Medezeggenschapsraad

Een aantal keren per jaar komt de kerndirectie van de school samen met de medezeggenschapsraad van het Sint-Maartenscollege bijeen. De MR bestaat uit een personeels-, ouder- en leerlinggeleding. 

U kunt de secretaris van de MR een e-mail sturen via deze link: e-mail MR

Op dit moment zitten de volgende personen in de MR:

Personeel:
K. Prick (voorzitter) - prc@st-maartenscollege.nl
J. Mud (secretaris) - mud@st-maartenscollege.nl
Mw. B. Koppe  - kpp@st-maartenscollege.nl

Ouders:
mw. K. Kleine
E. Korving

Leerlingen:
S. d'Hamecourt
M. Visser

GMR-leden:
M. van Rest