Vieringen

Het Sint-Maartenscollege is een scholengemeenschap met een Rooms-katholieke identiteit. Het schooljaar bevat daarom een aantal vieringen die voor de leerlingen verplicht zijn. In de R.K. Sint-Martinuskerk in Voorburg en in de aula vinden deze vieringen plaats onder leiding van de schoolpastor (en tevens godsdienstdocent) de heer Nek en godsdienstdocent mevrouw Passchier. Tijdens deze vieringen zijn onze leerlingen van harte uitgenodigd om muzikaal of anderszins hun bijdrage te leveren.       

Openingsviering
Aan het begin van het schooljaar openen we het jaar traditiegetrouw in de bovengenoemde kerk in Voorburg. Op de eerste lesdag van het jaar worden de eerste twee lesuren gebruikt om met elkaar het schooljaar te openen. Voor nieuwe brugklassers is deze viering verplicht, maar ook de ouderejaars zijn van harte welkom.

Sint-Maarten
De viering van Sint-Maarten (11 november) is voor onze school uiteraard van groot belang. In deze viering herdenken we dat onze patroonheilige zijn mantel deelde met een arme bedelaar. Bij deze viering hoort ook het Maartensdictee (de jaarlijkse sponsoractie voor een goed doel) en het eerste schoolfeest.

Kerstviering
De kerstviering staat natuurlijk in het teken van de geboorte van Jezus Christus. Ook gebruiken de godsdienstdocenten deze viering als een moment van bezinning zo halverwege het schooljaar. Zo vlak voor de kerstvakantie is het goed om terug te kijken op het afgelopen jaar en plannen te maken voor het nieuwe jaar.

Paasviering
Tijdens de Paasviering staan wij met elkaar stil bij het lijden en sterven van Jezus en bij Zijn opstanding uit de dood. Alle jaarlagen maken deze vieringen mee in de aula van onze school. Ook bij de Paasviering wordt er gecollecteerd voor een goed doel.

Examenviering
Elk jaar vlak voor de examens vragen wij in een examenviering om hulp bij het examen. We staan stil bij een voltooide schoolperiode en dank wij voor alles dat we hebben mogen ervaren. Symbolisch nemen we de goede herinneringen mee.

Slotviering
In de laatste lesweek sluiten we het schooljaar af met een viering. Zo vlak voor de eindproefwerkweek is het goed om even stil te staan bij het afgelopen jaar en je voor te bereiden op de proefwerken die nog komen. Na deze proefwerkweek en het laatste schoolfeest krijgen de leerlingen hun eindrapport en begint de zomervakantie.