Inloggen    |   contact  
Contact

      Sint-Maartenscollege
      Aart van der Leeuwkade 14 
      2274 KX  VOORBURG
      tel:  070 - 386 72 72
      fax: 070 - 387 72 75
      e-mail voor absentie leerlingen:
      absentie@st-maartenscollege.nl
      e-mail school (administratie):

     info@st-maartenscollege.nl
     e-mail website (P.N. van der Burg):
     vdb@st-maartenscollege.nl 


     Wachtwoord wijzigen


   Vacatures   
  Gezonde kantine

 

Welkom
Sint-Maartenscollege, Voorburg  Rooms-katholieke scholengemeenschap
voor 
mavohavoatheneumgymnasium en tweetalig vwo


Respectvol, kansrijk en uitdagend


Actueel

Kaarslichtconcert 2016

Op dinsdag 6 december laten leerlingen en personeelsleden tijdens het Kaarslichtconcert weer zien hoeveel muzikaal talent er op het Maartens is. 

Deze sfeervolle avond voor (akoestische) lichte en klassieke muziek begint om 19.30 uur. 


Kaarten voor het Kaarslichtconcert kosten 2,50 euro en zijn te verkrijgen bij mw. Scholten of dhr. Huisman of te bestellen door een mail te sturen aan dhr. Huisman (hsm@st-maartenscollege.nl). 
 TU Delft op bezoek bij 3 vwo
Op dinsdag 29 november jl. kwam de TU Delft op bezoek bij 3 vwo. Onze leerlingen komen hiermee in aanraking met het echte 'Bèta-onderwijs' van deze universiteit. Er waren workshops waarbij de leerlingen bruggen moesten bouwen, technisch Lego moesten programmeren en een vliegtuigje van hout zover mogelijk moesten laten vliegen. De workshops werden gegeven door studenten van de TU Delft (o.a. bouwkunde). De leerlingen in 3 vwo kiezen in de komende weken hun vakkenpakket voor de bovenbouw; mede hierdoor weten zij iets beter of een technische studie iets voor hen is.

        
Maartensdag en schoolfeest op de ijsbaan

Op vrijdag 18 november jl. werd de jaarlijkse Maartensdag gehouden. Leerlingen zaten bijeen in de aula voor de Maartensviering, lieten hun spellingskwaliteiten zien bij het Maartensdictee en konden 's avonds schaatsen bij het schoolfeest in Leidschenhage. De brugklassers hadden ook hun paaltrefbaltoernooi. Bij de jongens was er een eerste plaats voor 1T1, de tweede plaats voor 1MH1 en de derde plaats was voor 1G1. De eindstand bij de meisjes was 1 - 1HA2, 2 - 1MH3 en 3 - 1HA3. 


         
 
MAARTENSDICTEE 2016

Bij kansrijk onderwijs hoort aandacht voor taal en taalverzorging. Een werkstuk vol taalfouten betekent immers een lager cijfer. Maar ook na school blijft taalverzorging belangrijk: een goed verzorgde sollicitatiebrief gooit tenslotte hogere ogen dan een brief met fouten.

Vandaar dat alle leerlingen vrijdag 18 november tijdens het 5e uur zich weer buigen over de voorronde van het Maartensdictee. De beste spellers per klas gaan door naar de finale op 2 december en maken kans op de titel 'beste speller van een jaarlaag' of zelfs 'beste speller van het Sint-Maartenscollege'. 
   

 

Natuurlijk spel je niet alleen zo goed mogelijk voor de eer, maar ook om kans te maken op de prijzen voor beste spellers. Dit jaar zal het dictee van de finale op 2 december worden voorgelezen door onze nieuwe rectrix, mevrouw Augustijn.
Uitreiking IB-diploma, 6 tvwo 2015-2016

Op vrijdagavond 4 november kregen de leerlingen van 6 tweetalig vwo hun IB diploma uitgereikt. Leerlingen, ouders en collega's kwamen in de kantine bijeen om deze mijlpaal te vieren. Naast hun reguliere vwo-diploma hebben deze leerlingen nu ook hun IB-diploma binnen. Er waren toespraken van mevrouw Ten Bosch (coördinator tvwo) en mevrouw Hemelsoet (docent Engels). Het was ook leuk om de verhalen van de oud-leerlingen te horen over hun nieuwe studies. Ook bleek dat veel opleidingen deels of volledig in het Engels worden gegeven, waarmee onze oud-leerlingen dus een aanzienlijke voorsprong hebben. 


      
Internationalisering voor 4 vwo

Eind oktober waren onze leerlingen uit 4 vwo bezig met Internationalisering. In het kader van dit uitwisselingsproject verbleven zij in gastgezinnen in Spanje, Oostenrijk of Slovenië. De leerlingen van de buitenlandse scholen komen in het voorjaar een week over naar Nederland. Via deze link ziet u een voorbeeld van het project op de school in Slovenië.


        

Het Maartens wint het Interscolair Voetbaltoernooi!

Het Sint-Maartenscollege heeft de wisselbeker van het Interscolair Voetbaltoernooi gewonnen. Op dit toernooi streden de middelbare scholen uit Leidschendam-Voorburg tegen elkaar in meerdere teams. Het brugklasteam jongens behaalde de 2e plaats en de meisjes werden uiteindelijk 5e. De jongens uit de derde/vierde klas wonnen hun toernooi. Het schoolteam van de jongens eindigde op de 4e plaats en de meisjes zelfs op de 3e plaats.

Uiteindelijk bleken al deze scores genoeg te zijn voor de totale overwinning. Hierdoor is de wisselbeker in het schooljaar 2016-2017 op het Maartens te bewonderen.

 

 Meld je aan voor het Kaarslichtconcert 2016
Bespeel je een muziekinstrument? Kun je heel mooi zingen? Zoek je ook nog een podium om je talenten te laten klinken? Meld je dan aan voor het Kaarslichtconcert op 6 december 2016. 

Het Kaarslichtconcert is hét moment waarop je - onversterkt - in een sfeervolle setting aan het publiek je kunsten kunt laten horen. Aanmelden kan door bij mevrouw Scholten (227) of dhr. Huisman (314) een formulier op te halen en in te vullen.


     
Zeilproject voor tweede klassen
In de week van 26 september tot en met 30 september 2016 vond het jaarlijkse zeilproject voor alle tweede klassen plaats. In deze week verbleven de tweedeklassers twee en een halve dag op originele 'platbodems' op de Waddenzee. Op de dinsdag en donderdag in deze week werkten de leerlingen aan het zeilproject op school. Tijdens dit project stond uiteraard het zeilen centraal, maar was er ook aandacht voor milieuaspecten. Vooral de leerlingen die de eerste periode gingen zeilen hadden schitterend weer. Leerlingen en begeleiders hebben weer genoten van een paar dagen op de Waddenzee. 

 
       
Afscheid Thijs Veraart

Op vrijdag 23 september werd afscheid genomen van Thijs Veraart. Na bijna 30 jaar (waarvan 11 als rector) te hebben gewerkt op het Sint-Maartenscollege werd Thijs met ingang van het huidige schooljaar de nieuwe rector van Gymnasium Novum (onze buren). Collega's, oud-collega's, vrienden en kennissen kwamen met mooie woorden en cadeaus. Daarnaast werd er ook teruggekeken op de optredens van Thijs tijdens Spotlight (o.a. als Jan Wolkers en een kerstengel).


         
Bezoek aan het Archeon door 1G1 en 1T1

Speerwerpen, vertoeven in het badhuis en de arena bezoeken voor een bloederige voorstelling. Het was dagelijkse kost voor de Romeinen. Op woensdag 21 september mochten de leerlingen van het Maartens dit alles meemaken, terwijl ze een dagje Romein waren. Een grote touringcar bracht de brugklassen tweetalig vwo en gymnasium naar het Archeon, te Alphen aan de Rijn. Daar is een fictief Romeins stadje nagebouwd, genaamd Trajectum ad Rhenum. 

Het stadje bevat alle elementen van een Romeinse stad die de leerlingen hebben geleerd gedurende de afgelopen maand: templum (tempel), domus (huis), forum (plein), thermae (badhuiscomplex)en een grote arena.
 Niet alleen mochten de leerlingen door de stad dwalen, ze
deden mee aan activiteiten en kregen een rondleiding. De grootste hilariteit werd bereikt in een wedstrijd ‘’dronkenmannetje’’. De Romeinen hielden namelijk wel van wat wijn en het gevolg van dergelijk drankgebruik werd nagebootst met een estafette.
De leerlingen moesten tien rondjes om een stok draaien en daarna naar de volgende teamgenoot rennen om deze af te tikken, voor zover het rennen nog lukte... Echter, na wat
 ploffen in het zand waren er toch triomfators!  


 

De dag werd afgesloten door een spannende voorstelling in de Arena. Onze eigen huis-Gladiator, meneer Huisman, werd naar voren geroepen om mee te doen. Hij werd omgedoopt tot Brutus, een wat makkelijkere naam om te roepen bij het juichen. Brutus streed geweldig mee, maar hij mocht niet winnen. Nou was het gebruik bij Romeinse gladiatoren gevechten, dat het publiek bepaalde of de gladiator die verloren heeft, blijft leven of niet. De Maartens leerlingen hadden weinig medelijden met hun docent en hielden hun duim omlaag bij het oordeel. Jammer voor Brutus, maar de leerlingen leken tevreden. Wat mij betreft, een geslaagde (Romeinse) dag!    


Gers Pardoel op school!

Op dinsdag 13 september jl. was Gers Pardoel aanwezig bij de muzieklessen van 2M1 en 2H2. Hij bezocht onze school ter gelegenheid van de schenking van de firma Ableton. Deze firma heeft elektronische muziekapparatuur (de zogenaamde 'push-1') gratis ter beschikking gesteld aan het onderwijs. Gelukkig is het Sint-Maartenscollege één van de 23 Nederlandse scholen die in de prijzen zijn gevallen. Hierdoor kunnen de leerlingen gebruikmaken van professionele DJ-apparatuur tijdens de muzieklessen.


       De brugklassers hebben hun draai gevonden op het Maartens.  
De Brugklaswendagen stonden in het teken van de Cito-toetsen, uitleg over de mediatheek, uitleg over Magister en de elo (elektronische leeromgeving), de Eurofit-test en kennismakingsactiviteiten met de mentoren.

Als afsluiting van deze Brugklaswendagen was er een disco in de kantine van de school. De DiscoCrew Drive-in Show uit Den Haag was ingehuurd voor licht en geluid, waarbij de brugklassers en de mentoren er met elkaar een geweldig feest van maakten. Telefoons werden opgeborgen in de lockers, waardoor de bruggers en de mentoren ook écht kennis met elkaar konden maken.

Het wordt een mooi schooljaar!


        
Digitale facturatie via WisCollect
Tot op heden bent u van onze school gewend facturen voor schoolbijdragen, zoals de ouderbijdrage, reizen of activiteiten, per post te krijgen. Vanaf schooljaar 2016/2017 (per 1 augustus 2016) zullen wij als school gebruik gaan maken van digitaal factureren via WisCollect.

 
De factuur ontvangt u via de mail met daarin een link naar een webportal, waarin uw eigen gegevens beschikbaar zijn en u altijd inzicht heeft in de te betalen en betaalde schoolbedragen. U kunt dan direct via Ideal betalen dan wel kiezen voor betalingen in termijnen. We hopen u hiermee als ouder te kunnen ondersteunen en meer inzicht te geven. 
Start schooljaar en openingsviering 2016-2017

Op dinsdag 23 augustus begon het schooljaar 2016-2017 met de traditionele openingsviering in de Sint-Martinuskerk. De nieuwe brugklassers waren al een dag eerder begonnen. Zij leerden elkaar en de mentor kennen tijdens de kennismakingsdag op maandag. Wij wensen alle leerlingen en personeelsleden een mooi en vooral succesvol schooljaar toe! 


     
In memoriam: Willem Bol

Op 18 augustus jl. overleed op 64-jarige leeftijd
Willem Bol, 
onze oud-medewerker van de Biesieklette. 


Willem was vooral voor de conciërges een grote steun      

en heeft zich in korte tijd geliefd gemaakt bij zowel 

het personeel als de leerlingen van ons college. 


Wij wensen de familie en andere nabestaanden veel
sterkte in de komende tijd.
 
Gymspullen, s
choolboeken  en andere leermiddelen 2016-2017 
Op vrijdag 19 augustus (onderbouw) en maandag 22 augustus (bovenbouw) moeten de pakketten met schoolboeken en andere leermiddelen worden afgehaald in de Maartenshal naast de school (entree via de fietsenstalling). 

Het afhaalschema staat in de brochure Leermiddelen 2016-2017.             
                           
Gymspullen kunnen worden gekocht bij Sport 2000,                   
Koningin Julianaplein 14 in Voorburg  
(donkerblauw broekje en lichtblauw T-shirt / lichtblauwe polo).


Definitieve examenuitslag
Nu ook de uitslag van het tweede tijdvak van het examen
bekend is, zijn dit de uiteindelijke slagingspercentages:
 
  mavo
  97%  (84 van de   87 leerlingen geslaagd)
  havo   93%  (94 van de 101 leerlingen geslaagd)
  vwo    97 % (69 van de   71 leerlingen geslaagd).
 
'Een fantastisch resultaat waar we zeer trots op mogen
zijn', aldus een tevreden rector. 
            
      
  

Weekagenda


maandag 5 december

- herkansingen SE voor 5 havo en 6 vwo

- leerlingen na 5e uur vrij i.v.m.

  rapportvergaderingen

- basketbaltoernooi jongens 3e klas

   (na 5e uur)

dinsdag 6 december

- herkansingen SE voor 5 havo en 6 vwo

- leerlingen na 5e uur vrij i.v.m.

  rapportvergaderingen

- basketbaltoernooi meisjes 3e klas

   (na 5e uur)

- studievoorlichting 4 havo (13.00 - 15.00 uur)

- uiterlijk om 16.30 uur het rooster voor

   de tafeltjesavond (via de mail/Magister)

- Kaarslichtconcert, aanvang 19.30 uur (aula)


woensdag 7 december

- Dans de school door;

   3 mavo (13.30 - 14.05 uur)

   4 havo en 4 vwo (14.05 - 15.45 uur)

donderdag 8 december

- tafeltjesavond 18.30 - 22.30 uur

vrijdag 9 december

- studiebeurs West voor 3 en 4 mavo
Lesopeningen