Leerlingen en medewerkers van het Sint-Maartenscollege die op school te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen kunnen zich melden bij de vertrouwenspersoon, Frédérique van Riessen, via vertrouwenspersoon@st-maartenscollege.nl. De vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang en biedt begeleiding. 

Frédérique: 'Als je je onveilig of onprettig voelt op school,
kun je bij mij vertrouwelijk je verhaal kwijt. Het kan zijn dat
er sprake is van discriminatie, seksuele intimidatie, pesten,
(verbale) agressie of geweld. Ik luister maar ik oordeel niet.
Ik bekijk of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
en geef informatie over andere mogelijkheden, zoals
mediation of het starten van een klachtenprocedure. Daar
begeleid ik je vervolgens bij, indien nodig.'
 
      

Voor medewerkers bestaat ook de mogelijkheid zich te wenden tot de externe vertrouwenspersoon van Spinoza: mw. Mariska de Jong, 06- 29006976, mariska@msocialwork.nl.