Inloggen    |   contact  
Contact

      Sint-Maartenscollege
      Aart van der Leeuwkade 14 
      2274 KX  VOORBURG
      tel:  070 - 386 72 72
      fax: 070 - 387 72 75
      e-mail voor absentie leerlingen:
      absentie@st-maartenscollege.nl
      e-mail school (administratie):

     info@st-maartenscollege.nl
     e-mail website (P.N. van der Burg):
     vdb@st-maartenscollege.nl 


     Wachtwoord wijzigen


   Vacatures   
  Gezonde kantine

 

Welkom
Sint-Maartenscollege, Voorburg  Rooms-katholieke scholengemeenschap
voor 
mavohavoatheneumgymnasium en tweetalig vwo


Respectvol, kansrijk en uitdagend


Actueel


Zeilproject voor tweede klassen
In de week van 26 september tot en met 30 september 2016 zal het jaarlijkse zeilproject voor alle tweede klassen plaatsvinden. In deze week verblijven de tweedeklassers twee en een halve dag op originele 'platbodems'. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal er gevaren worden op het IJsselmeer en/of de Waddenzee. Op de dinsdag of donderdag in deze week zullen de leerlingen aan de slag gaan met het zeilproject op school. Tijdens dit project staat uiteraard het zeilen centraal, maar zal er ook aandacht zijn voor milieuaspecten.
 
Een brief over het zeilproject heeft u op de voorlichtingsavond van 5 september jl. gekregen. U kunt ook alvast het een en ander bekijken (en downloaden) via de knop 'ouders' (aan de rechterkant) en daarna onder de knop 'Brieven, boekjes en documenten' (aan de linkerkant). Hier staan onder andere: de reeds verstrekte informatiebrief, de paklijst en de bootindeling per klas. Op de site van de Friese Vloot kunt u in de meeste gevallen “live” de boot volgen, waarop uw zoon of dochter zit. 


       
Afscheid Thijs Veraart

Op vrijdag 23 september werd afscheid genomen van Thijs Veraart. Na bijna 30 jaar (waarvan 11 als rector) te hebben gewerkt op het Sint-Maartenscollege werd Thijs met ingang van het huidige schooljaar de nieuwe rector van Gymnasium Novum (onze buren). Collega's, oud-collega's, vrienden en kennissen kwamen met mooie woorden en cadeaus. Daarnaast werd er ook teruggekeken op de optredens van Thijs tijdens Spotlight (o.a. als Jan Wolkers en een kerstengel).


         
Bezoek aan het Archeon door 1G1 en 1T1

Speerwerpen, vertoeven in het badhuis en de arena bezoeken voor een bloederige voorstelling. Het was dagelijkse kost voor de Romeinen. Op woensdag 21 september mochten de leerlingen van het Maartens dit alles meemaken, terwijl ze een dagje Romein waren. Een grote touringcar bracht de brugklassen tweetalig vwo en gymnasium naar het Archeon, te Alphen aan de Rijn. Daar is een fictief Romeins stadje nagebouwd, genaamd Trajectum ad Rhenum. 


Het stadje bevat alle elementen van een Romeinse stad die de leerlingen hebben geleerd gedurende de afgelopen maand: templum (tempel), domus (huis), forum (plein), thermae (badhuiscomplex)en een grote arena.
 Niet alleen mochten de leerlingen door de stad dwalen, ze
deden mee aan activiteiten en kregen een rondleiding. De grootste hilariteit werd bereikt in een wedstrijd ‘’dronkenmannetje’’. De Romeinen hielden namelijk wel van wat wijn en het gevolg van dergelijk drankgebruik werd nagebootst met een estafette.
De leerlingen moesten tien rondjes om een stok draaien en daarna naar de volgende teamgenoot rennen om deze af te tikken, voor zover het rennen nog lukte... Echter, na wat
 ploffen in het zand waren er toch triomfators!  


 

De dag werd afgesloten door een spannende voorstelling in de Arena. Onze eigen huis-Gladiator, meneer Huisman, werd naar voren geroepen om mee te doen. Hij werd omgedoopt tot Brutus, een wat makkelijkere naam om te roepen bij het juichen. Brutus streed geweldig mee, maar hij mocht niet winnen. Nou was het gebruik bij Romeinse gladiatoren gevechten, dat het publiek bepaalde of de gladiator die verloren heeft, blijft leven of niet. De Maartens leerlingen hadden weinig medelijden met hun docent en hielden hun duim omlaag bij het oordeel. Jammer voor Brutus, maar de leerlingen leken tevreden. Wat mij betreft, een geslaagde (Romeinse) dag!    
Gers Pardoel op school!

Op dinsdag 13 september jl. was Gers Pardoel aanwezig bij de muzieklessen van 2M1 en 2H2. Hij bezocht onze school ter gelegenheid van de schenking van de firma Ableton. Deze firma heeft elektronische muziekapparatuur (de zogenaamde 'push-1') gratis ter beschikking gesteld aan het onderwijs. Gelukkig is het Sint-Maartenscollege één van de 23 Nederlandse scholen die in de prijzen zijn gevallen. Hierdoor kunnen de leerlingen gebruikmaken van professionele DJ-apparatuur tijdens de muzieklessen.


       

De brugklassers hebben hun draai gevonden op het Maartens.  
De Brugklaswendagen stonden in het teken van de Cito-toetsen, uitleg over de mediatheek, uitleg over Magister en de elo (elektronische leeromgeving), de Eurofit-test en kennismakingsactiviteiten met de mentoren.


Als afsluiting van deze Brugklaswendagen was er een disco in de kantine van de school. De DiscoCrew Drive-in Show uit Den Haag was ingehuurd voor licht en geluid, waarbij de brugklassers en de mentoren er met elkaar een geweldig feest van maakten. Telefoons werden opgeborgen in de lockers, waardoor de bruggers en de mentoren ook écht kennis met elkaar konden maken.

Het wordt een mooi schooljaar!


        
Digitale facturatie via WisCollect
Tot op heden bent u van onze school gewend facturen voor schoolbijdragen, zoals de ouderbijdrage, reizen of activiteiten, per post te krijgen. Vanaf schooljaar 2016/2017 (per 1 augustus 2016) zullen wij als school gebruik gaan maken van digitaal factureren via WisCollect.

 
De factuur ontvangt u via de mail met daarin een link naar een webportal, waarin uw eigen gegevens beschikbaar zijn en u altijd inzicht heeft in de te betalen en betaalde schoolbedragen. U kunt dan direct via Ideal betalen dan wel kiezen voor betalingen in termijnen. We hopen u hiermee als ouder te kunnen ondersteunen en meer inzicht te geven. 
Start schooljaar en openingsviering 2016-2017

Op dinsdag 23 augustus begon het schooljaar 2016-2017 met de traditionele openingsviering in de Sint-Martinuskerk. De nieuwe brugklassers waren al een dag eerder begonnen. Zij leerden elkaar en de mentor kennen tijdens de kennismakingsdag op maandag. Wij wensen alle leerlingen en personeelsleden een mooi en vooral succesvol schooljaar toe! 


     
In memoriam: Willem Bol

Op 18 augustus jl. overleed op 64-jarige leeftijd
Willem Bol, 
onze oud-medewerker van de Biesieklette. 


Willem was vooral voor de conciërges een grote steun      

en heeft zich in korte tijd geliefd gemaakt bij zowel 

het personeel als de leerlingen van ons college. 


Wij wensen de familie en andere nabestaanden veel
sterkte in de komende tijd.
 
Gymspullen, s
choolboeken  en andere leermiddelen 2016-2017 
Op vrijdag 19 augustus (onderbouw) en maandag 22 augustus (bovenbouw) moeten de pakketten met schoolboeken en andere leermiddelen worden afgehaald in de Maartenshal naast de school (entree via de fietsenstalling). 

Het afhaalschema staat in de brochure Leermiddelen 2016-2017.             
                           
Gymspullen kunnen worden gekocht bij Sport 2000,                   
Koningin Julianaplein 14 in Voorburg  
(donkerblauw broekje en lichtblauw T-shirt / lichtblauwe polo).


Definitieve examenuitslag
Nu ook de uitslag van het tweede tijdvak van het examen
bekend is, zijn dit de uiteindelijke slagingspercentages:
 
  mavo
  97%  (84 van de   87 leerlingen geslaagd)
  havo   93%  (94 van de 101 leerlingen geslaagd)
  vwo    97 % (69 van de   71 leerlingen geslaagd).
 
'Een fantastisch resultaat waar we zeer trots op mogen
zijn', aldus een tevreden rector. 
            
      
  


 Examenuitslag!

Het Sint-Maartenscollege feliciteert alle eindexamenleerlingen die geslaagd zijn en wenst de leerlingen die herexamen gaan doen heel veel succes.

Van de afdeling mavo slaagde 94% van de leerlingen in één keer (kan nog 97 % worden), van de afdeling havo 87% (kan nog boven de 90% uitkomen) en van de afdeling vwo 91 % (kan nog 94% worden). Op het gymnasium slaagde 100% van de leerlingen. De afdelingsleider mavo legt uit dat je je voorlopige cijferlijst altijd goed moet controleren.
 


De afdelingsleider havo spreekt haar geslaagde leerlingen toe. De rector kijkt tevreden toe. 
 
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

Weekagenda


maandag 26 september 

- stageweek 3 mavo

- zeilproject tweede klassen

- SE 2 voor 4 mavo (periode 1)


dinsdag 27 september

- stageweek 3 mavo

- zeilproject tweede klassen

- SE 2 voor 4 mavo (periode 1)


woensdag 28 september

- stageweek 3 mavo

- zeilproject tweede klassen

- SE 2 voor 4 mavo (periode 1)


donderdag 29 september

- stageweek 3 mavo

- zeilproject tweede klassen

- SE 2 voor 4 mavo (periode 1)


vrijdag 30 september

- stageweek 3 mavo

- zeilproject tweede klassen

- SE 2 voor 4 mavo (periode 1)

   

Lesopeningen