Praktijkexamen Beeldend

04 april 2024

Op 4 en 5 april werken de leerlingen van 4M, 5H en 6V aan hun examenwerk voor de vakken handvaardigheid en beeldende vorming. De leerlingen van 5 havo maken hun schoolexamenwerk van de afgelopen week af. Zij werken met het thema 'Kunst & Leven'. De leerlingen van 6 vwo konden kiezen uit meerdere thema's voor hun praktische eindexamen en maken ook vandaag hun eindwerk af. Leerlingen uit 4 mavo mochten vandaag pas starten met hun praktische eindexamen, hun thema 'In Actie' werd vanochtend bekendgemaakt. Morgen werken de 4M leerlingen verder aan hun eindwerk. Zij ronden zo in twee dagen hun praktijkexamen af.

Ben jij benieuwd naar wat er gemaakt wordt? Op woensdagavond 24 april wordt alles getoond tijdens een feestelijke examen expositie in de aula!

Media
  • 6V 1
  • 5H 4
  • 4M 2