Kwaliteit


Kwaliteitsplan, werkgroep kwaliteit, coaching
Om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren werken wij met een kwaliteitsplan. Hierin staan de belangrijkste zaken omschreven die systematisch en regelmatig worden geëvalueerd, zodat wij continu nagaan of de school waarmaakt wat in het schoolplan en in beleidsvoornemens beloofd wordt. De schoolleiding is verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het kwaliteitsbeleid. In samenwerking met andere scholen wordt gewerkt aan de uitvoering van onderlinge visitatie. Na een grondige zelfevaluatie komt een groep collega’s als ‘critical friends’ de school bezoeken en aan een kritische blik van buiten onderwerpen.

Binnen de school bestaat een werkgroep kwaliteit, waarin naast leden van de schoolleiding ouders zitting hebben. Deze werkgroep volgt de voortgang van een aantal speerpunten binnen het kwaliteitsbeleid.
Kwaliteit van het onderwijs hangt voor een groot deel af van de man of vrouw voor de klas. De wet 'Beroepen in het onderwijs' brengt de competenties van docenten in kaart. De school draagt zorg voor de uitvoering van deze wet. In dit kader worden beginnende docenten begeleid door ervaren coaches. Als onderdeel van deze coaching kunnen video-opnamen gemaakt worden tijdens de lessen.

Studiemiddagen
Docenten scholen zich tijdens meerdere studiemiddagen per jaar over opbrengstgericht werken. In de Maartensacademie leren de docenten van elkaar of van ingehuurde externe professionals. Daarnaast zijn er bijeenkomsten met de docenten van een of meerdere vakken waarin zij de lesplannen, de lessen zelf, de toetsen en de resultaten bespreken. 

Tevredenheidsenquêtes
Het Sint-Maartenscollege houdt jaarlijks een leerlingtevredenheidsenquête, een personeelstevredenheidsenquête en een oudertevredenheidsenquête. In de oudertevredenheidsenquête kunnen ouders/verzorgers hun mening kwijt over tal van onderwerpen die de school betreffen, zoals de communicatie met de school, het mentoraat, de sfeer en het gebouw. De uitkomsten van de enquêtes zijn allereerst van belang voor de schoolleiding, die met kennis van de mening van de ouders/verzorgers beleid kan vernieuwen of bijstellen. Maar ook voor de ouders/verzorgers is het interessant om te zien hoe andere ouders de school waarderen en hoe het Maartens 'scoort' ten opzichte van andere scholen.  

Ouders/verzorgers van leerlingen van het Sint-Maartenscollege kunnen kennisnemen van de resultaten van het laatste oudertevredenheidsonderzoek via deze website: kijkt u bij 'Oudertevredenheidsonderzoek'  onder 'Ouders'.Kwaliteitsrapport

* Zie wat de onderwijsinspectie van onze school vindt.
* Zie welke gegevens de website Scholen op de kaart over het Sint-Maartenscollege biedt.