelding van uw zoon/dochter. Er is bij ons ook de mogelijkheid om voor tweetalig vwo te kiezen. Neem ook een kijkje op de pagina's met informatie over ons onderwijs, een schooldag in de brugklas en het gebouw.  Ook zijn er diverse informatiefilmpjes te bekijken. 


Programma werving 

Lesjesmiddag (incl. rondleiding) voor leerlingen van groep 8

woensdag 19 oktober, 14.00 - 16.00 uur (inloop vanaf 13.45 uur)
- leerlingen uit groep 8 volgen drie minilesjes en krijgen een rondleiding door de school
- ouders/verzorgers kunnen in de aula vragen stellen aan docenten en leden van de schoolleiding
- aanmelden kan via deze link (er zit geen maximum aan het aantal aanmeldingen)

Rondleidingen voor leerlingen van groep 8 en (maximaal) één ouder/verzorger
Tussen dinsdag 11 oktober en donderdag 3 november worden er op diverse dagen om 15.45 uur rondleidingen door de school georganiseerd. Deze rondleiding duurt ongeveer 45 minuten. Voor aanmelding kunt u contact opnemen met de administratie van de school via 070-3867272. 

Open school
zaterdag 14 januari, 09.30 - 12.30 uur
- voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders: vakpresentaties in de lokalen en een informatiemarkt in de aula. Docenten en leden van de schoolleiding beantwoorden al uw vragen.
- voor leerlingen groep 8: kennismakingslesjes volgens een rooster van 10.45 - 12.15 uur.
- aanmelden voor de open school is niet nodig

Informatieavond algemeen
dinsdag 7 februari, 19.30 - 21.00 uur
- voor ouders van leerlingen uit groep 7 en 8 (niet voor leerlingen)
- informatie door de rector en de afdelingsleider brugklassen
- aanmelden voor de informatieavond is niet nodig

Lesjesmiddag (incl. rondleiding) voor leerlingen van groep 7 en 8
woensdag 8 februari, 14.00 - 16.00 uur (inloop vanaf 13.45 uur)
- leerlingen uit groep 8 volgen drie minilesjes en krijgen een rondleiding door de school
- ouders/verzorgers kunnen in de aula vragen stellen aan docenten en leden van de schoolleiding
- aanmelden kan vanaf medio januari 2023 via een link op de website

Informatieavond tweetalig vwo
donderdag 9 februari, 19.30 - 21.30 uur
- voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouders 
- mogelijkheid om lesjes in het Engels te volgen
- aanmelden voor de informatieavond en de lesjes is niet nodig

Voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit groep 8:
Mocht u specifieke vragen hebben over het onderwijs op het Sint-Maartenscollege, dan kunt u mailen naar mevrouw Rader (afdelingsleider brugklassen) via rdr@st-maartenscollege.nl of de heer Van der Burg (coördinator brugklassen) via vdb@st-maartenscollege.nl

Aanmelden Oekraïense kinderen en jongeren – po en vo
Oekraïense kleuters, po- en vo- leerlingen van 4 tot en met 17 jaar kunnen aangemeld worden voor een plek in het onderwijs. Dit geldt voor Oekraïense kinderen die wonen in de Haagse opvanglocaties of bij particulieren in Den Haag. Leerlingen uit aangrenzende gemeenten (Rijswijk en Leidschendam- Voorburg) zonder capaciteit om nieuwkomerskinderen op te vangen, kunnen in Den Haag een schoolplek krijgen. Het centrale aanmeldpunt is te vinden op de meertalige site: https://scholenwijzer.denhaag.nl/signup-newcomers