Inloggen    |   contact  
Contact

 Sint-Maartenscollege
 Aart van der Leeuwkade 14 
 2274 KX  VOORBURG
 tel:  070 - 386 72 72
 fax: 070 - 387 72 75
 e-mail school (administratie):  
 info@st-maartenscollege.nl
 e-mail website (P.N. van der Burg):
 
vdb@st-maartenscollege.nl      Aanmelden reünie

              19 september


     Facebookpagina
             reünie          Vacatures            Gezonde schoolkantine


 

Welkom
Sint-Maartenscollege, Voorburg  Rooms-katholieke scholengemeenschap
voor 
mavohavoatheneumgymnasium en tweetalig vwo

Respectvol, kansrijk en uitdagend


Actueel


60 jaar Sint-Maartenscollege: LUSTRUM 2015
Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Sint-Maartenscollege viert de school het 15e lustrum van 9 tot en met 11 september a.s. met festiviteiten voor de leerlingen.

Gebedsviering zaterdag 19 september 2015
Bisschop van Rotterdam Mgr. Van den Hende gaat op zaterdag 19 september om 10.00 uur voor in de gebedsviering ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de school
in de St.-Martinuskerk, Oosteinde 56 te Voorburg. 


REÜNIE zaterdag 19 september 2015
Oud-leerlingen en oud-docenten nodigen wij uit zich aan te melden voor de reünie op zaterdag 19 september van 13.00-18.00 uur.
Aanmelden kan via deze link. U komt toch ook ?!We zijn begonnen!
Op maandag 24 augustus maakten de brugklassers kennis met hun klas, hun mentor en de school tijdens de Introductiedag 2015. Na een voorstelrondje was er aandacht voor veilig verkeer, brandpreventie en het rooster en kregen de leerlingen hun lockersleuteltje uitgereikt. Via een speurtocht leerden zij het gebouw en de schoolregels kennen.
Tweetalig vwo-klas 1T2 won de zeskamp (en de slagroomtaart). 

   
De openingsviering in de Sint-Martinuskerk in Voorburg trok vele honderden belang-stellenden uit het hele schoolgemeenschap. 'Er zit meer in je dan je denkt' was het thema. En zo is het maar net. 

   

De schoolleiding wenst leerlingen, ouders/verzorgers en alle personeelsleden een prettig en succesvol schooljaar toe. 
Gymspullen, s
choolboeken  en andere leermiddelen
Op vrijdag 21 augustus (onderbouw) en maandag 24 augustus (bovenbouw) moeten de pakketten met schoolboeken en andere leermiddelen worden afgehaald in de Maartenshal naast de school (entree via de fietsenstalling). 
Het afhaalschema staat in de brochure Schoolboeken 2015-2016.             
Gymspullen kunnen worden gekocht bij Sport 2000, 
Koningin Julianaplein 14 in Voorburg 
(donkerblauw broekje en lichtblauw T-shirt / lichtblauwe polo).

 Schooljaar 2014-2015  Inzien proefwerken, overgangsvergaderingen en rapportuitreikingen

Op maandag 6 juli kunnen om 09.00 uur de gecoördineerde proefwerken van de proefwerkweek worden ingezien. Nederlands: lokaal 116, Klassieke Talen: lokaal 314, Frans: lokaal 317, Duits: lokaal 311, Engels: lokaal 219, geschiedenis / maatschappijleer: lokaal 119, aardrijkskunde: lokaal 117, wiskunde: lokaal 212, natuurkunde: lokaal 007, scheikunde: lokaal 006, biologie: lokaal 105, economie / M&O: lokaal 113, tekenen: lokaal 320.
Roosterwijzigingen voorbehouden - zie publicatiebord in de hal. 


Na afloop van de overgangsvergaderingen belt de mentor de leerlingen maandag over de uitslag. Exacte tijdstippen zijn niet te geven, mentoren hebben hierover met de leerlingen zelf afspraken gemaakt. Belt u over de uitkomst van de vergaderingen alstublieft niet naar school: de medewerkers van de administratie kennen deze niet en mentoren, coördinatoren en afdelingsleiders zijn die dag druk bezet en nauwelijks beschikbaar. In Magister zijn voor leerlingen en ouders sinds vrijdag jl. de cijfers te zien: grote verrassingen zullen er niet zijn. De bevorderingsnormen staan in de uitgaven 'Bericht uit ...', per klassenlaag, te downloaden van de website (kijkt u bij 'Brieven, boekjes en documenten' onder 'Ouders' of 'Leerlingen').

Hieronder staat het schema van de rapportuitreikingen aan de verschillende klassen:

* brugklassen:       dinsdag 7 juli 16.00-17.00 uur (leerlingen + ouders/verzorgers) 
* tweede klassen:   woensdag 8 juli 10.00-11.30 uur (leerlingen)
* derde klassen:
 woensdag 8 juli 11.30-13.00 uur (leerlingen)
* 4 havo:    woensdag 8 juli 12.00-13.00 uur (leerlingen)
* 4 en 5 vwo:  
 woensdag 8 juli 16.00-17.00 uur (leerlingen)
Alle geslaagden van harte gefeliciteerd!
Wij feliciteren alle geslaagden van harte met hun mavo-, havo- of vwo-diploma!

* feestelijke diploma-uitreiking mavo woensdag 1 juli vanaf 19.30 uur
* feestelijke diploma-uitreiking havo donderdag 2 juli vanaf 19.30 uur
* feestelijke diploma-uitreiking vwo dinsdag 7 juli vanaf 19.30 uurSchoolboeken Sint-Maartenscollege 2015-2016
Aan alle leerlingen m.u.v. de eindexamenleerlingen is de brochure 'SCHOOLBOEKEN SINT-MAARTENSCOLLEGE 2015-2016' meegegeven. Een uitnodiging voor het inleveren van de voor het aflopende schooljaar in bruikleen genomen schoolboeken en een bestelformulier koopmaterialen zijn ingevoegd. In het boekwerkje staat alle informatie over het verkrijgen van de boeken voor het komende schooljaar. Vraag bij uw zoon of dochter naar deze brochure. U wordt aangeraden van de inhoud kennis te nemen.


Ouder(s)/Verzorger(s) van nieuwe brugklassers ontvangen deze brochure, inclusief het bestelformulier koopmaterialen, tijdens de voor hen bestemde informatieavonden op maandag 29 juni 2015 en op maandag 6 juli 2015.


Het bestelformulier koopmaterialen moet uiterlijk woensdag 8 juli op school (in de Maartenshal of bij de administratie) zijn ingeleverd!Laatste lessen mevrouw Schalke en meneer Versteeg
Op 23 juni gaven mevrouw Schalke (geschiedenis) en de heer Versteeg (wiskunde) hun laatste les op het Sint-Maartenscollege. Beiden gaan met pensioen, na zich meer dan 37 jaar te hebben ingezet voor hun leerlingen. In de klas werden zij toegesproken door de rector, in het bijzijn van andere leden van de schoolleiding en vakcollega's.  


Schoolfeest
Nog één keer 'uit je dak gaan' met je klasgenoten tijdens het eindfeest in SnowWorld op vrijdag 19 juni - en je dan op de proefwerkweek storten. Ook diverse docenten waagden zich op de dansvloer - gewoon een kwestie van doen ('Those who can, do; those who can't, teach' merkte een van onze tweetalig vwo-leerlingen snedig op). Het thema was 'white'.

     

Laatste les van de heer Van 't Westende
Vandaag gaf de heer Van 't Westende zijn laatste les na 37 (!) jaar Sint-Maartenscollege. Hij werd hiervoor in het zonnetje gezet door de rector. Collega's uit de sectie en overige leden van de schoolleiding waren bij dit mooie moment aanwezig, net zoals de leerlingen uit 5 vwo (natuurkunde). 


York 2015

Van 7 tot en met 10 juni maakten de leerlingen van 1T1 en 1T2, onze brugklassen tweetalig vwo, een studiereis naar het middeleeuwse York in Groot-Brittannië. Leerlingen en begeleiders brachten bezoeken aan onder andere Clifford's Tower, het National Railway Museum en Castle Howard. Verder maakte men kennis met de gebruiken van het land en met de Engelse keuken. De voertaal was vanzelfsprekend Engels! 

Cito-toetsen klas 1, 2 en 3
Leerlingen die afwezig waren tijdens de afname van de toetsen van het leerlingvolgsysteem van het Cito en leerlingen met recht op toetstijdverlenging maken hun toetsen (af) op dinsdag 26 mei vanaf 09.20 uur in de collegezaal (lokaal 223). De betrokken leerlingen hebben daarover op maandagmiddag bericht ontvangen via hun school-e-mail.
Het leerlingrapport met het resultaat van de toets gaat bij het eindrapport.Brugge 2015Voor de 38e keer gingen de brugklassers naar Brugge, dit jaar op dinsdag 12 mei.
De Bruggereis is onderdeel van het vakoverstijgende Bruggeproject, over de middeleeuwse stad, toen en nu en geldt tevens als een feestelijke, wat voortijdige, afsluiting van het brugklasjaar. Op maandag 11 en woensdag 13 mei werkten de leerlingen uit het speciale Bruggeboek aan opdrachten ter voorbereiding en afsluiting van het bezoek aan het open-luchtmuseum dat de stad in feite is. Dinsdag leidden de leerlingen elkaar en hun begelei-ders daar rond. Woensdagmiddag waren de presentaties van de verplichte opdrachten, waaraan op maandag en woensdag in groepjes is gewerkt. 

Normen en waardenproject 2015
Alle leerlingen van de tweede klas en de derde klas volgen op maandag 11 en woensdag 
13 mei 2015 van het 4e tot en met het 7e uur lessen in het kader van het project 'normen en waarden'. Normen en waarden spelen een belangrijke rol in het leven van alledag, op school en daarbuiten. Wij geven deze begrippen meer inhoud door een lessenserie te organiseren over zaken uit de samenleving, die raken aan de waarden en normen, die de leerlingen van thuis hebben meegekregen en die zij op school en mogelijk ook op straat opdoen.

Medewerkers van diverse instanties geven voorlichting en workshops over uiteenlopende onderwerpen, zoals loverboys, cyberpesten, seksuele diversiteit, drugs en alcohol, verslavingen en criminaliteit. Voor het schema van de activiteiten per klas klikt u hier.

F. van Poelgeest
coördinator 2 en 3 vwoMuziekwedstrijd BMA, 4 havo
De muziekklas 4 havo onder leiding van dhr. Van der Klaauw heeft zich dit jaar ingeschreven voor de nationale muziekwedstrijd Buma Music Competition. Honderddertig Nederlandse middelbare scholen (u leest het goed) strijden om een plaats in de finale. De inzending van 4 havo is volgens de begeleiders van BUMA meer dan finalewaardig, dat hebben zij al verklapt. Deze week zal er in de klas zelfs worden gefilmd voor de promo van de BMA-competitie voor volgend schooljaar! Voor het filmpje van de inzending klikt u hier.
Spotlight 2015 'Jungle'                          Aanvang 20.00 uur (precies)

   Toegangsbewijzen à € 5,00 zijn verkrijgbaar vanaf
  8 april 2015 
tijdens de pauzes in aula van de school
                        of via e-mail bij mevrouw Gutz:
                             gtz@st-maartenscollege.nl. 

Aanmelding brugklas 2015-2016

Het Sint-Maartenscollege is verheugd te kunnen melden dat alle voor het schooljaar 2015-2016 aangemelde leerlingen van groep 8 konden worden geplaatst. De brief met de bevestiging daarvan is op donderdag 26 maart verzonden. 

Alleen in de brugklas tweetalig vwo zijn nog enkele plekken beschikbaar. Leerlingen met een basisschooladvies vwo kunnen op maandag 30 maart a.s. in de tweede aanmeldings-ronde worden aangemeld (volgorde van binnenkomst, bij meer aanmeldingen dan plaatsen volgt loting, uitslag op dinsdag 31 maart). Internationalisering 4 vwo 2015

In het kader van het uitwisselingsprogramma internationalisering ontving het Sint-Maartenscollege van 15 tot en met 21 maart leerlingen en leraren uit het buitenland: Thale (Duitsland), El Morell (Spanje), Bordeaux (Frankrijk) en Varberg (Zweden). Door projecten, excursies, lessen en het verblijf in Nederlandse gastgezinnen maakten de buitenlandse gasten kennis met de Nederlandse cultuur. Er waren excursies naar Rotterdam, Delft, Den Haag en Amsterdam. Projectmatig was er aandacht voor muziek, dans, art, poëzie en werd er een modeshow gehouden. Er was een feestavond en er werd een debatwedstrijd georganiseerd. Vrijdagavond werd het resultaat van de werkweek getoond op de groots opgezette presentatieavond in de aula van de school. 

            


Excursie naar Den Haag

Alleen in Den Haag kom je tijdens de lunch de minister-president tegen tijdens een wandelingetje over de Lange Vijverberg. Groepsfoto's voor de Ridderzaal op het Binnenhof, het historische centrum van Den Haag.   

  Brugklassers vwo op bezoek bij COV Leidschendam / Promenade Orkest
Zoals elk jaar woonden leerlingen van onze brugklas gymnasium en onze brugklassen tweetalig vwo de generale repetitie bij van de uitvoering door het koor COV Leidschendam en het Promenade Orkest, nu op 12 maart. Dit jaar brachten koor en orkest werken van Mozart (zie: www.covleidschendam.nl).  
Dirigent Bernhard Touwen legde de leerlingen uit wat dirigeren inhoudt en leden van het orkest lieten hen kennismaken met verschillende instrumenten. Voor veel brugklassers was het de eerste keer dat zij een koor live hoorden zingen en een orkest Mozart hoorden spelen. Zij waren diep onder de indruk!  

 
 
BANDSTAND 2015 Op vrijdag 20 februari had voor de achtste keer 'Bandstand' plaats, hèt podium voor onze (oud-)leerlingen die het leuk vinden om in een bandje samen muziek te maken. De aula was omgetoverd tot muziekcafé (zonder bier). Het werd een oergezellige avond, waar het enthousiasme, de creativiteit en de muzikaliteit vanaf spatte.  Het publiek zag onder andere een gitaaract van meer dan 15 jongens en meisjes die samen 'Angie' van de Rolling Stones brachten, docent natuurkunde Vernooij die met hart en ziel 'The Load Out' van Jackson Browne vertolkte, de semi-professionele band Vortex University met Rob Meere en Jelle van der Zanden en onze huisbands One Year Difference en Take Away Facepalm. De 4 havo muziekklas bracht een zelfgeschreven nummer ten gehore. En dan waren er nog zes andere bands die het dak eraf speelden.

      

De avond werd gepresenteerd door oud-leerlinge Amy Mielatz. De organisatie was in handen van oud-leerlingen Cheyenne Vlottes en Marit Aref, geholpen door een tiental leerlingen uit 4 havo en 5 vwo (maatschappelijke stage). Muziekdocent Van der Klaauw keek toe vanaf de balustrade en zag dat het (heel) goed was. Prijzen werden door delegaties van Drumschool Voorburg en Musicon Den Haag uitgereikt aan One Year Difference, De Branistormers, Take Away Facepalm en Tim Goedhuys. Voor de foto's klikt u hier.  

Gymnasiumdag 2015

Op vrijdag 6 februari jl. werd de jaarlijkse Gymnaisumdag gehouden. Dit jaar stond het tragische liefdesverhaal van Dido en Aeneas centraal: de Trojaan Aeneas lijdt na de Trojaanse Oorlog schipbreuk in Noord-Afrika en wordt liefdevol ontvangen door koningin Dido van Carthago. Maar of deze liefde voorbestemd is... 
Al onze 216 gymnasiumleerlingen (klas 1 tot en met 6) werkten de hele dag aan opdrachten die op de presentatieavond werden getoond aan ouders, docenten en klasgenoten. Er waren workshops Spaans, debatteren en navigeren in de oudheid, er werden werkstukken gemaakt bij handvaardigheid, er was een klassieke quiz en niet te vergeten de grote toneelopvoering over Dido en Aeneas met zang, dans en muziek. zelfgemaakte decors en een heus programmaboekje. Alle deelnemers nuttigden een door leerlingen bereide maaltijd in de kantine en een cameracrew maakte een documentaire over de Gymnasiumdag. 
In een bomvolle aula waren ouders, klasgenoten en docenten 's avonds getuige van de verrichtingen van de leerlingen. U treft hieronder twee foto's aan, alle foto's zijn te bekijken via deze link.


   
Lijnbaltoernooi groep 8
Voor de 26ste keer organiseerde de sectie L.O. op 4 februari jl. het jaarlijkse lijnbaltoernooi voor groep 8 van basisscholen uit de regio. In de Maartenshal streden de  St Maartensschool, Essesteijn, Pius X en De Lusthof uit Voorburg en de Liduina basisschool uit Den Haag om de fel begeerde Wim Jordense Wisselbokaal, genoemd naar oud-docent Jordense, die in zijn tijd ijverde voor de sporthal naast de school. Het werd een gezellige, sportieve middag, waarop door alle teams met grote inzet werd gesport, aangemoedigd door hun minstens zo enthousiaste coaches. Het was game, set en match voor basisschool Pius X: zowel de jongens als de meisjes werden eerste en namen de Wisselbokaal over van de St Maartens-school. 

Drukbezochte informatieavond tweetalig vwo groep 8
Op dinsdag 27 januari kwamen ongeveer 100 leerlingen af op de informatieavond over het tweetalig vwo. De leerlingen en hun ouders/verzorgers konden lesjes volgen en kregen een presentatie over het tvwo van mevrouw Ten Bosch. Leerlingen die interesse hebben in de tvwo brugklas kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 6 maart aanmelden. Op 11 maart leggen zij dan een toelatingstest af. 


* Informatie over tweetalig onderwijs: http://www.ikkiestto.nl/
* Informatie over tweetalig vwo op het Sint-Maartenscollege: tweetalig vwo 
schoolbrochure tweetalig vwo 2015-2016 
* Heeft u na het lezen van het informatiemateriaal nog specifieke vragen over het
   tweetalig vwo op het Sint-Maartenscollege, wendt u zich dan tot de coördinator
   tweetalig vwo, mevrouw A.I.M. ten Bosch: bos@st-maartenscollege.nl.

Little Victorians i.s.m. Phileas Fogg Theatre Company

Op woensdag 21 januari jl. werd de voorstelling 'Little Victorians' opgevoerd. De (beide) brugklassen tweetalig vwo traden i.s.m. Phileas Fogg Theatre Company op voor hun ouders/verzorgers. De leerlingen moesten uiteraard acteren in het Engels. De voorstelling gaat over het leven in de tijd van de Industriële Revolutie en speelt zich af in Engeland. Voor een foto-impressie klikt u hier.


   
Drukbezochte Open School 2015
Tijdens een drukbezochte Open School op zaterdag 17 januari jl. maakten vele leerlingen van groep 8 (en groep 7) van basisscholen uit de regio kennis met het Sint-Maartens-college. Rondgeleid door gidsleerlingen van het Maartens keken ouders en leerlingen hun ogen uit bij de presentaties van vakken en activiteiten op de begane grond en de eerste etage. Terwijl zo'n 450 leerlingen daarna met een hele klas telkens vier kennismakings-lessen bijwoonden (steeds in andere lokalen en met een pauze tussendoor, net als 'in het echt'), bezochten hun ouders de informatiemarkt in de aula. Voor een foto-impressie van de Open School klikt u hier. Alle informatie over de aanmelding vindt u hier

Spot on Jobs 2015
In het kader van de sector- en pakketkeuze en de oriëntatie op de vervolgopleidingen in het mbo, bezochten de leerlingen van 2, 3 en 4 mavo op resp. 12, 14 en 16 januari jl. de manifestatie Spot on Jobs. Voor een impressie van deze dagen klikt u hier.  Sint-Maartenscollege rookvrije school
Met ingang van 1 januari 2015 is het Sint-
Maartenscollege een rookvrije school. Op het
gehele schoolterrein mag niet meer worden
gerookt: leerlingen en personeelsleden
kunnen zo werken in een gezonde omgeving.

Alle leerlingen worden op diverse manieren
voorgelicht, ook over de sancties die kunnen
worden opgelegd als ze toch roken op het
schoolterrein of overlast veroorzaken in de
buurt. Om overlast tegen te gaan, wordt de
komende maanden extra gesurveilleerd in
de wijk (Emantsplantsoen). De tweedeklas-
sers nemen deel aan een e-learning traject
over de bezwaren en de gevaren van roken. 

Van de rokende personeelsleden is een deel
al gestopt met roken en overweegt een deel
binnenkort te stoppen. 
 Zalig Kerstfeest, Gelukkig Nieuwjaar!

Namens het personeel van het Sint-Maartenscollege wenst de schoolleiding u een Zalig Kerstfeest en een in alle opzichten voorspoedig 2015. Voor de kerstgedachte van de rector klikt u hier.Kerstdiner voor de tweede klassen

Op dinsdag 16 december jl. werd het jaarlijkse Kerstdiner voor alle tweede klassen gehouden. Leerlingen uit de derde klas en de bovenbouw hielpen hierbij in de bediening. Het was een sfeervolle avond met heel (veel) lekker eten en een klein feestje na afloop. Voor meer foto's van deze avond klikt u hier


   
Kerstcollecte voor M25
De Kerstcollecte 2014 is voor de organisatie M25 (mtwentyfive.nl). Op 16 december wordt daarvoor tijdens het 5e uur in de klassen gecollecteerd.Wat is M25?

In M25 worden jongeren tussen de 12 en 18 jaar uitgedaagd hun grenzen te verleggen door zich in te zetten voor anderen. 

Je komt in contact met andere kanten van de samenleving, met mensen die je anders misschien niet zo gauw zou ontmoeten, bijvoorbeeld daklozen, vluchtelingen, ouderen, gehandicapten, verslaafden enz.

M Twentyfive
De naam M25, is afgeleid van de bijbeltekst Matteüs hoofdstuk 25, waarin Jezus tegen zijn leerlingen zegt dat vooral belangrijk is wat ze voor de zwakkeren in de samenleving kunnen betekenen. Hij noemt 6 groepen: de hongerigen, de dorstigen, de naakten, de vreemdelingen, de zieken en de gevangenen. En hij zegt daarbij: alles wat jullie voor deze minsten van de mijnen gedaan hebt, heb je uiteindelijk voor mij gedaan.

Wat doet M25?
Het ‘​doen’ staat bij M25-groepen centraal. Je gaat je ook actief mét en voor de mensen die je ontmoet inzetten. 
Zo kun je bijvoorbeeld met de kinderen in de vrouwenopvang naar de film gaan, actie voeren voor de Voedselbank , meehelpen bij maaltijdvieringen voor dak- en thuislozen, samen met ouderen die zelf de oorlog nog hebben meegemaakt de film "Oorlogswinter" bekijken en met hen praten over hun ervaringen. Echt te veel om op te noemen. Opbrengst Maartensdictee
De sponsoractie verbonden aan het Maartensdictee 2014 heeft € 4500,00 opgebracht voor KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij). Sfeervol Kaarslichtconcert

Op dinsdag 9 november jl. werd het jaarlijkse Kaarslichtconcert gehouden. Leerlingen en docenten van het Sint-Maartenscollege lieten gedurende de avond de mooiste (klassieke) stukken horen. Een breed scala van instrumenten passeerde de revue. Daarnaast was er ook een heus docentenkoor dat meerstemmig zong. Voor een fotoimpressie van deze sfeervolle avond klikt u hier.

   
Officieel gezonde schoolkantine
Op 27 november hebben Karin en Sandra van cateraar Van Leeuwen en conrector Keimpe Dijkstra uit handen van Miriam Blom van het Voedingscentrum een schaal ontvangen ten teken dat de kantine een officieel gezonde schoolkantine is. Het assortiment voldoet aan de richtlijnen die daarvoor gelden.  Het Sint-Maartenscollege is een van de 80 scholen die de schaal kreeg uitgereikt. 

In het adviesrapport dat na een bezoek van de Schoolkantine Brigade (onderdeel van het Voedingscentrum) op 29 september jl., werd opgesteld staat dat wij trots kunnen zijn op het huidige aanbod en uitstraling van onze schoolkantine. Ondanks dat er een groot winkelcentrum in de buurt van de school is, geeft dit geen probleem met de afname, wordt er gemeld. Het volledige adviesrapport is te vinden via deze link.

Tafeltjesavonden 11 en 15 december
Gang van zaken omtrent de tafeltjesavonden van donderdag 11 december en maandag 15 december a.s.:
1. Op maandag 1 december ontvangt de ouder, die als eerste ouder geregistreerd staat in
    Magister, een uitnodigingsmail om in te schrijven voor de tafeltjesavond. Zie voor een
    juiste inschrijving de bijlage "Handleiding ouderavond".
2. Alleen via het account van de eerste ouder/verzorger kan ingeschreven worden. In het
    geval van gescheiden ouders, die apart van elkaar docenten willen spreken, verzoek ik
    u dit te melden bij de administratie van de school via info@st-maartenscollege.nl.
3. De inschrijvingstermijn is van maandag 1 december t/m maandag 8 december 19.00 uur.
4. Er kunnen maximaal 3 gesprekken per kind aangevraagd worden.
5. Het is mogelijk om een voorkeur voor een dag aan te geven; het roosterprogramma
    bepaalt op welk tijdstip u wordt uitgenodigd. De avond begint om 18:30 uur en eindigt
    om 22.00 uur.
6. Woensdag 10 december is het rooster in Magister zichtbaar, de eerste ouder/verzorger
    ontvangt hier een mail over.


K. Dijkstra
conrector financiën, formatie en beheerVrijdag 21 november: FINALE Maartensdictee & Meet and Greet met Bas Muijs

Op vrijdag 7 november maakten de leerlingen van alle klassen het Maartensdictee.
Er was een versie voor de onderbouw en een versie voor de bovenbouw. Door het dictee geven we aandacht aan (het belang van) spelling en taalbeheersing. Aan het dictee was een sponsoractie gekoppeld.  De beste speller van de klas ging door naar de finale op 21 november. In de finale werd het dictee voorgelezen door de bekende acteur en presenta-tor Bas Muijs. Het goede doel was dit jaar de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). 
Voor de leerlingen die een uitzonderlijk hoog bedrag hadden opgehaald was er een Meet and Greet met Bas Muijs.


   

TU Delft op bezoek
Net als vorig jaar rond deze tijd, maakten de leerlingen van 3 vwo nader kennis met de bèta-wetenschappen, in het kader van de profielkeuze. Na een plenaire bijeenkomst in de aula, verzorgden studenten van de TU Delft op 20 november jl. interactieve workshops.  
Eerder deze maand was de universiteit van Maastricht te gast op het Sint-Maartenscollege.   
Diploma-uitreiking International Baccalaureate
Op vrijdag 31 oktober waren leerlingen van 6 vwo uit het schooljaar 2013-2014 terug op hun oude school voor de feestelijke uitreiking van het IB English Language and Literature certificate. Coördinator tweetalig vwo mevrouw Ten Bosch en de docenten Engels van toen, mevrouw Albreghs en de heer Geneste, waren trots op hun pupillen. 

4 gymnasium op excursie naar Amsterdam

Bij de vakken Grieks en Latijn leer je natuurlijk niet alleen vertalen, maar vooral ook wat de Grieken en Romeinen voor onze cultuur hebben betekend (en nog steeds betekenen!). Op woensdag 29 oktober hebben de gymnasiasten van 4V daarom een bezoek gebracht aan het Allard Pierson-museum en het Paleis op de Dam in Amsterdam. In de ochtend bezochten de leerlingen het archeologiemuseum van de Universiteit van Amsterdam. Tijdens een rondleiding langs gipsen kopieën van bekende Griekse beelden kregen de leerlingen een beeld van de ontwikkeling van de Griekse beeldhouwkunst. Wie was Polykleitos, waarom zien alle afgebeelde goden en helden er eigenlijk zo perfect (en naakt!) uit? Op deze en ook andere vragen werd antwoord gegeven.  ’s Middags stond een bezoek aan het Paleis op de Dam op het programma. De leerlingen leerden daar hoe dit gebouw, tot in de kleinste versiering aan toe, ontworpen is om de macht en idealen van Amsterdam in de Gouden Eeuw te illustreren. Het ontwerp van het Paleis (of oorspronkelijk van het stadhuis) van Jacob van Campen behoort tot de stijl van het Hollands Classicisme en grijpt terug op de klassieke architectuur. De vele klassieke vormen en verhalen waren voor de leerlingen dan ook een waar feest der herkenning!

mevrouw Drs. K. Roepert, docent Klassieke Talen


Maartensdag 2014

Op vrijdag 7 november vierden wij Sint-Maarten. Voor de onderbouwklassen waren er in de ochtend vieringen in de aula van de school (bovenbouwklassen op donderdag). Tijdens het 5e lesuur maakten de leerlingen van alle klassen het Maartensdictee. Er was een versie voor de onderbouw en een versie voor de bovenbouw. Door het dictee geven we aandacht aan (het belang van) spelling en taalbeheersing. Aan het dictee is een sponsoractie gekoppeld. De leerlingen kregen daarvoor een sponsorformulier uitgereikt. Zij kunnen zich laten sponsoren per goed gespeld woord. De beste speller van de klas gaat door naar de finale op 21 november. Ook de leerling met het hoogste sponsorbedrag maakt kans op een plaats in de finale. In de finale wordt het dictee voorgelezen door de bekende acteur en presentator Bas Muijs. Het goede doel is dit jaar de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).


Het 6e en 7e uur troffen de brugklassers elkaar tijdens het jaarlijkse paaltrefbaltoernooi, In de gymlessen was in de weken daarvoor naar dit toernooi toegewerkt.
’s Avonds werd het eerste schoolfeest van dit schooljaar gehouden, in SnowWorld in Zoetermeer.Belangrijk: wachtwoord wijzigen!

Alle leerlingen moeten zo spoedig mogelijk hun wachtwoord wijzigen. Dat kan alleen op school. Gebruik de computers in de computerlokalen of de mediatheek.
Condoleance richting alle betrokkenen op het Corbulo College 
Geschokt en verbijsterd zijn wij om het drama dat zich bij onze buren op het Corbulo College heeft afgespeeld. In het licht van deze gebeurtenissen krijgt de werkelijkheid een ander gezicht, vriendelijkheid en onschuld lijken verdreven en er komen veel vragen op ons af.

Wij gedenken Wesley in onze gedachten en gebeden en wensen zijn familie kracht om het verdriet te kunnen verwerken. Wij zijn met onze gedachten ook bij docenten, leerlingen en personeel van het Corbulo College en hopen dat zij troost vinden in hun verdriet. Dat zij een weg mogen gaan van nieuw vertrouwen in een vriendelijk licht.

Drs. F.W.M. van der Knaap, schoolpastor


Toespraak in de aula van de school op 13 oktober 2014
Aangepast rooster vanwege Zeilproject tweede klassen
Veel leraren verruilden in de Zeilweek het leslokaal voor het IJsselmeer en de Waddenzee. Vanwege het Zeilproject van de tweede klassen gold er voor de andere klassen een aangepast rooster: de leerlingen begonnen later of waren eerder klaar.Met de gymnasiumbrugklassen terug naar de Romeinse tijd

Lastig hoor, dat gymnasium, met die oude Grieken en Romeinen! Wat is er dan beter dan even een kijkje nemen in de Romeinse tijd? Dus gingen de 84 leerlingen uit 1G1 en 1T1 en 1T2 op woensdag 24 september voor Latijn en Grieks naar het Archeon in Alphen a/d Rijn.
Onder begeleiding van een echte Romein, die voor de gelegenheid gelukkig geen Latijn maar het barbaarse Nederlands sprak, oefenden de leerlingen zich in marcheren op z’n Romeins, speerwerpen, worstelen, Romeins verspringen. Ook bezochten zij het badhuis, waar ze een Romeinse massage kregen (helaas alleen van hun onderarm) en speelden ze typische Romeinse spelletjes zoals harpastum (waarbij de docent Latijn en Grieks wegens zijn fanatisme een time-out kreeg!). Het hoogtepunt van de dag was het bezoek aan de arena, waar de bezoekers van het Archeon – geheel onverwacht – getrakteerd werden op een heus gladiatorgevecht.
Hopelijk lukt het door deze ervaring stukken beter om die lastige woordjes Latijn te leren… 

Drs. A. Huisman, sectieleider Klassieke Talen

 Zeilproject voor tweede klassen

In de week van 6 oktober tot en met 10 oktober had het jaarlijkse zeilproject voor alle tweede klassen plaats. In deze week verbleven de tweedeklassers twee dagen op originele 'platbodems'. Afhankelijk van de weersomstandigheden werd er gevaren op het IJsselmeer en/of de Waddenzee. De overige dagen in deze week gingen de leerlingen aan de slag met opdrachten op school. Tijdens dit project staat uiteraard het zeilen centraal, maar was er ook aandacht voor milieuaspecten.

 Maartens scoort op wiskundetoernooi
Tijdens het jaarlijkse wiskundetoernooi, afgelopen vrijdag in Nijmegen, behaalde een afvaardiging van het Sint-Maartenscollege een fantastische 16e plaats en liet daarmee 85 scholen achter zich, waaronder gerenommeerde zelfstandige gymnasia. De sectie wiskunde is bijzonder trots op Matthijs van der Wielen, Lars Smit, Jeroen Berkhout (6 vwo) en Sam van Poelgeest (5 vwo)! Voor de uitslag klikt u hierWe zijn begonnen!
Op maandag 1 september maakten onze 260 nieuwe brugklassers kennis met hun nieuwe school en met hun klasgenoten. Op deze speciale introductiedag volgden ze de aanwijzingen in een speurtocht door het gebouw, verdiepten zij zich nog eens in de verkeersregels en in een veilige route naar huis en naar de sportvelden van VCC voor buitengym en namen zij elkaar de maat tijdens de zeskamp in de gymzalen. 1G1 won de wedstrijd en verorberde daags erna hun prijs: verse slagroomtaarten van de HEMA.

Na een stemmige openingsviering in de Sint-Martinuskerk in Voorburg, begonnen alle klassen met een mentoruur. Daarna was het business as usual en werd er meteen hard gewerkt, indachtig het levensmotto van Sint-Maarten: non recuso laborem (Ik ga geen uitdaging uit de weg). 

       

Na een weekje school leerden de brugklassers elkaar en hun mentor nog beter kennen tijdens de brugklaswendagen, op donderdag 11 en vrijdag 12 september. Op het programma stonden Cito-toetsen, lessen over ICT en Magister, een ontvangst in de mediatheek, de Eurofit-test, bowlen in Scheveningen en andere kennismakingsactiviteiten. Vrijdagavond was er een geslaagd brugklasfeest in de kantine van de school.

  

De leerlingen van 4 havo hadden vrijdag hun eigen wendag. Na informatie over de bovenbouw en de maatschappelijke stage te hebben gekregen, vermaakten zij zich in De Uithof (karten, gamen en nog veel meer).
 


 

Magister 6
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2014-2015 wordt de nieuwe versie van ons cijferprogramma Magister in gebruik genomen. De nieuwe versie heet Magister 6 en is er voorlopig alleen voor ouders en leerlingen. Magister 6 is te bereiken via de link sintmaartens.magister.net. De nieuwe Magister werkt ook met telefoons, tablets en niet-Windows computers. Leerlingen krijgen nu ook de volledige Elo-functionaliteit op hun mobiele apparaten, en het gebruik van de apps Meta en Mata is nu overbodig geworden. De apps werken overigens nog wel. De oude link naar Magister werkt echter niet meer, en de link in uw favorieten moet dus aangepast worden.
 


  
Weekagenda


maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus

ZOMERVAKANTIE

vrijdag 21 augustus
08.30-17.00 uur klas 1 t/m 3: boeken ophalen 

maandag 24 augustus
08.30-14.30 uur brugklassen: introductiedag
08.30-12.30 uur klas 4 t/m 6: boeken ophalen
09.15-10.45 uur 4H, 4V, 5V: herkansingen SE
10.00-11.00 uur bovenbouw: roosterspreekuur

dinsdag 25 augustus
08.45-09.30 uur: openingsviering voor
leerlingen, ouders/verzorgers en personeel
in de Sint-Martinuskerk te Voorburg
10.10-10.55 uur: mentoruur
11.15 uur: start overige lessen

woensdag 26 augustus
-

donderdag 27 augustus 
6V aardrijkskunde: fietstocht

 vrijdag 28 augustus
-Lesopeningen