Bezoek aan de rechtbank

18 oktober 2022
Voor het vak maatschappijleer brengen de leerlingen van 4 havo en 4 vwo een bezoek aan de rechtbank. Op de publieke tribune wonen zij een of meerdere rechtszaken bij. Van te voren weten ze niet waar de zaak over gaat, waardoor de leerlingen het neutraal kunnen volgen. Na afloop discussiëren ze met elkaar of ze het met de rechter of de officier van justitie eens zijn.  
Media
  • 20221017_104620 1