Gesprek met de minister

31 oktober 2023
Op donderdag 26 oktober jl. heeft demissionair minister voor Primair en Voortgezet
onderwijs Mariëlle Paul het Sint-Maartenscollege in Voorburg bezocht om in gesprek te
gaan met leerlingen en docenten over het conflict tussen Israël en Hamas.

Het conflict tussen Hamas en Israël zorgt ook in Nederland voor maatschappelijke onrust.
Zowel in de politiek als in de maatschappij leidt dit tot spanning. De onrust komt ook de
scholen binnen. Het conflict kan heel verschillende, heftige reacties oproepen bij leerlingen
en tot spanning leiden in de klas.

Vanwege het slepende conflict zit de minister wekelijks bij de veiligheidsraad. Vandaaruit is
de wens en noodzaak ontstaan om werkbezoeken te brengen aan scholen. Door in gesprek
te gaan met leerlingen en docenten wil de minister meer gevoel krijgen bij de uitstraling van
het conflict en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. Het gesprek ging niet over wie voor
en tegen is, maar hoe leerlingen er op school mee omgaan, hoe ze er thuis mee omgaan en
wat zij ervan merken op school of in hun directe omgeving. De vraag 'wat leeft er nu' stond
centraal.

In een intieme setting is zij, samen met een beleidsmedewerker van OCW, in gesprek gegaan
met zeven bovenbouwleerlingen van het Maartens onder leiding van Jochem Mud,
coördinator bovenbouw vwo in aanwezigheid van de rector, Ajolt Elsakkers. De minister gaf
na afloop van het gesprek aan dat zij een heel positief gevoel heeft overgehouden aan het
gesprek. “Ik merkte dat leerlingen met een heel verschillende achtergrond heel goed in staat
zijn om met elkaar het gesprek te voeren”.

De leerlingen vonden het heel bijzonder om op deze manier met een minister in gesprek te
kunnen gaan. “Iedereen was heel respectvol.” “Het blijft toch een gevoelig onderwerp, maar
op school lukt het wel om erover te praten.”
Media
  • IMG_1543
  • IMG_1549
  • IMG_1562