Schooldag

Een lesdag bestaat uit 7 à 8 lesuren van 45 minuten. Het komt niet voor dat brugklasleerlingen nog na het achtste uur les hebben. De tijdsindeling van het lesrooster kun je onderaan deze pagina vinden. Tussen de lessen door hebben de leerlingen 5 minuten tijd om van het ene lokaal naar het volgende lokaal te lopen. Wij verwachten van de leerlingen dat ze op tijd in de lessen verschijnen. De leerlingen worden dan ook geacht om vóór 08.30 uur in het gebouw te zijn, zodat zij hun boeken voor de rest van de dag in hun locker (kluisje) kunnen stoppen. Iedere leerling heeft de beschikking over een locker. Hierdoor kunnen zij met een lichtere tas de eerste drie lesuren volgen. 
     
Om 10.55 uur is de kleine pauze, die twintig minuten duurt. Deze tijd gebruiken de leerlingen om wat te eten en te drinken èn om hun boeken te wisselen. Na weer twee lesuren vangt om 12.50 uur de grote pauze aan. De leerlingen hebben nu een half uur de tijd om te eten en hun boeken voor de laatste twee of drie uur te pakken. De schooldag eindigt om 14.55 uur (zevende uur) of om 15.45 uur (achtste uur).

Bij binnenkomst op school kijken de leerlingen altijd op de monitor boven het mededelingenbord of er nog bijzonderheden zijn. Indien een leerling te laat in de les komt dan moet er een ‘te laat briefje’ worden gehaald bij de conciërge. De volgende lesdag moet deze leerling dan ‘voor straf’ om 08.00 uur op school zijn. Een gemiddelde schooldag bestaat uit zo’n zes verschillende vakken. Daarbij komen dan ook nog evenzoveel leraren. Voor de meeste vakken hebben de leerlingen huiswerk gemaakt dat aan het begin van de les zal worden besproken. In de rest van de les komt de nieuwe stof aan bod en krijgen de leerlingen de tijd om alvast aan hun huiswerk te beginnen. Als ze dit goed aanpakken scheelt dit aanzienlijk in de hoeveelheid die ze daarna nog thuis te doen hebben. 
       
Leerlingen in de onderbouw hebben een regelmatige lesdag. Dit betekent dat de schooldagen meestal dezelfde begin- en eindtijden hebben. De lessen van incidenteel uitvallende docenten worden opgevangen andere docenten of klassensurveillanten. Zij zorgen ervoor dat het lesprogramma zo soepel mogelijk voortgezet kan worden. Ouders kunnen er op rekenen dat hun kinderen zoveel mogelijk op de aangegeven tijden op school zijn.

Lesrooster:
Uur            Tijden
1                08.30 - 09.15 uur
2                09.20 - 10.05 uur
3                10.10 - 10.55 uur
Pauze        10.55 - 11.10 uur
4                11.15 - 12.00 uur
5                12.05 - 12.50 uur
Pauze        12.50 - 13.15 uur
6                13.20 - 14.05 uur
7                14.10 - 14.55 uur
8                15.00 - 15.45 uur
(9)             (15.45 - 16.30 uur) - niet voor de brugklassen

Op dagen met o.a. rapportvergaderingen en studiemiddagen hanteren wij een verkort rooster.
De lestijden van het verkort rooster zijn als volgt:
Uur            Tijden
1                08.30 - 09.00 uur
2                09.05 - 09.35 uur
3                09.40 - 10.10 uur
4                10.15 - 10.45 uur
Pauze        10.45 - 11.00 uur
5                11.05 - 11.35 uur
6                11.40 - 12.10 uur
7                12.15 - 12.45 uur
Pauze        12.45 - 13.05 uur
8                13.10 - 13.40 uur
(9)             (13.45 - 14.15 uur) - niet voor de brugklassen