Privacy

Op ons college werken honderden leerlingen samen met tientallen docenten en onderwijskundig ondersteunend personeel. Het is van groot belang dat de privacy van hen gewaarborgd wordt. Daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt.

Zo is in het leerlingvolgsysteem Magister duidelijk bepaald wat docenten van een leerling kunnen zien. Vanzelfsprekend hebben mentoren, (zorg)coördinatoren en afdelingsleiders meer inzagerechten. Leerlingen en ouders hebben inzagerecht in wat er in Magister staat genoteerd.

Zonder toestemming van de schoolleiding mogen in de school geen foto’s of filmpjes worden gemaakt. Ook voor publicatie van een filmpje op YouTube is toestemming noodzakelijk. Van schoolactiviteiten worden geregeld foto’s gemaakt die soms worden gebruikt op bijvoorbeeld deze website. Mocht het zo zijn dat een leerling om moverende redenen niet op een foto wil staan, dan kan dat aan het begin van ieder schooljaar worden aangegeven in Magister.

Zie ook de privacyreglementen van Scholengroep Spinoza waar het Sint-Maartenscollege deel van uitmaakt:
- privacyreglement leerlingen en ouders/verzorgers
- privacyreglement medewerkers