Gebouw

Het Sint-Maartenscollege is gevestigd in één gebouw aan de Aart van der Leeuwkade 14 in Voorburg. De school is gelegen in een woonwijk in de buurt van het Koningin Julianaplein (winkelcentrum).     

Het gebouw bestaat uit een lange en een korte vleugel van drie verdiepingen, een vleugel met praktijklokalen verdeeld over twee verdiepingen én een lange vleugel van twee verdiepingen van recentere datum. In het gebouw zijn 38 lokalen, 7 praktijklokalen, 2 computerlokalen, 2 gymzalen een studieruimte en een grote collegezaal te vinden. Daarnaast heeft het Sint-Maartenscollege, samen met het Gymnasium Novum, de beschikking over een sporthal; de Novum-Maartenshal staat op eigen terrein achter de school. Op het schoolplein is ook nog een vrijstaande kapel te vinden die dienst doet als muzieklokaal, waardoor er ook naar hartenlust muziek gemaakt kan worden zonder dat het anderen stoort.

De centrale ruimte in de school is de aula. In de aula staan rijen met tafels en stoelen waaraan je kunt eten (pauzes) en werken (tussenuren). In de aula bevindt zich ook het professionele toneel van de school. Hierop worden jaarlijks grote toneelvoorstellingen gehouden. De Maartens-, Kerst-, Paas- en Slotvieringen vinden ook in de aula plaats. Naast de aula vinden we de kantine. Ook hier staan tafels en stoelen. In de kantine is een cateringservice van de firma Van Leeuwen gevestigd. 

In een gemiddeld lokaal staan de bankjes in drie rijen van twee. Voorin de klas hangt vaak een ‘white board' of een ‘smart board’. De vakken tekenen en handvaardigheid beschikken over praktijklokalen die een groepsopstelling hebben.          

De twee computerlokalen van de school zijn vaak in gebruik voor lessen informatiekunde of informatica. Af en toe gebruiken andere vakken ook een computerlokaal, maar aangezien de leerlingen ook een eigen Chromebook in hun bezit hebben is dit niet vaak meer nodig. Er zijn ook nog diverse laptopkarren, waarin 30 chromebooks klaarstaan voor gebruik in de klas. In de studieruimte kunnen leerlingen zelfstandig werken in tussenuren (vooral bovenbouw) of boeken lenen. De studieruimte beschikt over een paar honderd boeken en diverse abonnementen op verschillende (vak)tijdschriften. Daarnaast staat er ook een kopieermachine ter beschikking voor de leerlingen; zij kunnen hier met een kopieerkaart (tegen betaling) gebruik van maken.

De collegezaal is het grootste lokaal van de school; hier kunnen 60 leerlingen zitten. Deze zaal wordt vooral gebruikt voor het afnemen van proefwerken en schoolexamens (bovenbouw). Op dezelfde gang is ook ons stiltecentrum te vinden. Deze ruimte is beschikbaar voor alle leerlingen die zich even aan de drukte willen onttrekken voor een moment van bezinning. 
         
Het Sint-Maartenscollege beschikt over een eigen fietsenstalling. Deze fietsenstalling heeft een omheining en cameratoezicht. Voor de brugklassers is er een speciaal vak gereserveerd waardoor zij niet de hoge plekken in de stalling hoeven te gebruiken. Ook hebben een aantal brugklassen een fietsenstalling op het schoolplein.

Leerlingen komen de school binnen via de fietsenstalling aan de Marcellus Emantslaan of via het schoolpein aan de Aart van der Leeuwkade. Bij binnenkomst komen alle leerlingen langs de conciërge. Hier moeten te laat briefjes worden gehaald door leerlingen die te laat in de les arriveren. Deze leerlingen moeten dan overigens de volgende dag om 08.00 uur op school zijn.