Tweetalig vwo

- In deze vlog vertellen leerlingen over het tweetalig onderwijs.
- In dit filmpje geeft mevrouw Hemelsoet (coördinator tvwo) informatie over ons tweetalig onderwijs.

Waarom tweetalig vwo?
Wil jij graag extra uitdaging en goed in het Engels kunnen communiceren? Dan is tweetalig vwo echt iets voor jou! Op het tweetalig vwo leer je niet alleen bij het vak Engels de Engelse taal, maar ook bij vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en biologie. Bovendien doe je allerlei extra projecten, workshops en uitwisselingen waarin je kennis van het Engels nog meer kunt vergroten en ook nog eens van alles leert over andere culturen.

Op het tweetalig vwo bereiden we je voor op een opleiding en carrière waarbij je straks moeiteloos met mensen over de hele wereld kunt communiceren in het Engels. Heel handig want zowel in het bedrijfsleven als in de wetenschap wordt veel Engels gebruikt. Zeker als je later verder gaat studeren zul je veel in aanraking komen met Engels tijdens bijvoorbeeld colleges of een stage in het buitenland. De extra certificaten die je op ons tweetalig vwo haalt geven je ook makkelijker toegang tot binnen- en buitenlandse universiteiten. We horen van veel oud-leerlingen dat ze mede door het tweetalig vwo voor een internationale studie hebben gekozen.

Voor wie is tweetalig vwo? 
Op het tweetalig vwo zal je in onze lessen veel in het Engels gaan lezen, spreken en schrijven. Je gaat namelijk bij de vakken die in het Engels worden gegeven in het Engels praten met medeleerlingen en docenten. Ook gebruik je Engelse schoolboeken en zijn de toetsen in het Engels. Ons tweetalig vwo biedt jou een internationale blik op de wereld, waarbij je kennismaakt met andere landen en culturen. Het is dus ook fijn als je een brede interesse hebt en nieuwsgierig bent. Tenslotte vergt het programma meer inzet, want het tweetalig vwo is een uitdagend programma bedoeld om leerlingen iets extra’s te bieden. 

Onze ervaring is dat vrijwel alle leerlingen met een vwo-advies deze opleiding goed aankunnen. Daarbij maakt het ook niet uit hoeveel Engels de leerling op de basisschool heeft gekregen. 

Onderbouw
In de onderbouw zijn bij ons op school meer dan 50% van de lessen in het Engels. In de brugklas volg je op het tweetalig vwo ook de vakken Grieks en Latijn. Vanaf de tweede kun je kiezen voor tweetalig atheneum of tweetalig gymnasium. Naast veel Engelstalige lessen willen wij dat leerlingen op het Maartens ervaren dat de wereld niet stopt in het klaslokaal. In de lessen wordt aandacht besteed aan de VN’s Sustainable Development Goals en worden er verschillende extra projecten georganiseerd. Zo hebben we in de brugklas een International Food Fair project en ga je in de tweede online uitwisselen met leerlingen uit Brazilië. Ook ga je op reis naar Engeland en maak je het internationaal erkende Cambridge C1 Advanced Exam.

Bovenbouw
Tegen de tijd dat je in de bovenbouw komt heb je al een hele goede beheersing van de Engelse taal. Je zult die taal ook nodig hebben als je in de vierde klas op uitwisseling gaat. Je neemt dan deel aan een internationaliseringsprogramma waarbij je brieven gaat schrijven naar leeftijdsgenoten in andere Europese landen. Later ontmoet je de leerling waarmee je contact hebt gehad. Eerst reis je naar het buitenland en later komt je pen-pal naar Nederland. In de bovenbouw blijf je extra lessen Engels volgen. Die lessen zijn erop gericht om je in elke mogelijke situatie te kunnen uitdrukken in het Engels. Uiteindelijk leiden deze extra lessen naar het  English A: Language and Literature certificate van het International Baccalaureate. De overige vakken worden in het Nederlands afgesloten op het eindexamen.

Deelnemen aan het tweetalig vwo? 
Je hoeft bij ons geen toelatingstoets te maken. Het is genoeg als je interesse hebt in de Engelse taal. Wel verwachten we dat je een vwo-advies hebt gekregen van je basisschool. Naast de vakken in het Engels, worden er ook vakken in het Nederlands aangeboden. Hiervoor is beheersing van het Nederlands op moedertaalniveau vereist. Daardoor kan ons tweetalig vwo kan niet worden gezien als een substituut voor een internationale school. Leerlingen uit het buitenland of van een internationale basisschool krijgen geen voorrang ten opzichte van leerlingen uit de regio. Hun aanmelding wordt behandeld nadat de aanmelding van leerlingen uit de regio is afgerond en er nog plaats is in de brugklas tweetalig vwo.

Leerlingen die in het schooljaar 2024-2025 naar het tweetalig vwo willen, kunnen zich tussen 25 maart en 31 maart 2024 aanmelden (reguliere aanmeldperiode). Zie ook: informatie over de aanmelding.
 
Alle aangemelde leerlingen nodigen wij, met hun ouders/verzorgers, uit voor een persoonlijk gesprek. 

Please be aware that the programme we offer is a bilingual programme which means that the language of instruction in some classes is not English, but Dutch. This requires a good knowledge of the Dutch language (native-speaker level). That is why, our bilingual programme cannot be seen as a substitute for an international school. Students from abroad or from an international primary school will not be given priority over students from our region. Applications from abroad or international primary schools will be only be handled if there is still space available once the standard application procedure for the students from our region has been completed. 
 
Kosten
Om het tweetalig vwo te kunnen bekostigen vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van € 475.- per schooljaar. Deze extra kosten  worden o.a. uitgegeven aan extra workshops, studiemateriaal, excursies voor leerlingen en scholing voor docenten die op het tweetalig vwo lesgeven. 

Deze extra bijdrage staat los van de reguliere schoolbijdrage, buitenlandse excursies, waaronder in ieder geval de internationale uitwisseling in klas 4 (€ 295.-). In de onderbouw gaan de leerlingen in het tweetalig vwo in de brugklas een aantal dagen naar Kent (€ 225,-), in de tweede klas op kamp (€ 170,-) en in de derde klas vijf dagen naar Wiltshire in Engeland (€ 625,-). Betaling in termijnen is mogelijk. De verantwoording van de kosten staat onder ‘schoolbijdrage en boeken’. Hierover is een jaarlijkse evaluatie met de ouderraad.

Vragen?
- Algemene vragen over de opleiding: coördinator tvwo, mevrouw H. Hemelsoet
- Vragen over de aanmeldingsprocedure: afdelingsleider brugklassen, de heer R. Schwartz,
  swz@st-maartenscollege.nl