Schoolbijdrage

Iedere school krijgt van de rijksoverheid geld om de basis van het onderwijs te bekostigen. Op het Maartens zijn we er trots op dat we hiernaast nog veel meer voor onze leerlingen organiseren. Om dat te kunnen bekostigen, vragen we aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Om de voorgenomen activiteiten te kunnen uitvoeren, is het van groot belang dat de bijdrage betaald wordt. 

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor uitgaven op de volgende gebieden: veiligheid (zoals het toezicht in de fietsenstalling), onderwijs en zorg (zoals extra hulp- en leermiddelen), identiteit en cultuur (zoals toneel, vieringen en excursies)  en communicatie (zoals de activiteiten van de ouderraad). 

Zonder de ouderbijdrage kunnen op school de extra activiteiten niet georganiseerd worden. We vinden het feit dat op het Maartens bovengemiddeld veel ouders bereid en in staat zijn de ouderbijdrage te betalen erg prettig. Ik hoop daarom dat ook volgend schooljaar zoveel mogelijk ouders bereid zijn de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 165 sinds het schooljaar 2022 – 2023. Voor gezinnen met meerdere kinderen bij ons op school is er een kortingsregeling. U ontvangt uiterlijk in de maand november een verzoek tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Het innen zal gebeuren via het administratieprogramma WIS collect.

Stichting Leergeld
Het kan voorkomen dat u door financiële problemen bepaalde schoolkosten niet kunt betalen. In zo'n geval kunt u een beroep doen op stichting Leergeld in uw gemeente (https://www.leergeld.nl/leidschendamvoorburg/ of https://www.leergelddenhaag.nl/). Zij helpen niet alleen bij schoolse zaken, maar bij veel meer dat te maken heeft met ondersteuning voor uw kind. Neemt u in het geval van financiële problemen ook contact op met mevrouw Baloriano (blr@st-maartenscollege.nl).Schoolboeken

Het Sint-Maartenscollege heeft de schoolboekenleverantie al jaren in eigen beheer. De schoolboeken worden door de school in bruikleen aan de leerlingen verstrekt. Het boekenpakket bestaat in ieder leerjaar uit tekst- en werkboeken. Per boek staat er aangegeven (voorin) of er wel of niet in het boek geschreven mag worden.

Wij vragen een eenmalige borgsom van € 150,- voor alle schooljaren waarin de leerling op school zit. Eventuele schade wordt verrekend met deze borg. Aan het eind van de schoolloopbaan wordt de (resterende) borgsom teruggestort. De bruikleenvoorwaarden worden bij de levering van de boeken verstrekt.