MAVO

De mavo (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs) op het Sint-Maartenscollege heeft een driejarige onderbouw en een examenklas. De leerlingen komen in de regel via een mavo/havo-brugklas in 2 mavo. Mevrouw A.S. van Ruiten  is de coördinator mavo. In 3 mavo kiezen de leerlingen hun profiel (Zorg en Welzijn, Economie, Groen of Techniek) binnen de opleiding vmbo-t (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, theoretische leerweg) die op de afdeling mavo wordt aangeboden. In de derde klas volgen zij nog alle vakken (met extra uren voor de profielvakken) en in de derde klas kiezen zij hun vakkenpakket (7 vakken) na een intensief beroepskeuzeproject (stage, praktische profieloriëntatie). De decaan mavo is mevrouw M. Ensing. 

Mevrouw H.M. de Vlaam is afdelingsleider mavo. Zij is verantwoordelijk voor de mavo-afdeling. Als afronding van de onderbouw mavo gaan onze leerlingen naar de Belgische Ardennen voor een survivalweek.

In 4 mavo staat het hele jaar vooral in het teken van het (school)examen, maar er wordt ook een profielwerkstuk gemaakt. Daarnaast zijn de leerlingen, onder leiding van de decaan, intensief bezig met het kiezen van hun vervolgstudie. Het Sint-Maartenscollege stimuleert de mavo-leerlingen om na hun diploma door te gaan op de havo. Doorgaans stroomt 30 tot 40 % van het aantal geslaagden op het Sint-Maartenscollege door naar 4 havo. De meeste leerlingen gaan door naar het mbo (roc, niveau 4) waarmee wij goede contacten onderhouden.

Het Sint-Maartenscollege heeft de afdeling mavo niet weggestopt in een apart gebouw. Mavo-, havo- en vwo-leerlingen krijgen les van dezelfde docenten, in dezelfde school. De afdelingen mavo, havo en vwo zijn ongeveer even groot. Dat zorgt voor een prima sfeer. MAVO-plus

 De ‘plus’ van onze mavo is terug te vinden in een aantal onderwijskundige keuzes. De leerlingen kiezen voor een van de profielen Zorg & Welzijn, Economie, Techniek of Groen, maar zij volgen in 3 mavo nog bijna alle vakken. Dit zorgt voor een stevige basis in 4 mavo.  Projectmatig worden vaardigheden die nodig zijn voor het examen getraind. 

De ‘plus’ is ook terug te vinden in de begeleiding. Elke leerling heeft een mentor, die hem op het gebied van de studie én op het persoonlijke vlak begeleidt. Doorstroming naar de mavo is een ander kenmerk van de ‘plus’. Vanuit de mavo/havo-brugklas wordt doorstromen naar 2 havo gestimuleerd.

Na 4 mavo blijft doorstroming naar de havo mogelijk uit alle vier de profielen. Het beleid van ons college richt zich op een doorstromingspercentage dat ruim boven het landelijk gemiddelde ligt en dit beleid wordt ook waargemaakt. De laatste jaren ligt het percentage opstromers zo’n 20% boven het landelijk gemiddelde. Wel moet vanzelfsprekend voldaan worden aan de doorstroomcriteria.

De 'plus' staat ook voor de mogelijkheid om in zeven vakken examen te doen. Met zeven eindexamenvakken is de kans op een succesvolle vervolgopleiding (mbo of bovenbouw havo) veel groter. Ook wordt de slagingskans vergroot.

Maar ook de aandacht voor de zogenaamde doorlopende leerlijn is terug te vinden in de ‘plus’ van onze mavo. De doorstroom naar het mbo moet immers zo soepel mogelijk verlopen en leerlingen in 4 mavo moeten weten hoe het mbo werkt en wat ze op het mbo kunnen verwachten. Het profielwerkstuk over hun vervolgopleiding presenteren zij aan elkaar en aan de leerlingen in 3 mavo zodat deze leerlingen kunnen zien wat van hen volgend schooljaar verwacht wordt.

De ‘plus’ proberen wij ook te realiseren in de lessen via afwisselende werkvormen, waarbij vaardigheden worden geoefend en stapsgewijs steeds zelfstandiger wordt gewerkt. Het hoogtepunt voor veel mavo-leerlingen is de Ardennenreis in 3 mavo. Een survival van een week waarbij groepsvorming en het verleggen van grenzen belangrijk zijn, met een examenjaar voor de boeg.