Visie

Dit schoolplan is een uitgebreid gezamenlijk traject geschreven door leerlingen, ouders en medewerkers. Samen hebben we de drie speerpunten voor de periode 2020-2024 bepaald:

Brede vorming: leerlingen ontwikkelen zich tot de beste versie van zichzelf. Hierbij leren ze zichzelf kennen, leren ze eigen verantwoordelijkheid nemen en kunnen ze zichzelf verhouden tot de samenleving waar ze deel vanuit maken. Het vak godsdienst en het kunsten cultuuronderwijs zien we hierbij als essentieel.
Breed aanbod: op onze school willen we leerlingen een balans geven tussen kennisvakken, kunstvakken en bewegingsonderwijs op alle afdelingen.
Leerlingbegeleiding: al jarenlang staat het Maartens bekend om een sterke en inclusieve leerlingbegeleiding. Wij vinden dan ook dat op onze school alle leerlingen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Bij de ontwikkeling van leerlingbegeleiding zien we een sterkere rol voor de mentor, interne en externe experts en ouders.

Hiernaast vinden we de volgende aspecten belangrijk, waarbij ze dienend zijn voor de genoemde speerpunten:
• We leiden onze leerlingen op tot wereldburgers
• Onze leerlingen zijn ICT-vaardig en mediawijs
• We willen het beste uit elke leerling halen, ook als het gaat om opleidingsniveau
• Wij verschaffen met toetsen leerlingen inzicht in hun leerproces
• Elke afdeling heeft duidelijke leerlijnen
• Wij weten op school van elkaar verwachten en brengen hier structuur in aan
• Iedereen ervaart een veilig schoolklimaat
• Medewerkers leren van en met elkaar
• Wij hebben een duidelijk profiel van de ‘Maartensmedewerker
• Wij werken cyclisch en aan de hand van duidelijke doelen
Samen maken leerlingen, ouders en medewerkers het schoolbeleid